KategorieWeb Developer

[CSS] Jak ustawić style dla tekstu zastępczego (placeholder) w polu input ?

Wraz z pojawieniem się standardu HTML5 otrzymaliśmy możliwość wykorzystania atrybutu placeholder, który ustawia tekst zastępczy elementu input, gdy ten jest pusty. Standard CSS3 określa pseudo element „::input-placeholder” którym powinniśmy się posługiwać przy definiowaniu styli dla tekstu zastępczego.

Niestety jak wiemy świat nie jest idealny i przeglądarki w większości wykorzystują prefiksy. Tak więc konieczne jest zapisanie definicji pseudo elementu dla każdej przeglądarki osobno, tak jak zostało zrobione to poniżej:

::-webkit-input-placeholder {
  color: red;
}

:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */
  color: red; 
}

::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */
  color: red; 
}

:-ms-input-placeholder { 
  color: red; 
}

Dla osób nieco znających CSS-y powiem od razu że nie można tego zapisu uprościć do postaci:

::-webkit-input-placeholder, 
:-moz-placeholder,
::-moz-placeholder,
:-ms-input-placeholder 
{ 
  ...style...
}

Powyższy zapis nie zadziała, gdyż nie ma przedlądarki która by rozumiała prefiks ::-webkit-* i :-moz-* jednocześnie.