KategorieProgramowanie

[PHP] W jaki sposób usunąć z tekstu te znaki, które nie zawierają się w określonym zbiorze ?

Jeśli chcemy usunąć znaki, które nie znajdują się w określonym zbiorze znaków możemy zrobić to poprzez wbudowaną funkcję php ereg_replace, która zastępuje wszystkie znaki ie znajdujące się w zdefiniowanym przez nas przedziale znaków.


$imie = 'Jacek 18';
$imie = ereg_replace('[^a-zA-Z]', '', $imie);

echo $imie;

W tym przypadku przedział znaków został ograniczony tylko do liter od a do z o czym mówi nam zapis [b][^a-zA-Z][/b] jak widzimy funkcja rozróżnia wielkość liter. Jako drugi parametr przekazujemy teks w którym funkcja ma zastąpić znaki nie znajdujące się w przedziale.