KategorieProgramowanie

[Symfony] Jak wygenerować plik PDF ?

Dzięki bogatej bibliotece pakietów stworzonych przez programistów dla Symfony nie musimy wszystkiego pisać od zera. W tym przypadku posłużymy się pakietem KnpSnappyBundle, który wymaga PHP 5.3+ oraz wykorzystuje do swojego działania wkhtmltopdf. Pakiet ten pozwala na wygenerowanie pliku pdf lub obrazka na podstawie dostarczonego kodu html, do wyrenderowania html-a jest użyty silnik Webkit.

Instalacja

Do pliku composer.json dodajemy wpis:

{
 "require": {
  "knplabs/knp-snappy-bundle": "dev-master"
 }
}

Następnie przeprowadzamy aktualizację:

php composer.phar update

I włączamy pobrany pakiet do naszej aplikacji wpisem w app/AppKernel.php

public function registerBundles()
{
 $bundles = array(
 //...
 new Knp\Bundle\SnappyBundle\KnpSnappyBundle(),
 //...
 )
}

Do działania pakietu konieczna jest aplikacja w systemie.

Linux

sudo apt-get install xvfb wkhtmltopdf

Windows

Pobieramy oprogramowanie ze strony producenta: http://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Konfiguracja

Dokonujemy wpisu w pliku app/config/config.yml

Linux

knp_snappy:
 pdf:
  enabled: true
  binary: "xvfb-run -a -s \"-screen 0 640x480x16\" -e %kernel.root_dir%/logs/snappy.log wkhtmltopdf"
  options: []
 image:
  enabled: false
  binary: /usr/local/bin/wkhtmltoimage
  options: []

Windows

knp_snappy:
 pdf:
  enabled: true
  binary: "\"C:\\Program Files\\wkhtmltopdf\\bin\\wkhtmltopdf.exe\""
  options: []
 image:
  enabled: true
  binary: "\"C:\\Program Files\\wkhtmltopdf\\bin\\wkhtmltopdf.exe\""
  options: []

Jak używać

Pakiet rejestruje dwie usługi:

 1. knp_snappy.image usługa pozwalająca na generowanie obrazków
 2. knp_snappy.pdf usługa pozwalająca generować pdf-y

Generowanie pdf-a na podstawie adresu URL

$this->get('knp_snappy.pdf')->generate('https://porady-it.pl', '/path/file.pdf');

Generowanie pdf-a z widoku

$this->get('knp_snappy.pdf')->generateFromHtml(
 $this->renderView('MyBundle:Foo:bar.html.twig', [
  'some' => $vars
 ]),
 '/path/to/the/file.pdf'
);

Jeśli zaś chcielibyśmy, otrzymywać PDF-a wywołując jakąś akcję kontrolera to wystarczy mała modyfikacji powyższego kodu:

return new Response(
 $this->get('knp_snappy.image')->getOutputFromHtml(
  $this->renderView('MyBundle:Foo:bar.html.twig', [
   'some' => $vars
  ])
 ),
 200,
 [
  'Content-Type' => 'application/pdf',
  'Content-Disposition' => 'attachment; filename="file.pdf"'
 ]
);

KategorieProgramowanie

[Symfony] Jak zrobić powiadomienia (FlashMessenger) na stronie ?

Użytkownik wykonując różne operacje czy to w aplikacji czy też na zwykłej stronie internetowej oczekuje czasem informacji zwrotnej. Najprostszy przykład to formularz kontaktowy, który po uzupełnieniu jest przesyłany do właściciela strony. Po wypełnieniu i kliknięciu wyślij użytkownik oczekuje informacji czy udało się wysłać dane z formularza czy też nie.
Czytaj dalej

KategorieProgramowanie

[Symfony] Jak przekierować użytkownika na określony adres z poziomu kontrolera ?

Najprostszym sposobem przekierowania użytkownika jest wykorzystanie metody „redirect” kontrolera. Jako parametr metody przekazujemy adres url na który chcemy przekierować użytkownika.

return $this->redirect('https://porady-it.pl');

W przypadku gdy nie przekierowujemy użytkownika poza nasz serwis to najrozsądniej będzie skorzystać z metody generującej adres url „generateUrl” na podstawie routingu zdefiniowanego w aplikacji.

return $this->redirect(
  $this->generateUrl("news")
);