KategorieProgramowanieWeb Developer

[PHP][ZF] Jak sprawdzić czy plik istnieje wykorzystując walidatory Zend-a ?

Jako że Zend Framework dysponuje wbudowanymi walidatorami, które w większości wypadków są wystarczające dla niedużych projektów to także spotkamy tam walidator odpowiedzialny za weryfikację czy dany plik istnieje w określonej lokalizacji.

Jako że jego użycie jest trywialne nie ma większego sensu nad rozpisywaniem się nad sposobem jego działania 😉

$oValidateFileExist = new Zend_Validate_File_Exists();

//ustawiamy ścieżkę do katalogu
$oValidateFileExist->setDirectory('../public/');

//sprawdzamy czy plik istnieje
if($fileValidate->isValid('nazwa_pliku.txt'))
{
    echo 'Plik istnieje';
}
else
{
    echo 'Brak pliku';
}
KategorieProgramowanie

[PHP][ZF] Jak wyłączyć layout w kontrolerze ?

W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba wyłączenia layoutu strony z poziomu określonej akcji danego kontrolera. Do tego celu w Zend Framework należy posłużyć się pomocnikiem akcji tak jak jest to pokazane poniżej:

$this -> _helper -> layout() -> disableLayout();