[Linux] W jaki sposób wyświetlić określoną ilość wierszy z pliku ?

Systemy operacyjne

Do dyspozycji mamy dwa polecenia wyświetlające określoną ilość linii z pliku head oraz tail. Różnica między nimi polega na tym iż jeden pobiera ilość linii z początku pliku zaś drugi od końca pliku.

Pobieramy 10 linii z początku pliku:

head /root/plik -n 10

Pobieramy 10 linii z końca pliku:

tail /root/plik -n 10