Linux: W jaki sposób zmienić uprawnienia całej struktury katalogów i plików?

0
922
Rate this post

Zarządzanie uprawnieniami w systemie Linux to niezwykle istotny aspekt pracy administratora systemu, jak również codziennych użytkowników. Odpowiednie uprawnienia wpływają na bezpieczeństwo, integralność danych i dostęp do zasobów. W tym artykule omówimy, jak zmienić uprawnienia dla całej struktury katalogów i plików w systemie Linux.

Podstawy uprawnień w Linuxie

Zanim przejdziemy do praktycznych aspektów, warto zrozumieć podstawowe pojęcia związane z uprawnieniami w Linuxie. Każdy plik i katalog ma trzy podstawowe typy uprawnień:

 • Czytanie (r – read)
 • Zapis (w – write)
 • Wykonywanie (x – execute)

Oprócz tego, uprawnienia są przydzielane dla trzech różnych grup:

 • Właściciela pliku (u – user)
 • Grupy, do której należy plik (g – group)
 • Innych użytkowników (o – others)

Komenda chmod

Najpopularniejszym narzędziem do zmiany uprawnień jest komenda chmod. Składnia tej komendy jest następująca:

bash
chmod [opcje] [uprawnienia] [ścieżka]

Przykłady użycia chmod

 • Zmiana uprawnień dla pojedynczego pliku:
  bash
 • chmod 755 plik.txt
 • Zmiana uprawnień dla katalogu i wszystkich plików wewnątrz niego:
  bash
 • chmod -R 755 /sciezka/do/katalogu/

Komenda find i xargs

Jeżeli chcemy mieć bardziej zaawansowaną kontrolę nad zmianą uprawnień dla różnych typów plików, możemy skorzystać z kombinacji komend find i xargs.

bash
find /sciezka/do/katalogu/ -type d -exec chmod 755 {} \;
find /sciezka/do/katalogu/ -type f -exec chmod 644 {} \;

W tym przypadku, używamy find do wyszukania katalogów i plików w podanej ścieżce, a następnie zmieniamy ich uprawnienia.

Uwagi dotyczące zmiany uprawnień

Zmiana uprawnień w systemie Linux to operacja, którą należy przeprowadzać z dużą ostrożnością. Błędne ustawienie uprawnień może doprowadzić do kompromitacji bezpieczeństwa systemu, utraty danych, czy nawet uniemożliwienia jego dalszego użytkowania. Dlatego też, zawsze upewnij się co do konsekwencji wykonania danej komendy, a w miarę możliwości testuj jej działanie na środowisku deweloperskim przed wprowadzeniem zmian na produkcji.

Skrypty i Automatyzacja

Jeżeli potrzebujesz zmienić uprawnienia dla dużej liczby plików i katalogów na regularnej podstawie, warto rozważyć stworzenie skryptu, który będzie to robić za Ciebie. Taki skrypt może być następnie dodany do crona, aby automatycznie aktualizować uprawnienia w określonych odstępach czasu.

ACL – Access Control Lists

W bardziej złożonych środowiskach, standardowe uprawnienia mogą być niewystarczające. Dlatego też w Linuxie dostępna jest funkcja list kontrolnych dostępów (ACL – Access Control Lists), która pozwala na bardziej szczegółowe zarządzanie uprawnieniami.

Do zarządzania ACL używa się komendy setfacl oraz getfacl.

Przykłady użycia setfacl

 • Dodanie uprawnień do odczytu dla użytkownika john:
  bash
 • setfacl -m u:john:r plik.txt
 • Dodanie uprawnień dla katalogu i wszystkich jego zawartości:
  bash
 • setfacl -R -m u:john:r /sciezka/do/katalogu/

Użycie SUID, SGID i Sticky Bit

W Linuxie istnieją również specjalne typy uprawnień, znane jako SUID (Set User ID), SGID (Set Group ID) i Sticky Bit.

 • SUID: Jeśli ustawimy bit SUID na pliku wykonywalnym, proces, który uruchamia ten plik, będzie miał takie same uprawnienia, jak właściciel pliku.
  bash
 • chmod u+s /sciezka/do/pliku
 • SGID: Podobnie jak SUID, ale w tym przypadku proces będzie działał z uprawnieniami grupy właścicielskiej pliku.
  bash
 • chmod g+s /sciezka/do/pliku
 • Sticky Bit: Używany głównie na katalogach, zapewnia, że tylko właściciel pliku (lub root) może go usunąć.
  bash
 • chmod +t /sciezka/do/katalogu

Użycie GUI do Zarządzania Uprawnieniami

Jeżeli wolisz graficzny interfejs użytkownika, różne dystrybucje Linux oferują narzędzia, które pozwalają na zarządzanie uprawnieniami w sposób wizualny. Możesz na przykład użyć programu Nautilus w środowisku GNOME, aby zmienić uprawnienia pliku czy folderu. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie, wybierz „Właściwości”, a następnie przejdź do zakładki „Uprawnienia”.

Zarządzanie Uprawnieniami w Kontenerach i Maszynach Wirtualnych

W przypadku, gdy korzystasz z kontenerów (np. Docker) czy maszyn wirtualnych, uprawnienia mogą być dziedziczone z hosta lub ustawiane indywidualnie dla każdego kontenera lub maszyny. Jest to ważne z punktu widzenia izolacji i bezpieczeństwa, dlatego też zarządzanie uprawnieniami w takich środowiskach wymaga dodatkowej uwagi.

SELinux i AppArmor: Zarządzanie Uprawnieniami na Poziomie Jądra

W Linuxie dostępne są również rozszerzone mechanizmy zarządzania uprawnieniami takie jak SELinux (Security-Enhanced Linux) i AppArmor, które działają na poziomie jądra systemowego. Pozwalają one na bardzo precyzyjne definiowanie, które procesy i w jakich okolicznościach mogą dostępować do konkretnych zasobów.

 • SELinux: Umożliwia ustawienie etykiet i polityk bezpieczeństwa na plikach, procesach i użytkownikach. Zazwyczaj dostępny w dystrybucjach bazujących na Red Hat i Fedora.
 • AppArmor: Działa podobnie do SELinux, ale jest zwykle prostszy w konfiguracji. Często spotykany w dystrybucjach bazujących na Debianie, takich jak Ubuntu.

Zarządzanie uprawnieniami za pomocą tych narzędzi jest bardziej skomplikowane i zaleca się ich użycie głównie na serwerach i w środowiskach o wysokim poziomie zabezpieczeń.

Zarządzanie Uprawnieniami w Chmurze

Jeżeli korzystasz z infrastruktury chmurowej, na przykład AWS, GCP czy Azure, tam również można spotkać systemy zarządzania uprawnieniami. Zazwyczaj są one znacznie bardziej zaawansowane i pozwalają na finezyjne dostosowanie reguł dostępu do różnych zasobów i usług. Warto być świadomym, że uprawnienia na poziomie chmury działają niezależnie od uprawnień systemu operacyjnego i oba te poziomy trzeba zarządzać równolegle.

Narzędzia i Skrypty do Audytu Uprawnień

Regularny audyt uprawnień to dobra praktyka, zwłaszcza w dużych i dynamicznie zmieniających się środowiskach. Istnieją narzędzia, takie jak auditd w przypadku Linuxa, które mogą automatycznie monitorować i rejestrować zmiany w uprawnieniach oraz dostępie do plików. Ponadto, można stworzyć własne skrypty, które cyklicznie skanują system w poszukiwaniu niepożądanych lub ryzykownych konfiguracji uprawnień.

Uprawnienia a Backupy

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem zarządzania uprawnieniami, jest kwestia backupów. Warto zawsze pamiętać, że uprawnienia do plików są często przechowywane razem z samymi plikami. Dlatego, przy odtwarzaniu backupu, może być konieczne ponowne ustawienie właściwych uprawnień, aby nie naruszyć integralności i bezpieczeństwa systemu.