KategorieWeb Developer

Jak zainstalować Nginx + PHP + MySQL + phpMyAdmin na Raspberry PI (Raspbian) ?

Raspberry PI dzięki swojej cenie znajduje bardzo wiele zastosowań, jednym z nich może być mini serwer www. Jednak ze względu na nie najmocniejszą specyfikację należy wykorzystywać lepiej zoptymalizowane wersje czy to serwera WWW np. Nginx czy też PHP (PHP-FPM). Poniżej zaprezentuję jak zainstalować pełen serwer www wraz z PHP, MySQL oraz phpMyAdmin.

Krok 1 – Instalacja Nginx

Zaczynamy od aktualizacji wszystkich pakietów znajdujących się w systemie.

[bash]sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade[/bash]

Jeśli pojawi się informacja o dostępnych aktualizacjach wpisujemy “Y” i naciskamy “Enter”. Po zakończeniu aktualizacji przechodzimy do samej instalacji Nginx-a:

[bash]sudo apt-get install nginx[/bash]

Po zakończeniu instalacji uruchamiamy serwer Nginx:

[bash]sudo /etc/init.d/nginx start[/bash]

Powinniśmy otrzymać komunikat o uruchomieniu serwera.

Po wejściu na adres RPI powinniśmy zobaczyć ekran powitalny serwera.

Krok 2 – Instalacja PHP

W przypadku gdy wykorzystywany jest Nginx jako serwer www konieczne jest zainstalowanie i włączenie patcha PHP-FPM, który został wbudowany w jądro w wersji 5.3.3. Teraz mamy dwie drogi, pierwsza możemy dodać w konfiguracji wpis “–enable-fpm” i skompilować PHP, drugi, zainstalować osobno pakiet php5-fpm.

[bash]sudo apt-get install php5-fpm[/bash]

Krok 3 – Konfiguracja Nginx z PHP

Sama instalacja PHP-FPM to za mało, aby serwer www obsługiwał pliki PHP. Przechodzimy do konfiguracji:

[bash]sudo nano /etc/nginx/sites-available/default[/bash]

Zmieniamy konfigurację na:

[bash]
server {
listen 80 default;
server_name localhost;

root /usr/share/nginx/www;

access_log /var/log/nginx/default-access.log;
error_log /var/log/nginx/default-error.log error;

index index.php index.html index.htm;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

location ~ \.php {

fastcgi_index index.php;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}
}
[/bash]

Sprawdzamy czy działa nowa konfiguracja, przechodzimy do katalogu z konfiguracji:

[bash]cd /usr/share/nginx/www[/bash]

Tworzymy plik php, który wyświetli zbiór informacji o PHP:

[bash]sudo nano index.php[/bash]

W treści umieszczamy wywołanie funkcji phpinfo():

[bash]<?php phpinfo(); ?>[/bash]

Krok 4 – Instalacja MySQL

Instalacja serwera MySQL jest bardzo prosta i sprowadza się do wywołania polecenia:

[bash]sudo apt-get install mysql-server[/bash]

Po ściągnięciu i zainstalowaniu zostanie wyświetlone okno z prośbą o wpisanie hasła dla root-a jak na obrazku poniżej.

mysql_password

Następnie zostanie wyświetlone okno z prośbą o ponowne wpisanie hasła, ma to na celu uniknięcie pomyłki we wpisywaniu 😉

mysql_password_repeat

Po ponownym wpisaniu hasła powinien zakończyć się proces instalacji, a następnie zostanie uruchomiony serwis.

Potrzebujemy jeszcze paru bibliotek które będą wykorzystywane przez PHP do połączenia z bazą:

[bash]sudo apt-get install mysql-client php5-mysql[/bash]

Krok 5 – Instalacja phpMyAdmin

Ostatnim krokiem będzie instalacja phpMyAdmin-a, który służy do zarządzania bazami danych i jest napisany w PHP. Instalujemy go poleceniem:

[bash]sudo apt-get install phpmyadmin[/bash]

Teraz aby zobaczyć czy działa phpMyAdmin tworzymy dowiązanie symboliczne w katalogu “/usr/share/nginx/www”.

[bash]sudo ln -s /user/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/www/phpmyadmin[/bash]

Możemy teraz wpisać w przeglądarce: http://localhost/phpmyadmin

phpmyadmin_login

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *