Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error

0
313
Rate this post

Błąd „413 Request Entity Too Large” jest jednym z najbardziej frustrujących problemów, z którymi można się spotkać podczas korzystania z serwera Nginx. Jest to błąd, który pojawia się, gdy serwer Nginx otrzymuje zbyt duże żądanie, które przekracza ustawiony limit wielkości pliku. Poniżej znajduje się kompleksowy poradnik, który wyjaśnia, jak można rozwiązać ten problem na różnych poziomach konfiguracji.

Zrozumienie problemu

Zanim zaczniemy, ważne jest zrozumienie, co oznacza błąd 413. W środowisku sieciowym, HTTP status 413 oznacza, że serwer odmawia przetwarzania żądania, ponieważ żądane dane są zbyt duże i przekraczają limit ustawiony przez serwer. To może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zaawansowane formularze, przesyłanie dużych plików itp.

Ustalanie limitu w pliku konfiguracyjnym Nginx

Najbardziej bezpośrednim sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zmiana wartości dyrektywy client_max_body_size w głównym pliku konfiguracyjnym Nginx (nginx.conf).

 1. Otwórz plik nginx.conf, który zazwyczaj znajduje się w katalogu /etc/nginx/ lub /usr/local/nginx/.
  bash
  sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
 2. Dodaj lub edytuj dyrektywę client_max_body_size w bloku http. Ustaw jej wartość na poziomie, który uznasz za wystarczający dla twoich potrzeb.
  markdown
  http {
  ...
  client_max_body_size 100M;
  ...
  }
 3. Zapisz plik i zamknij edytor.
 4. Po dokonaniu zmian, nie zapomnij zrestartować serwera Nginx.
  sudo systemctl restart nginx

Ustawianie limitu na poziomie bloku serwera lub lokalizacji

Jeżeli chcesz zastosować różne limity dla różnych aplikacji lub endpointów, możesz to zrobić na poziomie bloku server lub location w pliku konfiguracyjnym.

nginx
server {
listen 80;

server_name example.com;

location /upload/ {
client_max_body_size 50M;
}

location / {
client_max_body_size 10M;
}
}

Ustawianie limitu czasu na przesyłanie danych

Nie tylko wielkość pliku jest istotna; czas, w którym następuje przesyłanie, również może być krytyczny. Aby kontrolować czas przesyłania, możesz użyć dyrektywy client_body_timeout.

nginx
http {
...
client_body_timeout 12s;
...
}

Ta dyrektywa określa, ile czasu serwer będzie czekał na otrzymanie ciała żądania od klienta.

Inne potencjalne rozwiązania

Dzielenie dużych plików na mniejsze części

Jeżeli pliki są zbyt duże, zastanów się, czy nie można ich podzielić na mniejsze części przed przesłaniem. Możesz to zrobić programowo na poziomie aplikacji.

Zastosowanie reverse proxy

Jeżeli korzystasz z Nginx jako reverse proxy, upewnij się, że również serwer docelowy ma odpowiednio skonfigurowane limity.

Monitorowanie i logowanie

Włączenie logowania pozwoli ci na śledzenie problemów i wykrycie, czy błąd 413 jest rzeczywiście związany z wielkością pliku.

Ostateczne uwagi

Pamiętaj, że zmiany w konfiguracji serwera mogą wpłynąć na działanie innych aplikacji i usług. Dlatego zawsze dobrze jest dokładnie przetestować nową konfigurację w środowisku testowym zanim wprowadzisz ją na produkcję.

Oprócz tego, ważne jest również zrozumienie, że błąd 413 nie zawsze musi wynikać z problemów na serwerze Nginx. Mogą to być również ograniczenia nałożone przez serwery pośredniczące, firewalle, a nawet przez przeglądarkę internetową. Dlatego warto również zweryfikować, czy problem nie leży poza konfiguracją Nginx.

Zdiagnozowanie problemu z narzędziami diagnostycznymi

Innym podejściem do rozwiązania problemu błędu 413 jest użycie narzędzi diagnostycznych, które mogą pomóc zidentyfikować, w którym dokładnie miejscu pojawia się problem. Narzędzia takie jak Wireshark czy narzędzia deweloperskie w przeglądarkach mogą dostarczyć cennych informacji na temat żądań HTTP, które są wysyłane do serwera.

Wireshark

 1. Uruchom Wireshark i rozpocznij przechwytywanie pakietów.
 2. Odtwórz problem w przeglądarce lub innym kliencie HTTP.
 3. Zatrzymaj przechwytywanie w Wireshark i przeszukaj pakiety, szukając żądań HTTP, które zwróciły błąd 413.

Narzędzia deweloperskie w przeglądarkach

W przypadku aplikacji webowych, można również korzystać z narzędzi deweloperskich dostępnych w przeglądarkach.

 1. Otwórz narzędzia deweloperskie (F12 w większości przeglądarek).
 2. Przejdź do zakładki „Sieć”.
 3. Odtwórz problem, odświeżając stronę lub wykonując żądanie, które go powoduje.
 4. Zidentyfikuj żądanie, które zwróciło błąd 413, i sprawdź jego nagłówki i ciało.

Optymalizacja i tłumienie błędów na poziomie aplikacji

Jeżeli wykorzystujesz Nginx jako serwer do hostowania aplikacji webowych, możesz również zaimplementować logikę w samych aplikacjach, która będzie zarządzała rozmiarem plików i żądań.

Validacja po stronie klienta

Ograniczenie rozmiaru plików można również wprowadzić na poziomie klienta, korzystając z JavaScriptu. Możesz np. użyć funkcji, która przed wysłaniem żądania do serwera sprawdzi rozmiar pliku i zablokuje przesyłanie, jeżeli plik jest zbyt duży.

javascript
document.querySelector('input[type="file"]').addEventListener('change', function() {
const fileSize = this.files[0].size / 1024 / 1024;
if (fileSize > 10) { // Rozmiar w MB
alert('Plik jest zbyt duży.');
this.value = '';
}
});

Sprawdzanie na poziomie serwera

Jeżeli już doszło do przekroczenia limitu na serwerze, można również zwrócić bardziej informatywną wiadomość błędu, która wyjaśni użytkownikowi, co poszło nie tak i jak można to naprawić. Możesz zaimplementować taką logikę w różnych językach programowania na poziomie aplikacji serwerowej, np. w Pythonie (Flask), Ruby (Rails) czy PHP.

Konfiguracja zabezpieczeń

Ostatni aspekt, który warto poruszyć, to zabezpieczenia. Zwiększając limity wielkości plików i żądań, zawsze istnieje ryzyko, że zasoby serwera zostaną wyczerpane przez złośliwe działania takie jak ataki DDoS. Dlatego warto równolegle zaimplementować odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, takie jak rate limiting czy firewall, aby chronić serwer przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dalsza diagnostyka i testy obciążeniowe

Po dokonaniu wszelkich konfiguracji i optymalizacji warto przeprowadzić dodatkowe testy, aby upewnić się, że problem został całkowicie rozwiązany i że serwer jest teraz w stanie skutecznie obsłużyć żądania z większymi plikami.

Testy obciążeniowe

Jednym z najbardziej wiarygodnych sposobów na sprawdzenie, czy serwer jest w stanie obsłużyć zwiększony ruch, są testy obciążeniowe. Narzędzia takie jak Apache Benchmark (ab) czy JMeter mogą symulować duże ilości ruchu i żądań do serwera.

bash
ab -n 100 -c 10 -p post_data.txt http://example.com/upload

Tutaj -n oznacza liczbę żądań, a -c liczbę równoczesnych połączeń. Plik post_data.txt zawiera dane, które mają być przesłane w żądaniu POST.

Monitorowanie serwera

Oprócz testów obciążeniowych, warto również skonfigurować monitorowanie serwera, aby śledzić różne metryki jak zużycie CPU, pamięci, przepustowość sieci itp. Narzędzia takie jak Prometheus, Grafana czy nawet prostsze rozwiązania jak htop mogą dostarczyć cennych informacji na temat wydajności serwera w czasie rzeczywistym.

Konsultacja z ekspertami i wsparcie techniczne

Jeżeli wszystkie powyższe kroki nie przyniosą oczekiwanego rozwiązania, zawsze warto zasięgnąć opinii ekspertów lub skorzystać z profesjonalnego wsparcia technicznego. Czasem problem może leżeć w bardzo specyficznej konfiguracji sprzętowej czy sieciowej, którą trudno zdiagnozować bez głębokiej analizy.

Użycie innych serwerów jako rozwiązanie awaryjne

W skrajnych przypadkach, gdy problem nie może być rozwiązany przez konfigurację Nginx, można rozważyć użycie innego serwera HTTP jak Apache czy Caddy. Każdy z nich ma swoje własne metody zarządzania wielkością żądań i może okazać się bardziej elastyczny w pewnych sytuacjach.

Aktualizacje i dalsze kroki

Technologie się rozwijają, a z nimi pojawiają się nowe wyzwania i rozwiązania. Dlatego warto być na bieżąco z aktualizacjami Nginx i stosowanych technologii, ponieważ nowe wersje mogą zawierać ulepszenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu błędu 413.

Stale monitoruj logi i metryki, aby szybko zidentyfikować i zareagować na ewentualne problemy. Nie zapomnij również regularnie przeglądać dokumentację i zasoby społeczności, ponieważ często są to źródła cennych informacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu nie tylko błędu 413, ale i innych wyzwań związanych z administracją serwerem Nginx.