[Nginx] Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error ?

Web Developer
[Nginx] Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error ?

Problem zawarty w tytule wpisu jest związany z przesłaniem w żądaniu zbyt wielu informacji przez co samo żądanie jest zbyt duże. Identyfikacja rozmiaru żądania następuje poprzez wartość Content-Length zawartą w nagłówku. Jeśli ta wartość będzie większa niż maksymalny dopuszczalny rozmiar to wystąpi błąd „Request Entity Too Large”.

Nginx w swojej konfiguracji ma możliwość ustawienia wartości client_max_body_size, która to odpowiada za określenie dopuszczalnego rozmiaru żądania. Wartość tę możemy ustawić w sekcji http lub server lub location w pliku konfiguracyjnym.

Plik konfiguracyjny możemy znaleźć np. w poniższej lokalizacji, jednak należy pamiętać że może się ona różnić w zależności od systemu operacyjnego lub dystrybucji Linux-a.

/etc/nginx/nginx.conf

Dodajemy poniższą linię do konfiguracji serwera:

client_max_body_size 10M;

Spowoduje ona ustawienie limitu na 10 megabajtów. Jednak zmiany pojawią się dopiero po restarcie serwera co wykonujemy poleceniem:

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

lub

/sbin/nginx -s reload

lub

service nginx reload