KategorieWeb Developer

[Nginx] Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error ?

Problem zawarty w tytule wpisu jest związany z przesłaniem w żądaniu zbyt wielu informacji przez co samo żądanie jest zbyt duże. Identyfikacja rozmiaru żądania następuje poprzez wartość Content-Length zawartą w nagłówku. Jeśli ta wartość będzie większa niż maksymalny dopuszczalny rozmiar to wystąpi błąd „Request Entity Too Large”.

Nginx w swojej konfiguracji ma możliwość ustawienia wartości client_max_body_size, która to odpowiada za określenie dopuszczalnego rozmiaru żądania. Wartość tę możemy ustawić w sekcji http lub server lub location w pliku konfiguracyjnym.

Plik konfiguracyjny możemy znaleźć np. w poniższej lokalizacji, jednak należy pamiętać że może się ona różnić w zależności od systemu operacyjnego lub dystrybucji Linux-a.

/etc/nginx/nginx.conf

Dodajemy poniższą linię do konfiguracji serwera:

client_max_body_size 10M;

Spowoduje ona ustawienie limitu na 10 megabajtów. Jednak zmiany pojawią się dopiero po restarcie serwera co wykonujemy poleceniem:

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

lub

/sbin/nginx -s reload

lub

service nginx reload

Jedno przemyślenie nt. „[Nginx] Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error ?”

  1. Dodam od siebie, że jeżeli zmiany się nie zastosują to zaproponuję edycję /etc/php7.2/fpm/php.ini (wpisz swoją wersję PHP)
    Zmieniamy :
    upload_max_filesize, który określa maksymalny dozwolony rozmiar przesyłanych plików (domyślnie 2 MB).
    post_max_size, który określa maksymalny rozmiar danych POST, które PHP zaakceptuje. To ustawienie wpływa również na przesyłanie plików (domyślnie jest to 8 MB).
    Po zmodyfikowaniu powyższych dyrektyw w celu odzwierciedlenia żądanego dopuszczalnego rozmiaru żądania HTTP, po prostu zapisz konfigurację i ponownie załaduj PHP-FPM, uruchamiając następującą komendę: service php-fpm restart.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *