[Excel] Jak pobrać aktualną datę?

0
104
Rate this post

Microsoft Excel jest jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi wykorzystywanych w analizie danych, zarządzaniu projektami, a nawet w codziennych zastosowaniach biurowych. Jedną z podstawowych, ale ważnych funkcji, jaką można wykonać w Excelu, jest pobieranie aktualnej daty. Istnieje kilka sposobów na wykonanie tego zadania, a ten artykuł przedstawi Ci najbardziej efektywne metody.

Funkcja =TODAY()

Najprostszą metodą na pobranie aktualnej daty w Excelu jest użycie funkcji =TODAY(). Wystarczy wpisać tę funkcję w komórce, w której chcesz wyświetlić datę, a Excel automatycznie wypełni to pole dzisiejszą datą.

Krok po kroku

 1. Otwórz arkusz Excela.
 2. Kliknij na komórkę, w której chcesz umieścić datę.
 3. Wprowadź =TODAY().
 4. Naciśnij Enter.

Data zostanie automatycznie zaktualizowana za każdym razem, gdy otworzysz arkusz lub go odświeżysz.

Funkcja =NOW()

Jeśli chcesz, aby oprócz daty była również wyświetlana godzina, możesz skorzystać z funkcji =NOW().

Jak to zrobić?

 1. Otwórz arkusz Excela.
 2. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić datę i czas.
 3. Wprowadź =NOW().
 4. Naciśnij Enter.

Ustawienia Formatu Daty

Obydwie funkcje, =TODAY() i =NOW(), dostarczą datę i czas w formie liczby. Możesz jednak dostosować format wyświetlania, korzystając z opcji formatowania komórek.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na komórkę zawierającą datę.
 2. Wybierz „Format Cells” (Formatuj komórki).
 3. Przejdź do zakładki „Number” (Liczba).
 4. Wybierz „Date” (Data) lub „Custom” (Niestandardowe) i dostosuj format według potrzeb.

Skróty Klawiszowe

Jeśli nie potrzebujesz, aby data była dynamicznie aktualizowana, możesz skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + ; (Windows) lub Cmd + ; (Mac), który wpisze stałą wartość dzisiejszej daty w wybranej komórce.

Wartości Stałe vs Dynamiczne

Warto pamiętać, że używając funkcji jak =TODAY() lub =NOW(), data i czas będą się aktualizować za każdym razem, gdy arkusz zostanie odświeżony. W przeciwnym razie, korzystając ze skrótu klawiszowego, data pozostanie stała.

Automatyzacja Daty w Excelu

Jeśli potrzebujesz zaawansowanego zarządzania datami, np. dla tworzenia raportów, Excel oferuje możliwość połączenia funkcji daty z innymi funkcjami i narzędziami, takimi jak =IF(), =VLOOKUP() czy Power Query, aby automatycznie generować daty na podstawie określonych warunków.

Skrypty VBA

Zaawansowani użytkownicy mogą również skorzystać z Visual Basic for Applications (VBA) do stworzenia skryptów, które będą pobierały datę w sposób bardziej złożony i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

vba
Sub GetDate()
Range("A1").Value = Date
End Sub

Ten prosty skrypt VBA wpisuje dzisiejszą datę w komórce A1.

Czy są to podstawowe funkcje, skróty klawiszowe czy zaawansowane skrypty VBA, Excel oferuje szeroki zakres możliwości, jeśli chodzi o pobieranie i zarządzanie datami. Wybór metody zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i umiejętności.

Funkcje Daty i Czasu

Excel oferuje również wiele innych funkcji związanych z datą i czasem, które mogą być użyteczne w różnych zastosowaniach. Na przykład:

 • =YEAR(): Zwraca rok z podanej daty.
 • =MONTH(): Zwraca numer miesiąca z podanej daty.
 • =DAY(): Zwraca dzień z podanej daty.

Te funkcje mogą być łączone z =TODAY() i =NOW() w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Na przykład, =YEAR(TODAY()) zwróci bieżący rok.

Używanie Daty w Analizie Danych

Zarządzanie datami jest kluczowym elementem w analizie danych. Możesz użyć funkcji Excela, aby filtrować dane według dat, tworzyć wykresy czasowe lub obliczać różnice między datami. Na przykład, funkcja =DATEDIF() pozwala na obliczenie różnicy pomiędzy dwoma datami w dniach, miesiącach czy latach.

Importowanie Dat z Zewnętrznych Źródeł

W wielu przypadkach, data może być również importowana z zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych SQL, pliki CSV czy inne arkusze kalkulacyjne. Excel oferuje różne narzędzia do importowania i przetwarzania takich danych, w tym Power Query, co umożliwia bardziej zaawansowaną manipulację i czyszczenie danych.

Strefy Czasowe

Warto również zwrócić uwagę na strefy czasowe, zwłaszcza jeśli pracujesz z danymi z różnych części świata. Excel nie oferuje natywnego wsparcia dla stref czasowych, ale można je obsłużyć poprzez różnego rodzaju formuły i funkcje.

Wady i Ograniczenia

Podczas gdy Excel jest bardzo wszechstronnym narzędziem, ma też swoje ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie datami. Na przykład, jeśli otworzysz arkusz, w którym data została wpisana jako tekst, Excel nie będzie w stanie automatycznie go przekształcić. W takich przypadkach, konwersja tekstu na datę staje się koniecznością.

Jak Sprawdzić Wersję Excela

Metody pobierania daty mogą różnić się w zależności od wersji Excela, którą używasz. Aby sprawdzić, którą wersję masz zainstalowaną, możesz przejść do zakładki „File” (Plik), a następnie wybrać „Account” (Konto) lub „Help” (Pomoc), gdzie znajdują się informacje o wersji programu.

Excel Online

Jeśli korzystasz z Excela Online, funkcje związane z datą i czasem działają w podobny sposób jak w wersji desktopowej, ale mogą wystąpić pewne ograniczenia związane z funkcjonalnościami dostępnymi w chmurze.

Wykorzystanie Makr i Add-inów

Jeżeli podstawowe funkcje Excela nie spełniają Twoich potrzeb, zawsze możesz poszukać dodatkowych makr czy add-inów, które oferują bardziej zaawansowane opcje. Niektóre z nich umożliwiają nawet synchronizację z zewnętrznymi serwerami czasu, aby zapewnić jeszcze większą precyzję.

Obsługa Błędów i Wyjątków

Kiedy pracujesz z funkcjami daty i czasu w Excelu, możliwe jest również napotkanie różnego rodzaju błędów czy wyjątków. Na przykład, jeżeli próbujesz odwołać się do daty w formie tekstu i przekształcić ją na format daty, Excel może zwrócić błąd #VALUE!. W takich przypadkach, istnieje kilka technik do obsługi błędów, takich jak użycie funkcji =ISNUMBER() w celu sprawdzenia, czy dana komórka zawiera wartość liczbową, czy też =IFERROR() do obsługi błędów i zamiany ich na bardziej zrozumiałe komunikaty.

Konwersja Między Różnymi Formatami Daty

Jeżeli pracujesz z międzynarodowymi zespołami lub różnymi systemami, możesz również potrzebować konwersji pomiędzy różnymi formatami daty. Excel oferuje funkcje takie jak =TEXT() do konwersji daty na tekst zgodnie z wybranym formatem. Na przykład =TEXT(TODAY(), "DD-MM-YYYY") przekształci dzisiejszą datę na format DD-MM-YYYY.

Funkcje Daty w Tabelach Przestawnych

Excel pozwala na używanie funkcji daty również w tabelach przestawnych, co jest niezwykle użyteczne przy analizie dużych zbiorów danych. Możesz, na przykład, utworzyć tabelę przestawną, która automatycznie sortuje i grupuje dane według miesiąca, kwartału czy roku.

Zastosowania Biznesowe i Analityczne

W praktyce biznesowej, funkcje związane z datą są często wykorzystywane do zarządzania projektami, analizy finansowej, prognozowania i planowania. Na przykład, możesz użyć Excela do utworzenia harmonogramu projektu, w którym kluczowe daty są dynamicznie aktualizowane w oparciu o różne zmienne.

Bezpieczeństwo i Prywatność

Jeżeli pracujesz z wrażliwymi danymi, takimi jak daty urodzenia czy terminy płatności, warto również zwrócić uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Excel oferuje różne poziomy zabezpieczeń, w tym możliwość zabezpieczenia całego arkusza hasłem.

Zaawansowane Analizy i Wizualizacje

Dla zaawansowanych użytkowników, możliwości są praktycznie nieograniczone. Możesz użyć Excela do stworzenia zaawansowanych analiz i wizualizacji danych, integrując funkcje daty i czasu z narzędziami takimi jak Power BI, co pozwala na tworzenie interaktywnych dashboardów i raportów.

Przyszłość Zarządzania Datą w Excelu

Microsoft ciągle rozwija Excel, dodając nowe funkcje i ulepszając istniejące. Dzięki temu, możemy spodziewać się, że zarządzanie datą i czasem w Excelu stanie się w przyszłości jeszcze bardziej zaawansowane i efektywne.