[Excel] Jak pokolorować wiersze w Excelu dla których określony warunek jest spełniony ?

Excel
[Excel] Jak pokolorować wiersze w Excelu dla których określony warunek jest spełniony ?

Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość zaznaczania wierszy, które spełniają określony warunek np. wszystkich pracowników którzy mają 35 lat bądź mieszkają we Wrocławiu.

Można uzyskać taki efekt wykorzystując formatowanie warunkowe. Wykonanie takiej reguły jest nieco bardziej skomplikowane niż kolorowanie co drugiego wiersza, jednak przekonamy się że tak stworzony arkusz ma ogromne możliwości.

Dane wejściowe wyglądają w następujący sposób:

kolorowanie_wierszy_warunkowo_1

Zaznaczamy dane które będą podlegały formatowaniu.

kolorowanie_wierszy_warunkowo_2

Przechodzimy do formatowania warunkowego wybierając z menu Format -> Conditional Formatting…

kolorowanie_wierszy_warunkowo_3

W wyświetlonym oknie wybierać należy „Formula is…” i wprowadzić odpowiednią formułę.

kolorowanie_wierszy_warunkowo_4

Jak widać formuła w tym przypadku powinna wyglądać w następujący sposób:

=CELL("contents";$D2)=$F$2

Wykorzystana została tutaj funkcja CELL, która w tym przypadku ma za zadanie zwrócenie wartości komórki. Mówi o tym pierwszy parametr „contents”, drugi zaś parametr określa współrzędne komórki której wartość ma być zwracana. Dolar prze kolumną (literka D) daje pewność że dla każdej komórki w wierszu będzie brana wartość z kolumny D, jeśli byśmy chcieli aby sprawdzany był wiek pracownika musieli byśmy ustawić kolumnę C. Wiersz nie posiada zaś dolara gdyż chcemy żeby mógł się zmieniać dla każdego wiersza. Tak pobraną wartość porównujemy ze wzorcem określonym w komórce o adresie F2, adres został ustalony na stałe gdyż będzie on niezmienny.

Efekt działania formatowania będzie prezentował się następująco:

kolorowanie_wierszy_warunkowo_5

Jak można zobaczyć po wprowadzeniu nazwy miejscowości [b]”Wrocław”[/b] zobaczymy jak się zmieniły rezultaty działania formatowania.

kolorowanie_wierszy_warunkowo_6