Jakim Poleceniem Sprawdzić Rozmiar Katalogu w Bash na Linuxie?

0
1454
Rate this post

Kiedy pracujesz z systemem Linux, być może znajdziesz się w sytuacji, w której chcesz dowiedzieć się, jak dużo miejsca zajmuje konkretny katalog na dysku. Może to być szczególnie użyteczne, jeśli zarządzasz serwerem lub jeżeli chcesz uporządkować swoje pliki. W systemie Linux mamy kilka sposobów, aby to zrobić, a w tym artykule omówimy je w szczegółach.

Polecenie du

Jednym z najbardziej podstawowych poleceń do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemach Unix-like, takich jak Linux, jest polecenie du, co oznacza „disk usage” (użycie dysku).

Podstawowe Użycie

Najprostszym sposobem użycia polecenia du jest wpisanie:

bash
du /ścieżka/do/katalogu

To polecenie zwróci rozmiar każdego pliku i podkatalogu w podanym katalogu. Jednak wyniki mogą być trudne do zrozumienia, ponieważ są przedstawione w blokach, a nie w czytelnych jednostkach, takich jak megabajty czy gigabajty.

Ustalanie Jednostek

Aby uzyskać wyniki w bardziej zrozumiałych jednostkach, można użyć flagi -h, która oznacza „human-readable” (czytelne dla człowieka).

bash
du -h /ścieżka/do/katalogu

Sumowanie Wartości

Jeżeli interesuje nas tylko całkowity rozmiar katalogu, możemy użyć flagi --summarize lub w skróconej wersji -s.

bash
du -sh /ścieżka/do/katalogu

Takie polecenie zwróci całkowity rozmiar katalogu w czytelnej formie.

Polecenie ncdu

Kolejnym narzędziem, które można użyć do analizy użycia dysku, jest ncdu („NCurses Disk Usage”). Jest to bardziej zaawansowane narzędzie, które oferuje interfejs użytkownika w trybie tekstowym.

Instalacja

Aby zainstalować ncdu, można użyć menedżera pakietów. Na przykład, w systemie Debian lub Ubuntu:

bash
sudo apt install ncdu

Użycie

Po zainstalowaniu wystarczy wpisać:

bash
ncdu /ścieżka/do/katalogu

Interfejs ncdu pozwala na nawigację między katalogami i szybką analizę, które z nich zajmują najwięcej miejsca.

Polecenie find i awk

Jeżeli potrzebujesz bardziej skomplikowanej analizy, możliwe jest użycie kombinacji poleceń find i awk do obliczenia rozmiaru katalogu. Na przykład:

bash
find /ścieżka/do/katalogu -type f -exec du -b {} + | awk '{total += $1} END {print total}'

W tym przypadku, find wyszukuje wszystkie pliki w podanym katalogu, a awk sumuje ich rozmiary.

Polecenie tree

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowy wykaz katalogu wraz z rozmiarami plików i katalogów, polecenie tree może być użyteczne. Możesz je zainstalować używając menedżera pakietów, a następnie uruchomić z flagą -h:

bash
tree -h /ścieżka/do/katalogu

To polecenie nie tylko pokaże strukturę katalogu, ale również dołączy informacje o rozmiarach plików i katalogów w czytelnej formie.

Każde z tych poleceń i narzędzi ma swoje własne zalety i wady, więc wybór pomiędzy nimi często zależy od konkretnego przypadku. Warto znać kilka różnych metod, aby móc wybrać najbardziej odpowiednią dla danego zadania.

Polecenie ls

Choć polecenie ls jest głównie używane do listowania plików i katalogów, można je również wykorzystać do uzyskania prostych informacji o rozmiarze katalogu. Warto jednak zauważyć, że nie jest to metoda zalecana dla głębokiej analizy użycia dysku, ponieważ polecenie ls nie uwzględnia rozmiaru plików w podkatalogach.

Aby uzyskać informacje o rozmiarze, użyj flagi -l:

bash
ls -l /ścieżka/do/katalogu

Ostatnia kolumna wyjścia pokaże rozmiar plików w bajtach. Nie jest to jednak całkowity rozmiar katalogu, ponieważ nie uwzględnia on podkatalogów.

Polecenie df

Polecenie df (disk filesystem) jest używane do pokazywania dostępnego miejsca na dyskach. Choć głównym celem tego polecenia jest analiza użycia dysku na poziomie systemu plików, może być również użyteczne, jeśli chcesz szybko sprawdzić, ile miejsca pozostało na dysku, na którym znajduje się analizowany katalog.

bash
df -h

Opcja -h sprawia, że wyniki są czytelne dla człowieka, pokazując rozmiary w GB, MB itd.

Skrypty Bashowe do Analizy Użycia Dysku

Jeżeli masz specjalne potrzeby, można również napisać prosty skrypt w Bashu, który będzie analizował użycie dysku w określony sposób. Na przykład, skrypt może automatycznie sortować katalogi według rozmiaru i wysyłać powiadomienia, gdy pewne katalogi przekroczyły określony rozmiar.

Taki skrypt mógłby wykorzystać polecenie du w połączeniu z innymi narzędziami jak sort i awk do przetworzenia i analizy danych.

GUI dla Analizy Użycia Dysku

Dla użytkowników, którzy wolą graficzne narzędzia, istnieje kilka aplikacji z GUI, które mogą pomóc w analizie użycia dysku. Przykłady to GdMap, Filelight, czy Baobab. Te narzędzia często oferują wizualizacje, takie jak wykresy kołowe, które mogą ułatwić zrozumienie, jak przestrzeń dyskowa jest wykorzystywana.

Uwagi Końcowe

Rozumienie, jak zarządzać i analizować użycie dysku, jest kluczowe w administrowaniu systemem Linux, zarówno dla administratorów systemów, jak i dla użytkowników końcowych. Każde narzędzie ma swoje unikalne cechy i najlepsze przypadki użycia, dlatego warto znać kilka różnych opcji.

Polecenie stat

Innym, mniej znanym narzędziem, które można wykorzystać do uzyskiwania informacji o plikach i katalogach jest polecenie stat. Choć głównie używane do wyświetlania szczegółowych metadanych o plikach, również może dostarczyć pewnych informacji o rozmiarze.

bash
stat /ścieżka/do/katalogu

Należy jednak pamiętać, że polecenie stat dostarcza rozmiar samego katalogu jako jednostki indeksującej, a nie całkowitego rozmiaru plików i podkatalogów zawartych w nim.

Zintegrowane Systemy Monitorowania

Jeżeli zarządzasz dużym systemem lub chmurą serwerów, być może zainteresują cię bardziej zaawansowane systemy monitorowania dysku, jak na przykład Zabbix, Nagios czy Prometheus. Te narzędzia umożliwiają nie tylko analizę użycia dysku, ale również automatyczne alarmy i raporty.

Inne Wartościowe Opcje Polecenia du

Warto również wspomnieć, że polecenie du ma kilka innych opcji, które mogą być przydatne:

 • --max-depth=N – Umożliwia ograniczenie głębokości analizy do N poziomów katalogów.
  bash
  du -h --max-depth=1 /ścieżka/do/katalogu
 • --exclude=PATTERN – Pozwala na wykluczenie plików lub katalogów pasujących do określonego wzoru.
  bash
  du -h --exclude="*.tmp" /ścieżka/do/katalogu
 • -c – Dodaje linijkę z sumą całkowitą na końcu wyniku.
  bash
  du -hc /ścieżka/do/katalogu

Zastosowanie w Skryptach i Automatyzacji

Wszystkie te polecenia można również zastosować w skryptach Bash, co jest szczególnie użyteczne w kontekście automatyzacji. Na przykład, można napisać skrypt, który regularnie monitoruje rozmiar określonych katalogów i wysyła alert e-mailowy, gdy ich rozmiar przekroczy pewien próg. Takie podejście jest często stosowane w profesjonalnych środowiskach IT, gdzie zarządzanie przestrzenią dyskową jest kluczowe.

Rzadziej Używane Polecenia

Poza wyżej wymienionymi poleceniami, istnieją także inne, mniej znane narzędzia do analizy dysku w systemie Linux. Przykłady to gt5, xdu, durep, czy duc. Każde z nich ma swoje unikatowe funkcje i może być bardziej odpowiednie w specyficznych przypadkach.

Filtracja i Przetwarzanie Wyników

Jeżeli standardowe narzędzia nie oferują wystarczającej funkcjonalności, zawsze można skorzystać z potężnych mechanizmów przetwarzania tekstu dostępnych w linii poleceń Linuxa. Narzędzia takie jak grep, sed, awk czy sort pozwalają na zaawansowaną manipulację i filtrację wyników, dostosowując je do konkretnych potrzeb.