[Excel] Jak wydrukować nagłówki w Excel-u ?

Excel
[Excel] Jak wydrukować nagłówki w Excel-u ?

Drukując arkusze mamy możliwość określenia, które elementy zostaną wydrukowane, które zaś nie. W przypadku Excel-a, mamy dwa nagłówki: górny pokazujący nazwy kolumn (A, B, C, D, itd.) oraz nagłówek znajdujący się po lewej stroni który pokazuje numerację wierszy.

Dodanie obu nagłówków jest banalne i sprowadza się do wykonania poniższych kroków.

Krok 1

Przechodzimy do „Page Layout” i zaznaczamy „Print” w sekcji „Headings” jak zostało to pokazane na poniższym obrazku.

page_layout_headings

Krok 2

Sprawdzamy czy rzeczywiście widać linie siatki w podglądzie wydruku.

page_layout_headings_print