Jak tworzyć i rozpakowywać pliki ZIP, TAR i TAR.GZ w systemie Linux

0
2547
5/5 - (1 vote)

System Linux oferuje różne metody archiwizacji i kompresji plików, a ZIP, TAR oraz TAR.GZ to jedne z najpopularniejszych formatów używanych w tym celu. Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia i rozpakowywania plików w tych formatach.

ZIP

Jak tworzyć archiwum ZIP

Aby utworzyć archiwum ZIP, możesz użyć komendy zip. Jeżeli jeszcze jej nie masz, zainstaluj ją za pomocą menedżera pakietów dla swojej dystrybucji. Na przykład, w przypadku Ubuntu:

bash
sudo apt update
sudo apt install zip unzip

Po instalacji, aby utworzyć archiwum ZIP zawierające pliki, użyj komendy:

bash
zip nazwa_archiwum.zip plik1 plik2 plik3

Jeśli chcesz zarchiwizować cały folder, użyj opcji -r:

bash
zip -r nazwa_archiwum.zip folder/

Jak rozpakować archiwum ZIP

Rozpakowanie pliku ZIP jest równie proste. Użyj komendy unzip:

bash
unzip nazwa_archiwum.zip

TAR

Jak tworzyć archiwum TAR

TAR (Tape Archive) to format używany głównie na systemach Unixowych do archiwizacji plików. Do utworzenia archiwum TAR można użyć komendy tar z opcją -c:

bash
tar -cvf nazwa_archiwum.tar plik1 plik2 plik3

Opcje -c, -v, i -f oznaczają odpowiednio „create”, „verbose” (wyświetlanie procesu) oraz „file” (nazwa archiwum).

Jak rozpakować archiwum TAR

Rozpakowanie archiwum TAR jest równie proste. Użyj opcji -x:

bash
tar -xvf nazwa_archiwum.tar

TAR.GZ

Jak tworzyć archiwum TAR.GZ

Archiwum TAR.GZ to archiwum TAR, które dodatkowo zostało skompresowane za pomocą algorytmu GZIP. Do utworzenia takiego archiwum można użyć poniższej komendy:

bash
tar -czvf nazwa_archiwum.tar.gz plik1 plik2 plik3

Jak rozpakować archiwum TAR.GZ

Rozpakowanie archiwum TAR.GZ odbywa się w podobny sposób jak w przypadku archiwum TAR, z dodatkiem opcji -z:

bash
tar -xzvf nazwa_archiwum.tar.gz

Opcje Zaawansowane

Szyfrowanie ZIP

Jeśli chcesz dodać hasło do archiwum ZIP, możesz użyć opcji -e:

bash
zip -e nazwa_archiwum.zip plik1 plik2

Wykluczanie plików

Czasami możesz chcieć wykluczyć określone pliki z archiwum. Oto jak to zrobić:

 • Dla ZIP:
  bash
  zip -r nazwa_archiwum.zip folder/ -x "folder/plik_do_wykluczenia"
 • Dla TAR:
  bash
  tar -cvf nazwa_archiwum.tar folder/ --exclude="folder/plik_do_wykluczenia"

Listowanie zawartości archiwum

Aby zobaczyć zawartość archiwum bez rozpakowywania:

 • Dla ZIP:
  bash
  unzip -l nazwa_archiwum.zip
 • Dla TAR i TAR.GZ:
  bash
  tar -tvf nazwa_archiwum.tar
  tar -ztvf nazwa_archiwum.tar.gz

W praktyce znajomość tych podstawowych i zaawansowanych opcji kompresji i archiwizacji plików może znacznie ułatwić zarządzanie danymi w systemie Linux. Możesz również zautomatyzować te zadania, integrując je z innymi narzędziami i skryptami.

Automatyzacja Zadań

Skrypty Bashowe

Jeżeli regularnie wykonujesz operacje związane z archiwizacją lub kompresją, warto rozważyć stworzenie skryptu Bashowego. Na przykład, możesz stworzyć skrypt, który będzie archiwizował wszystkie pliki w danym folderze i zapisywał je z datą w nazwie:

bash
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
tar -czvf backup_$DATE.tar.gz /ścieżka/do/folderu/

Po zapisaniu tego skryptu jako backup.sh, nadaj mu uprawnienia do wykonania:

bash
chmod +x backup.sh

Teraz możesz uruchomić skrypt za pomocą komendy ./backup.sh.

Cron Jobs

Możesz również użyć narzędzia cron do automatycznego uruchamiania tego skryptu w określonym czasie. Otwórz edytor crontab:

bash
crontab -e

I dodaj nową linię, która uruchomi twój skrypt każdego dnia o północy:

bash
0 0 * * * /ścieżka/do/skryptu/backup.sh

Kompresja Zaawansowana

Jeśli potrzebujesz zaawansowanych opcji kompresji, system Linux oferuje narzędzia takie jak gzip, bzip2 i xz, które oferują różne poziomy kompresji i różne szybkości działania. Możesz użyć tych narzędzi w kombinacji z tar:

 • Dla gzip:
  bash
  tar -czvf nazwa_archiwum.tar.gz folder/
 • Dla bzip2:
  bash
  tar -cjvf nazwa_archiwum.tar.bz2 folder/
 • Dla xz:
  bash
  tar -cJvf nazwa_archiwum.tar.xz folder/

Wykorzystanie w Skryptach

Powyższe narzędzia można również wykorzystać w skryptach. Na przykład, jeśli chcesz automatycznie archiwizować pliki tylko wtedy, gdy ich rozmiar przekracza pewien limit, możesz użyć poniższego skryptu:

bash
#!/bin/bash
SIZE_LIMIT=50000 # rozmiar w kilobajtach
FOLDER="/ścieżka/do/folderu/"

if [ $(du -s $FOLDER | cut -f1) -ge $SIZE_LIMIT ]; then
tar -czvf backup.tar.gz $FOLDER
fi

Takie skrypty można rozwijać i dostosowywać do własnych potrzeb, integrując je z innymi narzędziami i usługami.

Zarządzanie Archiwami w Graficznym Interfejsie Użytkownika

Jeżeli preferujesz graficzny interfejs użytkownika (GUI) zamiast linii komend, systemy Linux również oferują narzędzia, które ułatwiają zarządzanie archiwami. Przykłady takich programów to File Roller dla GNOME, Ark dla KDE, i Xarchiver dla środowisk Xfce i LXDE. Te aplikacje zwykle oferują funkcje przeciągnij-i-upuść, co może być wygodne dla użytkowników nieprzyzwyczajonych do linii komend.

File Roller (GNOME Archive Manager)

Jeżeli korzystasz z GNOME, prawdopodobnie masz już zainstalowany File Roller. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folderze lub plikach, które chcesz zarchiwizować, a następnie wybrać odpowiednią opcję, taką jak „Utwórz archiwum” lub „Wyodrębnij tutaj”.

Ark (KDE)

Ark jest domyślnym menedżerem archiwów dla środowiska KDE i oferuje podobne funkcje jak File Roller, ale z integracją z środowiskiem KDE. Ark umożliwia również przeglądanie zawartości archiwów bez ich rozpakowywania.

Xarchiver

Xarchiver jest znacznie prostszy niż Ark czy File Roller, ale jest też lżejszy i szybszy. Jest to dobra opcja dla lżejszych środowisk takich jak LXDE czy Xfce.

Użycie Wbudowanych Narzędzi Języka Programowania

Jeśli jesteś programistą i chcesz zintegrować funkcje kompresji i archiwizacji w swojej aplikacji, wiele języków programowania oferuje wbudowane biblioteki do tego celu. Na przykład, w Pythonie możesz użyć modułów zipfile i tarfile do tworzenia i rozpakowywania archiwów ZIP i TAR.

Przykład w Pythonie

python
import zipfile

# Tworzenie archiwum ZIP
with zipfile.ZipFile('nazwa_archiwum.zip', 'w') as myzip:
myzip.write('plik1.txt')
myzip.write('plik2.txt')

# Rozpakowywanie archiwum ZIP
with zipfile.ZipFile('nazwa_archiwum.zip', 'r') as myzip:
myzip.extractall()

Przykład w Javie

W Javie możesz użyć klasy ZipOutputStream i ZipInputStream z pakietu java.util.zip do podobnych zadań:

java
import java.util.zip.*;

// Kod do tworzenia i rozpakowywania archiwów ZIP

Te metody są szczególnie użyteczne, jeżeli potrzebujesz zaawansowanego zarządzania archiwami, takiego jak dodawanie metadanych, ustawianie haseł czy implementacja własnych algorytmów kompresji.