Co zrobić, aby VirtualBox widział urządzenia na USB?

0
568
Rate this post

VirtualBox jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do wirtualizacji, który pozwala na uruchamianie różnych systemów operacyjnych na jednym komputerze fizycznym. Jednak często użytkownicy napotykają problem z dostępem do urządzeń USB podłączonych do komputera gospodarza. Problem ten można rozwiązać na kilka sposobów, a poniższy artykuł omówi je w szczegółach.

Instalacja Oracle VM VirtualBox Extension Pack

Pierwszym krokiem w umożliwieniu VirtualBoxowi dostępu do urządzeń USB jest instalacja Oracle VM VirtualBox Extension Pack. To dodatkowe oprogramowanie rozszerza funkcjonalność VirtualBoxa i umożliwia, między innymi, dostęp do urządzeń USB 2.0 i 3.0.

 1. Pobierz najnowszą wersję Extension Pack ze strony Oracle: Link do pobrania.
 2. Otwórz VirtualBox i przejdź do menu Plik -> Preferencje.
 3. W zakładce Rozszerzenia kliknij ikonę „Dodaj” i wskaż ścieżkę do pobranego pliku.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

Konfiguracja maszyny wirtualnej

Po zainstalowaniu Extension Pack, przyszedł czas na konfigurację samej maszyny wirtualnej.

 1. Wybierz maszynę wirtualną, do której chcesz dodać dostęp do urządzeń USB, i kliknij Ustawienia.
 2. Przejdź do zakładki USB.
 3. Zaznacz opcję Włącz kontroler USB i wybierz wersję USB, z którą chcesz pracować.
 4. Kliknij ikonę „Dodaj filtr z urządzenia” (ikonka z „plusikiem” i urządzeniem USB) i wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.

Dodanie użytkownika do grupy vboxusers

Na systemach Linux, użytkownik, który chce korzystać z urządzeń USB w VirtualBoxie, musi być dodany do grupy vboxusers.

 1. Otwórz terminal.
 2. Wprowadź polecenie: sudo usermod -aG vboxusers nazwa_użytkownika.
 3. Zrestartuj komputer lub wyloguj się i zaloguj ponownie.

Wyłączenie usług zarządzających USB w systemie gospodarza

W niektórych przypadkach system gospodarz może „zajmować” urządzenia USB, uniemożliwiając ich wykorzystanie w maszynie wirtualnej. Na systemach Linux możesz wyłączyć usługi zarządzające USB za pomocą polecenia systemctl.

 1. Otwórz terminal.
 2. Wprowadź polecenie: sudo systemctl stop usługa_zarządzająca_USB.

Opcje zaawansowane

Jeżeli powyższe metody nie przyniosą skutku, można spróbować bardziej zaawansowanych opcji:

 1. Reguły udev: Możesz dodać reguły udev, które pozwolą na korzystanie z urządzeń USB przez VirtualBoxa.
 2. Ręczne montowanie urządzenia: Opcja ta jest bardziej skomplikowana i wymaga doświadczenia z systemami Unixowymi, ale w niektórych przypadkach może to być jedyna skuteczna metoda.

Diagnostyka i narzędzia

Jeśli mimo podjętych działań, VirtualBox nadal nie widzi urządzeń USB, warto skorzystać z narzędzi diagnostycznych:

 1. Logi VirtualBoxa: Te pliki mogą zawierać informacje, które pomogą zdiagnozować problem.
 2. lsusb i dmesg: Te polecenia terminalowe mogą pomóc zrozumieć, jak system Linux widzi podłączone urządzenia USB.

Odwołania i dodatkowe źródła

W celu dalszego zgłębienia tematu, warto skonsultować się z oficjalną dokumentacją VirtualBoxa oraz różnymi forami i społecznościami internetowymi poświęconymi wirtualizacji.

Dzięki zastosowaniu jednej lub więcej z powyższych metod, znacznie zwiększasz szanse na udane udostępnienie urządzeń USB w VirtualBoxie. Ostateczne rozwiązanie zależy od wielu czynników, takich jak wersja VirtualBoxa, system operacyjny gospodarza i gościa, a także konkretna konfiguracja sprzętowa.

Instalacja Guest Additions

Kolejnym krokiem, który może pomóc w rozwiązaniu problemów z USB w VirtualBox, jest instalacja tzw. Guest Additions na maszynie wirtualnej. Guest Additions to zestaw sterowników i oprogramowania, które ułatwiają integrację między systemem gospodarza a systemem gościa.

 1. Uruchom maszynę wirtualną, na której chcesz zainstalować Guest Additions.
 2. W menu VirtualBox wybierz Urządzenia -> Wstaw obraz płyty CD Guest Additions.
 3. W systemie gościa uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Ręczne dodanie urządzenia przez VBoxManage

Jeśli konfiguracja przez GUI nie działa jak oczekiwano, możesz również użyć narzędzia wiersza poleceń VBoxManage do ręcznego dodania filtra dla urządzenia USB.

 1. Otwórz terminal w systemie gospodarza.
 2. Zidentyfikuj identyfikator urządzenia USB, wpisując VBoxManage list usbhost.
 3. Dodaj filtr do maszyny wirtualnej, wpisując VBoxManage usbfilter add X --target nazwa_maszyny --name nazwa_filtru --vendorid xxxxx --productid yyyyy, gdzie X to numer filtra, a xxxxx i yyyyy to odpowiednio identyfikator dostawcy i identyfikator produktu.

Debugowanie i naprawa błędów

Jeżeli po zastosowaniu wszystkich powyższych metod maszyna wirtualna nadal nie widzi urządzeń USB, możesz spróbować debugowania problemu.

 1. Sprawdź, czy VirtualBox jest najnowszej wersji: Czasami błędy są naprawiane w nowszych wersjach oprogramowania.
 2. Zaktualizuj system gościa i gospodarza: Stare sterowniki lub nieaktualne oprogramowanie mogą być przyczyną problemów.
 3. Sprawdź logi systemowe: Komendy takie jak dmesg na Linuksie mogą dostarczyć więcej informacji o tym, co się dzieje z urządzeniem USB.

Alternatywne oprogramowanie do wirtualizacji

Jeżeli VirtualBox nie spełnia Twoich oczekiwań, istnieją również inne opcje do wirtualizacji, takie jak VMware, QEMU, czy Parallels na macOS. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne funkcje i może oferować lepsze wsparcie dla urządzeń USB.

Ostateczne kroki i inne opcje

W skrajnych przypadkach, problem może wynikać z ograniczeń sprzętowych lub konfliktów na poziomie systemu operacyjnego, które są trudne do zdiagnozowania i naprawy bez szczegółowej wiedzy technicznej. W takim przypadku warto rozważyć konsultację ze specjalistą ds. wirtualizacji lub wsparcie techniczne Oracle.

Warto również dodać, że społeczność użytkowników VirtualBoxa jest bardzo aktywna, i można znaleźć wiele forów i grup dyskusyjnych, gdzie można szukać pomocy. Niektóre z nich to Reddit, Stack Overflow, oraz oficjalne forum Oracle.

Resetowanie i restartowanie usług

Czasami drobne błędy mogą powodować, że urządzenia USB nie są widoczne w VirtualBoxie. W takich przypadkach proste metody, takie jak restartowanie usługi VirtualBox czy odmontowanie i ponowne montowanie urządzenia USB, mogą być rozwiązaniem.

 1. Restart usług VirtualBox: Wykonaj polecenie sudo systemctl restart vboxdrv w terminalu.
 2. Odmontowanie i ponowne montowanie urządzenia: Możesz to zrobić ręcznie w systemie gospodarza lub poprzez narzędzia do zarządzania dyskami i urządzeniami USB.

Sprawdzanie zależności i uprawnień

Chociaż VirtualBox jest zazwyczaj dobrze zintegrowany z systemem gospodarza, pewne funkcje mogą wymagać dodatkowych pakietów lub uprawnień.

 1. Zależności pakietów: Upewnij się, że wszystkie potrzebne pakiety są zainstalowane. Możesz to sprawdzić za pomocą menedżera pakietów swojego systemu.
 2. Uprawnienia do urządzenia: Zwróć uwagę, czy urządzenie USB jest dostępne dla użytkownika, pod którym działa VirtualBox. Możesz to sprawdzić, używając poleceń takich jak ls -l w katalogu /dev.

VirtualBox na innych platformach

Uwagi dotyczące konfiguracji VirtualBoxa na Linuksie są w dużej mierze zastosowalne również do innych systemów operacyjnych, ale warto zauważyć kilka różnic:

 1. Windows: Na platformie Windows nie ma potrzeby dodawania użytkownika do grupy vboxusers, ale trzeba pamiętać o instalacji odpowiednich sterowników dla urządzeń USB.
 2. macOS: Na systemach Apple również można korzystać z VirtualBoxa, ale proces konfiguracji może być nieco inny ze względu na specyfikę tego systemu.

Skrypty i automatyzacja

Jeśli często zmieniasz konfigurację lub używasz wielu różnych urządzeń USB, warto rozważyć automatyzację niektórych z tych procesów.

 1. Skrypty shell: Możesz napisać skrypty, które automatycznie dodają filtry dla nowych urządzeń USB.
 2. Użycie API VirtualBoxa: Zaawansowani użytkownicy mogą użyć API do programowego zarządzania maszynami wirtualnymi i ich konfiguracją.

Skorzystaj z pomocy społeczności

Nawet jeśli wszystko inne zawiedzie, pamiętaj, że nie jesteś sam w swoich problemach. Istnieją fora, grupy dyskusyjne i społeczności online, które mogą oferować cenne wskazówki i rozwiązania. Możesz tam znaleźć użytkowników, którzy mieli podobne problemy i udostępnili swoje rozwiązania.