[JavaScript] W jaki sposób wykonać link otwierający nowe okienko i wymusić w nim drukowanie?

0
904
5/5 - (1 vote)

JavaScript to potężny język programowania wykorzystywany do budowy interaktywnych stron internetowych. Jednym z częstych zastosowań JavaScript w kontekście stron WWW jest manipulacja zachowaniami związanymi z linkami i oknami przeglądarki. Dziś omówimy, jak utworzyć link, który otworzy nowe okno przeglądarki i od razu wywoła w nim polecenie drukowania.

Podstawy: Tworzenie linku w HTML

W HTML, standardowy link tworzymy za pomocą elementu <a>. Na przykład:

html
<a href="https://example.com">Przejdź do przykładowej strony</a>

To jest podstawowy sposób tworzenia linku, który prowadzi do innej strony. Ale co, jeżeli chcemy, żeby link ten otwierał nowe okno i wywoływał drukowanie?

Otwieranie nowego okna

Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, możemy użyć atrybutu target z wartością _blank w elemencie <a>:

html
<a href="https://example.com" target="_blank">Przejdź do przykładowej strony w nowym oknie</a>

Ale to tylko otworzy nowe okno; nie wywoła drukowania. Aby to zrobić, będziemy musieli użyć JavaScript.

Użycie JavaScript

Otworzenie nowego okna i wywołanie drukowania można zrealizować w jednym fragmencie kodu JavaScript. Można to zrobić na przykład przy użyciu metody window.open i window.print.

javascript
function openAndPrint(url) {
// Otwieranie nowego okna
const newWindow = window.open(url, '_blank');

// Wywołanie drukowania po załadowaniu strony
newWindow.onload = function() {
newWindow.print();
};
}

Następnie, możemy połączyć tę funkcję z linkiem HTML:

html
<a href="javascript:void(0);" onclick="openAndPrint('https://example.com');">Przejdź do przykładowej strony i wydrukuj</a>

Tutaj javascript:void(0); to trik, który pozwala na wykonanie kodu JavaScript po kliknięciu linku, ale bez przeładowywania strony.

Drukowanie określonej zawartości

Jeśli chcesz, żeby drukowana była tylko określona część strony, możesz użyć innej techniki. Na przykład, możesz otworzyć nowe okno z pustą zawartością i dynamicznie dodać do niego potrzebne elementy.

javascript
function printSpecificContent(contentId) {
// Otwieranie nowego pustego okna
const newWindow = window.open('', '_blank');

// Kopiowanie zawartości do nowego okna
const content = document.getElementById(contentId).outerHTML;
newWindow.document.write(content);

// Wywołanie drukowania po załadowaniu strony
newWindow.onload = function() {
newWindow.print();
};
}

I jak wcześniej, możesz połączyć tę funkcję z linkiem HTML.

html
<a href="javascript:void(0);" onclick="printSpecificContent('printableArea');">Wydrukuj określoną część strony</a>

W tym przypadku, printableArea to id elementu, który chcesz wydrukować.

Obsługa różnych przeglądarek

Warto dodać, że różne przeglądarki mogą różnie interpretować kod JavaScript, szczególnie jeśli chodzi o wywoływanie drukowania. W niektórych przypadkach możesz potrzebować dodatkowych zabezpieczeń lub technik, które upewnią się, że kod działa we wszystkich przeglądarkach.

Dlatego zawsze warto przetestować różne scenariusze na różnych platformach i przeglądarkach, aby upewnić się, że rozwiązanie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Asynchroniczne wywołanie drukowania

W przypadkach, kiedy strona, którą chcesz wydrukować, zawiera elementy ładowane asynchronicznie (na przykład obrazy czy dane z API), samo wywołanie window.print() po załadowaniu strony może nie być wystarczające. Możesz zatem wykorzystać różne techniki asynchronicznego programowania, takie jak Promise lub async/await, aby upewnić się, że wszystko zostało załadowane przed rozpoczęciem procesu drukowania.

Oto przykład z użyciem Promise:

javascript
function openAndPrintAsync(url) {
return new Promise((resolve, reject) => {
const newWindow = window.open(url, '_blank');

newWindow.onload = function() {
if (newWindow.document.readyState === 'complete') {
newWindow.print();
resolve();
} else {
reject(new Error('Strona nie została załadowana'));
}
};
});
}

Użycie bibliotek i frameworków

Jeśli pracujesz w kontekście większej aplikacji i korzystasz z bibliotek takich jak jQuery, Angular, React czy Vue, możesz również znaleźć specyficzne dla nich metody i komponenty do wywoływania drukowania. Biblioteki te często oferują bardziej zaawansowane i elastyczne sposoby zarządzania zachowaniami przeglądarki.

Na przykład w React:

jsx
import React from 'react';

const PrintButton = ({ url }) => {
const handlePrint = () => {
const newWindow = window.open(url, '_blank');
newWindow.onload = function() {
newWindow.print();
};
};

return (
<button onClick={handlePrint}>
Wydrukuj
</button>

);
};

Zabezpieczenia i ograniczenia

Warto również zwrócić uwagę na potencjalne zabezpieczenia i ograniczenia przeglądarek. Niektóre przeglądarki mogą blokować automatyczne otwieranie nowych okien jako część swoich mechanizmów obrony przed niechcianymi reklamami (pop-upami). Użytkownik może też mieć zainstalowane rozszerzenia, które wpłyną na funkcjonowanie kodu.

UX i dostępność

Podczas implementowania takich funkcji zawsze pamiętaj o doświadczeniu użytkownika. Automatyczne drukowanie może być dla niego niespodzianką, dlatego warto jasno komunikować, co się stanie po kliknięciu linku. Możesz też dodać dodatkowe potwierdzenie czy tooltipy, które poinformują użytkownika o nadchodzącej akcji.

Takie drobne elementy mogą znacząco wpłynąć na ogólne doświadczenie korzystania ze strony i jej dostępność. Dlatego zawsze warto je uwzględniać w procesie tworzenia kodu.

Debugowanie i testowanie

Kiedy już zaimplementujesz funkcje drukowania w JavaScript, nie zapomnij o etapie debugowania i testowania. Skorzystaj z narzędzi deweloperskich przeglądarki do monitorowania zachowań skryptu, zwracaj uwagę na ewentualne błędy oraz sprawdź, czy drukowanie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Narzędzia do Debugowania

Warto skorzystać z takich narzędzi jak:

  • Konsola JavaScript dla monitorowania błędów i wyjątków.
  • Debugger JavaScript do ustawiania breakpointów i obserwowania wykonania kodu krok po kroku.
  • Network Monitor do sprawdzania, czy wszystkie zasoby są poprawnie ładowane.

Testy Automatyczne

Jeśli twoja aplikacja webowa ma duży zakres funkcjonalności i jest często aktualizowana, rozważ dodanie testów automatycznych dla funkcji drukowania. Biblioteki do testowania front-endu jak Jest czy Mocha mogą być tu bardzo pomocne.

Dokumentacja i Komentarze

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest dokumentacja i komentarze w kodzie. Dobre praktyki zakładają, że kod powinien być samodokumentujący się, ale w przypadku bardziej skomplikowanych funkcji, takich jak asynchroniczne drukowanie, dobrze jest dodać kilka linii komentarza wyjaśniającego. Może to być bardzo pomocne dla innych programistów, którzy będą pracować nad kodem w przyszłości.

Przykłady i Źródła Zewnętrzne

Jeżeli stworzysz ciekawe i użyteczne rozwiązanie, warto je również udokumentować i podzielić się nim z innymi. Możesz na przykład:

  • Opublikować kod na platformach do udostępniania kodu, takich jak GitHub.
  • Napisać artykuł lub tutorial, jak to zrobiłeś, i opublikować go na blogu czy w serwisach dla deweloperów.

Zarówno dzielenie się wiedzą, jak i nauka od innych, są kluczowymi elementami w rozwoju każdego programisty. Nie bój się również korzystać z gotowych rozwiązań i bibliotek, jeżeli pasują do twojego projektu. W końcu, nie ma sensu wynajdywać koła na nowo, jeśli ktoś inny już znalazł efektywne rozwiązanie problemu, na którym się skupiasz.