[Excel] Jak w zabezpieczyć określone komórki przed zmianami ?

Excel
[Excel] Jak w zabezpieczyć określone komórki przed zmianami ?

Niestety często spotykamy na swojej drodze użytkowników, którzy nie rozumieją formuł znajdujących się w naszych arkuszach i na ich barki zrzucają błędne wyniki. Często za tym idzie wpisanie z palca wartości, gdzie były nasze formuły. Chcąc zabezpieczyć arkusz przed takimi „udoskonaleniami” dokonamy jego modyfikacji w następujący sposób.

Jako że ochrona komórek sprowadza się do ochrony całego arkusza należy określić które komórki będą edytowalne przez użytkowników którym udostępnimy arkusz.
Zaznaczamy komórki do edycji, następnie klikamy prawym przyciskiem na jednej z zaznaczonych komórek i wybieramy (Format Cell).

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_0

Następnie przechodzimy do zakładki Ochrona (Protection) i od zaznaczamy w niej checkbox Zablokuj (Locked).

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_1

Po wykonaniu powyższych czynności, aby blokada komórek działała należy zablokować arkusz. Aby tego dokonać wybieramy z menu głównego Recenzja (Review) następnie Chroń arkusz (Protect Sheet) i wybieramy Chroń arkusz

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_2

W wyświetlonym oknie wprowadzamy hasło do ochrony arkusza i zablokowanych komórek. Niezbędne jest zaznaczenie opcji znajdującej się powyżej hasła.

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_3

Po zatwierdzeniu zabezpieczeń aplikacja poprosi o ponowne wpisanie hasła wyświetlając malutkie okienko.

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_4

Tak zabezpieczony dokument możemy spokojnie przekazać użytkownikom do wypełniania. Klikając bowiem w zabezpieczone komórki otrzymamy komunikat

excel_zabezpieczy_komorki_przed_zmianami_5