[Excel] Jak stworzyć listę rozwijaną w Excelu ?

0
159
Rate this post

Listy rozwijane w Excelu są jednym z najbardziej użytecznych narzędzi dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych. Są one nie tylko estetyczne, ale również praktyczne, umożliwiając użytkownikowi wybieranie opcji z predefiniowanego zestawu, co z kolei pomaga w walidacji danych. Listy rozwijane są idealne dla formularzy, zestawień danych i innych aplikacji, gdzie precyzja i spójność są kluczowe. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak stworzyć listę rozwijaną w Excelu.

Krok 1: Przygotowanie Danych

Zanim zaczniemy, przygotuj dane, które chcesz umieścić w liście rozwijanej. Upewnij się, że są one uporządkowane w jednej kolumnie lub rzędzie w arkuszu Excela.

Krok 2: Wybierz Komórkę

Najpierw wybierz komórkę, w której chcesz utworzyć listę rozwijaną. Zazwyczaj jest to pole formularza lub miejsce, gdzie użytkownik będzie wprowadzał dane.

Krok 3: Otwórz Menu „Narzędzia Dane”

W górnym pasku menu przejdź do zakładki „Dane”. Znajdziesz tu różne narzędzia do manipulowania danymi, ale nas interesuje opcja „Walidacja danych”.

Krok 4: Ustawienia Walidacji

Po kliknięciu „Walidacja danych” pojawi się okno dialogowe. W zakładce „Ustawienia” wybierz „Lista” z rozwijanego menu „Pozwól”.

Krok 5: Źródło Danych

W polu „Źródło” wprowadź zakres komórek zawierających dane, które mają być wyświetlane w liście rozwijanej. Możesz to zrobić ręcznie lub używając selektora zakresu obok pola.

Krok 6: Więcej Opcji

Jeżeli chcesz, możesz także skonfigurować dodatkowe ustawienia, takie jak komunikaty błędów, ostrzeżenia czy wprowadzanie tylko danych, które są już na liście, blokując możliwość wprowadzenia innych wartości.

Krok 7: Zatwierdź i Testuj

Kliknij „OK”, aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć okno dialogowe. Teraz, gdy klikniesz na wybraną komórkę, powinna pojawić się lista rozwijana z wcześniej zdefiniowanymi opcjami.

Zaawansowane Techniki

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanej listy rozwijanej, możesz użyć funkcji Excela, takich jak INDIRECT, aby utworzyć listy zależne od innych list, lub VLOOKUP dla bardziej skomplikowanych operacji.

Listy zależne

W przypadku list zależnych możesz stworzyć dwie lub więcej list rozwijanych, gdzie wybór w jednej liście wpływa na dostępne opcje w drugiej liście.

Używanie Formuł

Za pomocą formuł można zautomatyzować proces tworzenia list rozwijanych, na przykład, listę można zaktualizować automatycznie, gdy dodawane są nowe dane do arkusza.

Włączenie Makr

Jeśli potrzebujesz jeszcze większej kontroli i elastyczności, możesz użyć makr VBA do tworzenia list rozwijanych. Oto podstawowy kod VBA, który tworzy listę rozwijaną:

vba
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Nazwa_Arkusza")
ws.Range("A1").Validation.Delete
ws.Range("A1").Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="Opcja1,Opcja2,Opcja3"

Wklej ten kod do edytora VBA i dostosuj go do swoich potrzeb. Po uruchomieniu makra, lista rozwijana zostanie utworzona w określonej komórce.

Jak widać, tworzenie list rozwijanych w Excelu jest procesem prostym, ale oferuje wiele możliwości dostosowania i automatyzacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego menu wyboru, czy zaawansowanej listy zależnej, Excel daje Ci narzędzia do osiągnięcia tego celu.

Dynamiczne Listy Rozwijane

Jeśli chcesz, aby Twoja lista rozwijana automatycznie aktualizowała się w miarę dodawania nowych elementów, możesz skorzystać z funkcji „Tabela”. Zamiast zwykłego zakresu komórek, dla źródła danych wybierz całą kolumnę w tabeli. Dzięki temu, kiedy dodasz nowy wiersz do tabeli, zostanie on automatycznie uwzględniony w liście rozwijanej.

 1. Utwórz Tabelę: Wybierz zakres danych i użyj opcji „Wstaw tabelę” z zakładki „Wstaw”.
 2. Nazwij Tabelę: Nadaj tabeli nazwę, aby łatwo ją zidentyfikować. Możesz to zrobić w pasku narzędzi „Projektowanie tabeli”.
 3. Ustaw Źródło Danych: W oknie dialogowym „Walidacja danych” wprowadź nazwę tabeli jako źródło.

Listy z Obrazami

Excel pozwala również na dodanie miniatur obrazów do list rozwijanych, chociaż jest to trochę bardziej zaawansowane. W tym celu najlepiej użyć VBA, aby po wybraniu elementu z listy rozwijanej automatycznie wyświetlać odpowiadający mu obraz.

vba
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
Dim imgName As String
imgName = Target.Value
Sheets("Nazwa_Arkusza").Pictures(imgName).Visible = True
End If
End Sub

W tym przykładzie, kiedy użytkownik wybierze opcję z listy rozwijanej w komórce A1, makro automatycznie wyświetli obraz o nazwie odpowiadającej wybranej opcji.

Zastosowania Biznesowe

Listy rozwijane są często używane w aplikacjach biznesowych. Na przykład, mogą być używane do:

 • Wprowadzania danych do faktur
 • Wybierania kategorii w raportach
 • Zarządzania zamówieniami w magazynie
 • Wyboru uczestników w systemach HR

Dzięki możliwościom personalizacji i różnym technikom zaawansowanym, listy rozwijane są jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi w Excelu.

Integracja z Innymi Narzędziami

Excel oferuje również różne sposoby na integrację list rozwijanych z innymi narzędziami i technologiami, takimi jak Power Query, Power Pivot czy nawet zewnętrzne bazy danych.

 1. Power Query: Jeżeli Twoje dane są zgromadzone w zewnętrznych źródłach, takich jak bazy danych SQL, pliki CSV czy arkusze Google, możesz użyć Power Query do importowania tych danych bezpośrednio do Excela i użyć ich jako źródła dla listy rozwijanej.
 2. Power Pivot: Jeżeli pracujesz z dużymi zestawami danych, które wymagają skomplikowanej analizy, możesz użyć Power Pivot do modelowania danych i następnie wykorzystać te modele jako źródło dla listy rozwijanej.
 3. API i Webscraping: Zaawansowani użytkownicy mogą nawet zautomatyzować proces pobierania danych z internetu przez API lub webscraping, a następnie uaktualniać listy rozwijane w czasie rzeczywistym.

Zabezpieczenia i Ograniczenia

Kiedy tworzysz listy rozwijane, zwłaszcza w środowisku biznesowym, ważne jest, aby pomyśleć o zabezpieczeniach.

 1. Ograniczenie Dostępu: Jeżeli lista zawiera wrażliwe informacje, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio zabezpieczony hasłem.
 2. Walidacja po Stronie Serwera: Jeżeli dane z listy będą przetwarzane lub przechowywane w zewnętrznym systemie, zawsze stosuj walidację po stronie serwera, aby zapewnić ich integralność.
 3. Audyt: Warto również utworzyć mechanizm audytu, który będzie rejestrował, kto i kiedy dokonał wyboru z listy. Może to być pomocne w przypadku wystąpienia problemów lub konieczności śledzenia zmian.

Dobre praktyki

Oto kilka ogólnych wskazówek i najlepszych praktyk, które warto mieć na uwadze:

 1. Uporządkowanie Danych: Zawsze utrzymuj dane w czystej i zorganizowanej formie. Ułatwi to zarządzanie listą rozwijaną w przyszłości.
 2. Krótkie i Zrozumiałe Opcje: Opcje w liście rozwijanej powinny być krótkie i zrozumiałe dla końcowego użytkownika. Unikaj używania zbyt technicznych lub niejasnych terminów.
 3. Testowanie: Zawsze testuj listę rozwijaną po jej utworzeniu. Sprawdź, czy wszystkie opcje są wyświetlane poprawnie i czy mechanizmy walidacji działają jak należy.

Zastosowanie list rozwijanych w Excelu może znacząco ułatwić i usprawnić wprowadzanie danych, zarządzanie informacjami i analizę danych. Bez względu na to, czy jesteś początkującym czy zaawansowanym użytkownikiem, zastosowanie tych praktyk i technik pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał tego potężnego narzędzia.