Jak znaleźć katalog autostart w Windows 7 / 8 / 2012?

0
1178
Rate this post

Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania systemem operacyjnym Windows jest zdolność kontrolowania aplikacji i usług, które uruchamiają się automatycznie podczas startu systemu. W różnych wersjach systemu Windows, takich jak Windows 7, Windows 8 i Windows Server 2012, istnieją różne metody i lokalizacje, gdzie można znaleźć katalog autostart. W tym artykule, postaramy się omówić, jak zlokalizować i zarządzać katalogiem autostart w tych wersjach systemu.

Katalog Autostart: Podstawy

W systemie Windows katalog autostart jest miejscem, w którym przechowywane są skróty do programów, które mają się uruchomić automatycznie po zalogowaniu się użytkownika do systemu. To nie jedyne miejsce, w którym można kontrolować autostart, ale jest jednym z najbardziej bezpośrednich i łatwo dostępnych.

Windows 7

W systemie Windows 7, katalog autostart jest dość prosty do znalezienia. Możesz go zlokalizować, wykonując następujące kroki:

 1. Eksplorator plików: Otwórz Eksplorator plików.
 2. Nawigacja: Przejdź do C:\Users\[Nazwa Użytkownika]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Windows 8

W Windows 8 lokalizacja jest bardzo podobna do tej w Windows 7, ale istnieją pewne dodatkowe metody dostępu:

 1. Eksplorator plików: Otwórz Eksplorator plików.
 2. Nawigacja: Przejdź do C:\Users\[Nazwa Użytkownika]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 3. Wyszukiwanie: Możesz również użyć opcji wyszukiwania. Wprowadź shell:startup w pasku adresu Eksploratora plików i naciśnij Enter.

Windows Server 2012

W przypadku Windows Server 2012, ścieżka jest identyczna jak w przypadku Windows 8. Jednak wersje serwerowe systemu Windows często są zarządzane zdalnie, więc dostęp do katalogu autostart można również zrealizować przez różne narzędzia zarządzania, takie jak Microsoft Management Console (MMC).

Inne Metody Kontroli Autostartu

Menadżer zadań

W nowszych wersjach systemu Windows, takich jak Windows 8 i Server 2012, Menadżer zadań oferuje zakładkę „Autostart”, gdzie można wyłączyć lub włączyć różne aplikacje i usługi startujące z systemem.

Rejestr Systemowy

Kolejnym miejscem, gdzie można kontrolować autostart, jest Rejestr Systemowy. Ostrzegam jednak, że nieprawidłowe zmiany w rejestrze mogą spowodować poważne problemy z systemem.

 1. Otwórz regedit (Edytor rejestru) przez okno dialogowe Uruchom (klawisze Win + R).
 2. Nawiguj do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run lub HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run dla wszystkich użytkowników.

Narzędzia zewnętrzne

Istnieje również wiele narzędzi zewnętrznych, które oferują zaawansowane funkcje zarządzania autostartem, takie jak CCleaner, Autoruns od Sysinternals, czy nawet narzędzia antywirusowe z opcjami zarządzania autostartem.

Skrypty i zadania zaplanowane

Oprócz standardowych miejsc, autostart można również zarządzać za pomocą skryptów i zadań zaplanowanych. W systemach Windows 7 i 8 można użyć narzędzia Task Scheduler, a w Windows Server 2012 odpowiednikiem jest Windows Task Scheduler. W tych narzędziach można zaplanować uruchomienie określonego programu czy skryptu w określonym czasie lub podczas startu systemu.

Zasady grupy i GPO

W środowiskach korporacyjnych, szczególnie gdy mamy do czynienia z Windows Server 2012, zarządzanie autostartem często odbywa się na poziomie zasad grupy, znanych jako Group Policy Objects (GPO). GPO umożliwia administratorom zdalne zarządzanie ustawieniami systemu na wielu komputerach jednocześnie. Aby zarządzać autostartem poprzez GPO:

 1. Otwórz edytor zasad grupy przez gpedit.msc w oknie dialogowym Uruchom.
 2. Nawiguj do User Configuration -> Windows Settings -> Scripts (Logon/Logoff).
 3. Tutaj można dodać skrypty, które uruchomią się przy logowaniu lub wylogowaniu.

Zarządzanie usługami

Usługi w systemie Windows również mogą być ustawione tak, aby uruchamiały się automatycznie podczas startu. Aby zarządzać usługami:

 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom i wpisz services.msc, a następnie naciśnij Enter.
 2. Znajdziesz tutaj listę wszystkich usług zainstalowanych na systemie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na interesującej cię usłudze i wybierz Properties.
 4. W zakładce General znajdziesz opcję Startup type, gdzie możesz wybrać, czy usługa ma startować automatycznie.

Kontekst bezpieczeństwa

Zarządzanie autostartem nie jest tylko kwestią wygody czy wydajności systemu. Jest to również istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Złośliwe oprogramowanie często dodaje wpisy do autostartu, aby utrzymać swoją obecność w systemie nawet po jego restarcie. Dlatego też regularne monitorowanie katalogu autostart i innych mechanizmów, które umożliwiają automatyczne uruchamianie aplikacji, jest zalecane.

Narzędzia diagnostyczne

Jeżeli napotkasz na problem z autostartem i nie jesteś pewien, jaka aplikacja czy usługa może być jego przyczyną, możesz skorzystać z narzędzi diagnostycznych dostępnych w systemie. Narzędzie msconfig w Windows 7 czy System Configuration w Windows 8 i Windows Server 2012 oferuje zakładkę Startup, która prezentuje listę elementów uruchamianych podczas startu systemu. Możesz stąd łatwo wyłączyć podejrzane lub niepotrzebne elementy.

Zdalne zarządzanie

W kontekście Windows Server 2012 i innych wersji systemów przeznaczonych do zastosowań serwerowych, często korzysta się z zdalnego zarządzania. Możliwe jest użycie różnych narzędzi, takich jak PowerShell, zdalny pulpit czy narzędzia zarządzania sieciowego, aby kontrolować ustawienia autostartu na serwerach.

Każda z wymienionych metod ma swoje zalety i wady, i najlepszy wybór zależy od konkretnego przypadku. Ostateczne decyzje zawsze należy podejmować z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i specyfiki działania systemu.

Konteneryzacja i wirtualizacja

W coraz bardziej złożonych środowiskach IT, takich jak chmury prywatne i publiczne, zarządzanie autostartem może obejmować również maszyny wirtualne i kontenery. W takich przypadkach, konfiguracja autostartu może być zarządzana przez hipervisora lub platformę konteneryzację, jak Docker. Skrypty startowe, pliki konfiguracyjne, oraz zasady grupy mogą być zaimplementowane na poziomie hosta i propagowane do maszyn wirtualnych czy kontenerów.

Skrypty Powershell

W Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemu, można również użyć skryptów PowerShell do zarządzania autostartem. PowerShell oferuje wiele cmdletów, które mogą być używane do dodawania, usuwania lub modyfikowania wpisów autostart. Na przykład, cmdlet New-Item może być użyty do tworzenia nowych wpisów w rejestrze, które będą inicjować uruchomienie programów podczas startu systemu.

Automatyzacja z użyciem API

Dla programistów i osób z zaawansowaną wiedzą techniczną, Windows oferuje również interfejsy programistyczne (API), które można wykorzystać do zarządzania autostartem. Te API można wywoływać z różnych języków programowania, takich jak C#, Python, czy nawet z poziomu skryptów wsadowych. Pozwala to na tworzenie bardzo złożonych reguł i logiki zarządzania autostartem, które mogą być dostosowane do bardzo specyficznych potrzeb.

Logi i monitorowanie

Nie można podchodzić do tematu autostartu bez zrozumienia znaczenia monitorowania i logowania. System Windows generuje różnorodne logi, które mogą być analizowane w celu identyfikacji problemów z autostartem. Narzędzia takie jak Event Viewer w Windows pozwalają na przeglądanie logów systemowych i aplikacji, co może być bardzo pomocne w diagnozowaniu problemów związanych z autostartem.

Ostateczne uwagi

Kontrola nad autostartem w systemie Windows, niezależnie od wersji, jest kluczowym elementem zarządzania systemem i może wpływać na wydajność, bezpieczeństwo oraz stabilność operacyjną. Dlatego ważne jest, aby znać różne metody i narzędzia, które są dostępne dla zarządzania tym aspektem systemu.