Dwa Warianty Wykresu Lizakowego (Lollipop Chart) w Microsoft Excel

0
106
Rate this post

Wykresy są jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wizualizacji danych, a Microsoft Excel oferuje szeroki wybór różnorodnych typów wykresów. Jednym z mniej konwencjonalnych, ale bardzo użytecznych wykresów, jest wykres lizakowy, znany również jako „Lollipop Chart”. Ten rodzaj wykresu jest szczególnie przydatny, gdy chcemy zobrazować różnice w danych czy trendach w sposób klarowny i atrakcyjny wizualnie. W tym artykule omówimy dwa główne warianty wykresu lizakowego w Excelu: poziomy i pionowy.

Co to Jest Wykres Lizakowy?

Wykres lizakowy to modyfikacja wykresu słupkowego, w której słupki są zastąpione linią z końcowym znacznikiem, przypominającym lizaka. Oferuje to kilka zalet, takich jak lepsza widoczność drobnych różnic w danych oraz atrakcyjniejsza prezentacja.

Wykres Lizakowy Poziomy

Kiedy Używać

Ten wariant jest idealny, gdy mamy długie etykiety, które najlepiej czytać w poziomie, lub gdy chcemy zwrócić uwagę na hierarchię lub sekwencję danych.

Jak Stworzyć

 1. Wprowadź Dane: Zaimportuj lub wprowadź ręcznie dane do arkusza Excela.
 2. Zaznacz Dane: Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie.
 3. Wybierz Wykres Słupkowy: Otwórz zakładkę „Wstaw”, a następnie wybierz „Wykres słupkowy”.
 4. Dostosuj Wykres: Po utworzeniu wykresu słupkowego, kliknij na słupki, aby je zaznaczyć. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj serie danych”.
 5. Zmiana Typu: W oknie, które się pojawi, wybierz opcję „Linia” zamiast „Słupek”.
 6. Dodaj Znaczniki: Kliknij na linię, a następnie wybierz opcję „Dodaj znaczniki danych”.

Wskazówki

 • Ustal różne kolory dla lini i znaczników, aby wykres był bardziej czytelny.
 • Dodaj etykiety danych, aby przedstawić dokładne wartości.

Wykres Lizakowy Pionowy

Kiedy Używać

Ten wariant jest doskonały, gdy chcemy zwrócić uwagę na trend wertykalny lub porównać zestawy danych ze sobą.

Jak Stworzyć

 1. Wprowadź Dane: Podobnie jak w przypadku wykresu poziomego, wprowadź dane do arkusza Excela.
 2. Zaznacz Dane: Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie.
 3. Wybierz Wykres Kolumnowy: Otwórz zakładkę „Wstaw”, a następnie wybierz „Wykres kolumnowy”.
 4. Dostosuj Wykres: Po utworzeniu wykresu, przejdź do opcji „Formatuj serie danych”.
 5. Zmiana Typu: Wybierz opcję „Linia” zamiast „Kolumna”.
 6. Dodaj Znaczniki: Tak jak w przypadku wariantu poziomego, dodaj znaczniki danych.

Wskazówki

 • Użyj różnych kolorów i stylów linii, aby różne zestawy danych były łatwo rozróżnialne.
 • Dodaj siatkę w tle, aby ułatwić odczytanie wykresu.

Porównanie Wariantów

Wykresy lizakowe, zarówno poziome, jak i pionowe, mają swoje zalety i wady. Wybór między nimi zależy od kontekstu i tego, jakie informacje chcemy przekazać. Wykres poziomy jest zwykle bardziej czytelny, gdy mamy do czynienia z długimi etykietami, podczas gdy wykres pionowy jest bardziej odpowiedni dla przedstawiania trendów czasowych lub kategorii.

Warto również zauważyć, że oba typy wykresów pozwalają na zastosowanie dodatkowych elementów, takich jak linie trendu czy dodatkowe osie, co sprawia, że są bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do różnych potrzeb.

Zaawansowane Techniki

Oba warianty wykresów lizakowych pozwalają na różne formy zaawansowanej personalizacji. Możesz na przykład zastosować dynamiczne etykietowanie czy też wprowadzić warunkowe formatowanie, które jeszcze bardziej podniesie czytelność i efektywność Twojego wykresu.

Dynamiczne Etykietowanie w Wykresie Lizakowym

Dynamiczne etykiety to znakomity sposób na dodanie interaktywności do wykresu. Można je zastosować, aby podświetlać pewne wartości, czy też podawać dodatkowe informacje na temat poszczególnych punktów danych.

 1. Stworzenie Tabeli Pomocniczej: Najpierw utwórz tabelę, w której będą przechowywane etykiety.
 2. Formuły Excela: Zastosuj formuły, takie jak IF, VLOOKUP czy INDEX-MATCH, aby automatycznie aktualizować etykiety na wykresie.
 3. Połączenie z Wykresem: Następnie, dodaj te etykiety do wykresu, zazwyczaj przez opcję „Dodaj etykiety danych”.

Warunkowe Formatowanie

Warunkowe formatowanie w wykresach lizakowych może być wykorzystane do automatycznego podświetlania pewnych wartości w zależności od określonych kryteriów.

 1. Reguły: Ustal reguły, które będą decydować o tym, jakie dane mają być podświetlone.
 2. Stworzenie Warunków: W arkuszu Excela, zastosuj formuły, aby utworzyć warunki dla reguł.
 3. Aplikacja w Wykresie: Chociaż Excel nie oferuje natywnego warunkowego formatowania dla wykresów, można osiągnąć podobny efekt, tworząc dodatkowe serie danych, które będą służyć jako warunkowe znaczniki na wykresie.

Automatyzacja Procesu

Jeżeli często korzystasz z wykresów lizakowych, warto rozważyć możliwość ich automatyzacji. Excel umożliwia tworzenie szablonów, a także korzystanie z makr VBA do automatyzacji różnych zadań.

Szablony

 1. Stworzenie Szablonu: Po utworzeniu i dostosowaniu wykresu, możesz zapisać go jako szablon.
 2. Zastosowanie Szablonu: W przyszłości, wystarczy tylko zaimportować szablon i zastosować go do nowych danych.

Makra VBA

Jeżeli znasz podstawy programowania w VBA, możesz automatyzować proces tworzenia wykresów lizakowych. Wystarczy napisać odpowiedni kod, który zautomatyzuje wszystkie kroki od importu danych po ich wizualizację.

Integracja z Innymi Narzędziami

Warto też pamiętać, że wykresy lizakowe stworzone w Excelu można łatwo eksportować do innych narzędzi, takich jak PowerPoint czy różne narzędzia do analizy danych. Dzięki temu możesz jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości ich zastosowania.

Dla użytkowników, którzy są zaznajomieni z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi, istnieje też możliwość importu wykresów lizakowych do narzędzi takich jak Tableau czy Power BI, co otwiera zupełnie nowe perspektywy analizy i prezentacji danych.

Optymalizacja Wykresów dla Różnych Odbiorców

Różne grupy odbiorców mogą potrzebować różnych typów wizualizacji. Na przykład, wykresy dla osób ze środowiska akademickiego mogą wymagać większego poziomu detalu i dodatkowych opisów, podczas gdy wykresy dla przedsiębiorstw mogą być bardziej zorientowane na wyniki.

Dostosowywanie Do Celu

Zastanów się, jaki jest cel Twojego wykresu. Jeżeli jest to wykres dla prezentacji na spotkaniu biznesowym, być może warto zrezygnować z niektórych detali na rzecz prostoty i czytelności. Jeżeli jednak tworzysz wykres na potrzeby naukowe, szczegóły i precyzja mogą być kluczowe.

Interaktywne Elementy

Jeżeli Twoje dane są skomplikowane i chciałbyś zaoferować odbiorcom możliwość interakcji z danymi, Excel oferuje również pewne opcje interaktywne, takie jak przyciski formularzy czy segmenty, które można zintegrować z wykresem lizakowym.

Wskazówki Estetyczne

Estetyka odgrywa dużą rolę w efektywności wykresów. Tutaj kilka wskazówek, jak uczynić wykresy lizakowe bardziej atrakcyjnymi:

Użyj Palety Kolorów

Stosowanie spójnej palety kolorów może uczynić wykres bardziej atrakcyjnym i zrozumiałym. Możesz zastosować paletę kolorów zgodną z identyfikacją wizualną Twojej organizacji lub wybrać kolory, które są powszechnie uznawane za estetyczne.

Zastosuj Typografię

Dobór odpowiedniej czcionki i jej wielkości również ma znaczenie. Zaleca się używanie czcionek bezszeryfowych dla lepszej czytelności, szczególnie jeśli wykres będzie wyświetlany na ekranie.

Marginesy i Odstępy

Zwróć uwagę na marginesy i odstępy między elementami na wykresie. Czysty, dobrze zorganizowany wykres jest znacznie łatwiejszy do zrozumienia.

Błędy do Unikania

Warto również pamiętać o pułapkach, w które łatwo wpadnąć przy tworzeniu wykresów:

Zbyt Dużo Informacji

Zbyt wiele danych na jednym wykresie może być mylące. Jeżeli masz wiele zestawów danych, rozważ ich podział na kilka mniejszych wykresów.

Niejasne Etykietowanie

Upewnij się, że etykiety osi, tytuły i legenda są jasne i łatwe do zrozumienia. Niejasne etykiety mogą wprowadzić w błąd i zniechęcić odbiorców.

Ignorowanie Kontekstu

Zawsze pamiętaj o kontekście, w którym będzie prezentowany wykres. Upewnij się, że jest on zrozumiały dla Twojej grupy docelowej i dostosowany do ich potrzeb.

Podsumowanie i Dalsze Kierunki

Opanowanie sztuki tworzenia efektywnych wykresów lizakowych w Excelu może znacznie podnieść poziom Twoich prezentacji i analiz. Dzięki różnym wariantom i opcjom dostosowania, wykresy te są niezwykle elastyczne i mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.

Rozważ również naukę korzystania z innych zaawansowanych opcji w Excelu, takich jak tabele przestawne czy Power Query, które można efektywnie łączyć z wykresami lizakowymi dla jeszcze głębszej analizy danych.