Excel – Jak Usunąć Puste Wiersze

0
119
Rate this post

Ręczne Usuwanie

Zaznaczenie i Usunięcie

 1. Otwórz arkusz Excela, w którym chcesz usunąć puste wiersze.
 2. Zaznacz pusty wiersz, klikając na numer wiersza po lewej stronie arkusza.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Usuń”.

Ten sposób jest dość prosty, ale może być czasochłonny, jeśli masz dużo pustych wierszy do usunięcia.

Użycie Funkcji Sortowania

 1. Zaznacz zakres komórek, który chcesz posortować, lub cały arkusz, jeśli preferujesz.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” w pasku narzędzi.
 3. Kliknij „Sortuj” i wybierz kryteria sortowania.

Po posortowaniu wszystkie puste wiersze powinny znaleźć się na dole zakresu, co ułatwia ich usunięcie.

Filtry

Możesz również użyć funkcji „Filtr” do wyświetlenia tylko pustych wierszy:

 1. Zaznacz zakres danych.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Filtr”.
 3. W rozwijanej liście wybierz „Puste komórki”.

Po tym wszystkie puste wiersze zostaną wyświetlone. Możesz je teraz łatwo usunąć.

Użycie Makr VBA

Jeżeli jesteś zaznajomiony z językiem VBA, możesz użyć makra do automatycznego usunięcia pustych wierszy. Oto przykładowy kod:

vba
Sub UsunPusteWiersze()
Dim i As Long
For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If WorksheetFunction.CountA(Rows(i)) = 0 Then
Rows(i).Delete
End If
Next i
End Sub

Dodatki i Narzędzia Zewnętrzne

Na rynku dostępne są również różne dodatki i narzędzia zewnętrzne, które mogą automatyzować proces usuwania pustych wierszy. Należą do nich takie aplikacje jak „Kutools for Excel” czy „Ablebits Data”.

Zastosowanie Formuł

Inną opcją jest zastosowanie formuł Excela do identyfikacji pustych wierszy. Na przykład, możesz użyć formuły =IF(COUNTA(A2:Z2)=0,"Pusty","Niepusty") w kolumnie obok twoich danych, aby łatwo zidentyfikować puste wiersze.

Niektóre metody są bardziej efektywne dla dużych arkuszy z tysiącami wierszy, podczas gdy inne lepiej nadają się do mniejszych zestawów danych. Wybór metody zależy również od twojego poziomu zaawansowania w obszarze Excela. Jeżeli często pracujesz z dużymi ilościami danych, zautomatyzowanie procesu za pomocą makr VBA lub dodatków może być najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Użycie Power Query

Power Query to potężne narzędzie dostępne w nowszych wersjach Excela, które pozwala na zaawansowane przetwarzanie i transformację danych. Możesz je również wykorzystać do usunięcia pustych wierszy:

 1. Zaznacz zakres danych, a następnie przejdź do zakładki „Dane”.
 2. Kliknij „Pobierz dane” > „Z arkusza”.
 3. W otwartym oknie Power Query użyj opcji „Usuń wiersze” > „Usuń puste wiersze”.

Po wykonaniu tej operacji i zamknięciu okna Power Query, puste wiersze zostaną usunięte, a wynik zostanie załadowany do nowego arkusza lub istniejącego arkusza, w zależności od twojego wyboru.

Usuwanie Pustych Wierszy w Zestawach Danych z Warunkami

Czasami możesz chcieć usunąć puste wiersze, ale tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki. Na przykład, jeśli wiersz jest pusty, ale zawiera pewne metadane w określonych kolumnach, może być potrzebne bardziej złożone podejście.

 1. Formuły z Warunkami: Możesz użyć formuł Excela z funkcjami warunkowymi, takimi jak IF, AND i OR, aby identyfikować wiersze do usunięcia.
 2. Warunkowe Formatowanie: Inną metodą jest zastosowanie warunkowego formatowania, aby wyróżnić puste wiersze na podstawie różnych kryteriów. Następnie możesz ręcznie je usunąć lub użyć sortowania do ich segregacji.
 3. Skomplikowane Makra VBA: Dla bardziej złożonych przypadków można również stworzyć makra VBA, które wykonują bardziej skomplikowane operacje, takie jak iteracja przez różne kolumny i zastosowanie różnorodnych warunków.

Usuwanie Pustych Wierszy na Podstawie Koloru Komórek

Jeśli korzystasz z kolorów do oznaczania różnych typów danych, może to również wpłynąć na sposób, w jaki chcesz usunąć puste wiersze.

 1. Ręczne Zaznaczanie: Jeżeli liczba wierszy jest niewielka, można ręcznie zaznaczyć kolorowe komórki i usunąć wiersze.
 2. Użycie VBA z Warunkami na Kolor: W przypadku dużych arkuszy można napisać makro VBA, które przeszukuje arkusz w poszukiwaniu komórek o określonym kolorze i usuwa wiersze na tej podstawie.

Usuwanie Pustych Wierszy w Tabelach Złączonych

Jeśli twoje dane są częścią tabeli złączonej (lub kilku tabel złączonych), usunięcie pustych wierszy może być nieco bardziej złożone.

 1. Rozwiązanie Tabeli Złączonej: Możesz rozwiązać tabelę złączoną, usunąć puste wiersze, a następnie ponownie ją złączyć.
 2. Zastosowanie Formuł w Tabeli Złączonej: Możesz również użyć specjalnych formuł dostosowanych do tabeli złączonej, które pozwolą ci na identyfikację i usunięcie pustych wierszy.

Każda z przedstawionych metod ma swoje plusy i minusy, dlatego warto je dostosować do swoich potrzeb i umiejętności. Ostateczny wybór zależy od specyfiki twoich danych oraz tego, jak często musisz wykonywać tę operację.

Zaawansowane Techniki Usuwania Pustych Wierszy

Użycie Wyszukiwania Binarnego w Makrach VBA

Jeżeli pracujesz na bardzo dużych zestawach danych i zależy ci na optymalizacji czasowej, możesz skorzystać z bardziej zaawansowanych algorytmów w makrach VBA, takich jak wyszukiwanie binarne. Pozwala to na szybsze zidentyfikowanie i usunięcie pustych wierszy w dużych arkuszach.

Automatyzacja Procesu Usuwania za pomocą Power Automate

Power Automate, wcześniej znany jako Microsoft Flow, to kolejne narzędzie, które możesz wykorzystać. Jest to usługa automatyzacji, która pozwala na tworzenie różnych przepływów roboczych. W tym kontekście możesz zautomatyzować proces usuwania pustych wierszy w wielu arkuszach Excela jednocześnie, co jest szczególnie przydatne w środowisku korporacyjnym.

Usuwanie Pustych Wierszy w Excelu Online

Jeżeli korzystasz z Excela Online, interfejs i dostępne funkcje mogą się nieco różnić od wersji desktopowej. Jednak podstawowe metody, takie jak ręczne usuwanie, sortowanie i filtracja, są również dostępne w wersji online. Z kolei zaawansowane metody, takie jak makra VBA, są niestety niedostępne.

Szybkie Usuwanie Pustych Wierszy przez Skróty Klawiszowe

Skróty klawiszowe to znakomity sposób na przyspieszenie wielu operacji w Excelu, w tym usuwania pustych wierszy. Oto kilka przykładowych skrótów, które mogą ci pomóc:

 1. Ctrl + Shift + L: Włączenie filtrów dla zaznaczonego zakresu.
 2. Alt + H, L, N: Otworzenie okna dialogowego „Nowe reguły” dla warunkowego formatowania.
 3. Alt + E, D: Usunięcie zaznaczonego wiersza.

Czyszczenie Zamiast Usuwania

Warto również wspomnieć, że Excel oferuje opcję „czyszczenia” komórek zamiast ich usuwania. Jeśli chcesz usunąć zawartość komórek, ale nie chcesz usuwać całego wiersza, możesz zaznaczyć odpowiedni zakres komórek, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Wyczyść zawartość”.

Czy Warto Usuwać Puste Wiersze?

Chociaż puste wiersze mogą wydawać się niepożądane, w niektórych przypadkach mogą służyć jako oddzielające elementy strukturalne w arkuszu. Przed usunięciem pustych wierszy warto się zastanowić, czy nie pełnią one jakiejś roli, na przykład w oddzielaniu różnych sekcji danych. Jeśli jednak zdecydujesz się je usunąć, mam nadzieję, że opisane w tym artykule metody ci w tym pomogą.