Łączenie Wielu Arkuszy w Jedną Tabelę w Microsoft Excel

0
158
5/5 - (1 vote)

Microsoft Excel to potężne narzędzie do analizy i prezentacji danych, a jednym z jego najważniejszych aspektów jest możliwość łączenia wielu arkuszy w jedną tabelę. To zadanie może być niezbędne, gdy mamy do czynienia z dużą ilością danych rozproszonych na różnych arkuszach. Oto kilka sposobów, w jaki można to zrobić.

Metoda 1: Ręczne Kopiowanie i Wklejanie

Jednym z najprostszych sposobów łączenia danych z różnych arkuszy jest ręczne kopiowanie i wklejanie. Choć ta metoda jest najbardziej intuicyjna, ma też swoje ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o duże zbiory danych.

 1. Wybierz dane: Otwórz arkusz, z którego chcesz skopiować dane, i zaznacz interesujący cię zakres.
 2. Kopiuj dane: Po zaznaczeniu danych, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 'Kopiuj’ lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+C.
 3. Wklej dane: Przejdź do arkusza docelowego, kliknij komórkę, w której chcesz rozpocząć wklejanie danych, i kliknij 'Wklej’ lub użyj skrótu Ctrl+V.

Warto zauważyć, że ręczne kopiowanie i wklejanie jest czasochłonne i podatne na błędy, dlatego nie jest zalecane dla dużych zestawów danych.

Metoda 2: Funkcja KONSOLIDUJ

Funkcja KONSOLIDUJ w Excelu umożliwia łączenie danych z różnych arkuszy w jednej tabeli za pomocą różnych operacji matematycznych, takich jak suma, średnia, iloczyn itp.

 1. Przygotuj dane: Upewnij się, że dane w różnych arkuszach są ułożone w identyczny sposób, z tą samą strukturą i nazwami kolumn.
 2. Otwórz nowy arkusz: Tutaj zapiszesz skonsolidowane dane.
 3. Użyj funkcji KONSOLIDUJ: Kliknij na Dane na pasku narzędzi, a następnie wybierz Konsoliduj.
 4. Dodaj zakresy: W oknie dialogowym dodaj zakresy danych z różnych arkuszy, które chcesz połączyć.
 5. Wybierz funkcję: Wybierz operację matematyczną, która ma być użyta do konsolidacji danych (suma, średnia, itp.).
 6. Potwierdź: Kliknij OK, a funkcja KONSOLIDUJ połączy dane z różnych arkuszy w jednym.

Metoda 3: Użycie narzędzia Power Query

Power Query to bardzo potężne narzędzie dostępne w nowszych wersjach Excela, które umożliwia łączenie, transformację i analizę danych z różnych źródeł.

 1. Import danych: Otwórz Power Query i zaimportuj dane z arkuszy, które chcesz połączyć.
 2. Transformacja: W Power Query możesz również przeprowadzić różne transformacje danych, takie jak sortowanie, filtrowanie czy grupowanie.
 3. Łączenie: Użyj opcji Append Queries do dodania danych z różnych arkuszy do jednego zbioru.
 4. Zastosuj i Zamknij: Po zakończeniu operacji, kliknij Zastosuj i Zamknij i Power Query załaduje skonsolidowane dane do nowego arkusza.

Metoda 4: Makra VBA

Jeśli znasz podstawy programowania w VBA, możesz użyć makr do automatyzacji procesu łączenia danych. Kod VBA umożliwia iterację przez różne arkusze i komórki, co daje duże możliwości w zakresie łączenia i transformacji danych.

 1. Otwórz Edytor VBA: Użyj skrótu Alt+F11 aby otworzyć Edytor VBA.
 2. Wprowadź kod: W edytorze możesz wpisać lub wkleić kod makra, który wykonuje zadanie łączenia danych.
 3. Uruchom makro: Po wprowadzeniu kodu, uruchom makro i obserwuj, jak dane są łączone w jednym arkuszu.

Warto zaznaczyć, że używanie makr VBA wymaga pewnej wiedzy programistycznej i może być ryzykowne, jeżeli nie masz doświadczenia w tym zakresie.

Metoda 5: Użycie Opcji 3D

W niektórych wersjach Excela dostępna jest opcja sumowania danych z wielu arkuszy, znana jako „Suma 3D”. Oto jak jej użyć:

 1. Wybierz komórkę: W arkuszu docelowym wybierz komórkę, w której ma się pojawić wynik sumowania.
 2. Wprowadź formułę: Wprowadź formułę, która odwołuje się do odpowiednich komórek w różnych arkuszach. Na przykład, jeśli chcesz zsumować komórkę A1 z trzech różnych arkuszy, wprowadź formułę =Arkusz1!A1 + Arkusz2!A1 + Arkusz3!A1.

Warto zaznaczyć, że metoda ta jest ograniczona tylko do operacji sumowania i nie umożliwia zastosowania innych funkcji Excela do danych z różnych arkuszy.

Każda z powyższych metod ma swoje plusy i minusy, więc wybór odpowiedniej zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli chodzi o duże ilości danych i złożone operacje, najbardziej efektywne mogą być metody 3 i 4, czyli Power Query i makra VBA. Dla mniejszych zestawów danych i prostszych operacji, można rozważyć użycie funkcji KONSOLIDUJ lub nawet ręcznego kopiowania i wklejania.

Metoda 6: Łączenie za pomocą tabel przestawnych

Tabele przestawne to kolejne potężne narzędzie w Excelu, które można zastosować do łączenia danych z różnych arkuszy.

 1. Utwórz tabelę przestawną: Wybierz komórkę w arkuszu, w którym chcesz umieścić tabelę przestawną, a następnie przejdź do Wstaw > Tabela przestawna.
 2. Wybierz zakresy danych: W oknie dialogowym, które się pojawi, można ręcznie wpisać zakresy danych z różnych arkuszy, które mają zostać uwzględnione w tabeli przestawnej.
 3. Konfiguracja tabeli: Po utworzeniu tabeli przestawnej, można ją konfigurować tak, aby prezentowała dane w sposób, który jest dla nas najbardziej użyteczny. Na przykład, można grupować dane według kategorii, wykonywać różne operacje matematyczne itd.

Metoda 7: Użycie funkcji INDIREKT()

Funkcja INDIREKT w Excelu umożliwia odwoływanie się do komórek w innych arkuszach na podstawie tekstu, co może być wykorzystane do dynamicznego łączenia danych.

 1. Wprowadź funkcję: W komórce, w której chcesz wyświetlić wynik, wprowadź funkcję INDIREKT, odwołując się do komórki w innym arkuszu. Na przykład, =INDIREKT("Arkusz1!A1") odwoła się do komórki A1 w arkuszu o nazwie „Arkusz1”.
 2. Łączenie danych: Możesz połączyć kilka funkcji INDIREKT w jednym wyrażeniu, aby pobrać dane z różnych arkuszy.

Metoda 8: Zastosowanie zewnętrznych narzędzi

Istnieje również szereg zewnętrznych narzędzi i dodatków, które umożliwiają zaawansowane łączenie danych w Excelu. Niektóre z popularnych to:

 1. Alteryx: To narzędzie do analizy danych oferuje możliwość łączenia i przetwarzania danych z różnych źródeł, w tym z Excela.
 2. Tableau: Jest to platforma do wizualizacji danych, która również umożliwia import i łączenie danych z różnych arkuszy Excela.
 3. Dodatki Excela: Istnieje wiele dodatków trzecich, które można zintegrować z Excel, aby ułatwić łączenie danych. Na przykład, dodatki takie jak Kutools for Excel oferują różne funkcje, które ułatwiają łączenie arkuszy.

Metoda 9: Wykorzystanie kwerend SQL w Excelu

Excel umożliwia wykorzystanie kwerend SQL do manipulowania danymi, co jest szczególnie użyteczne dla zaawansowanych użytkowników znających język SQL.

 1. Utwórz połączenie z arkuszami: Za pomocą opcji Dane > Pobieranie danych można utworzyć połączenie z różnymi arkuszami w jednym pliku Excela.
 2. Wprowadź kwerendę SQL: Po ustanowieniu połączenia, można wprowadzić kwerendę SQL, która połączy dane z różnych arkuszy w sposób zgodny z kwerendą.
 3. Wykonaj kwerendę: Po wprowadzeniu i potwierdzeniu kwerendy, Excel automatycznie zaktualizuje dane w arkuszu docelowym.

Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, a najlepszy wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i struktura danych, dostępne narzędzia oraz umiejętności użytkownika. Warto również pamiętać, że często można łączyć różne metody, aby osiągnąć optymalny efekt. Na przykład, można użyć makra VBA do automatyzacji procesu konsolidacji danych, a następnie zastosować tabelę przestawną do analizy skonsolidowanych danych.

Metoda 10: Data Consolidation Feature

W Excelu dostępna jest również opcja „Data Consolidation”, która jest szczególnie użyteczna, gdy mamy do czynienia z wieloma arkuszami o identycznej strukturze.

 1. Przygotuj arkusze: Upewnij się, że wszystkie arkusze, które chcesz połączyć, mają identyczną strukturę, tj. te same nazwy kolumn w tych samych lokalizacjach.
 2. Otwórz nowy arkusz: Tu umieścisz połączone dane.
 3. Zakładka Data: Przejdź do zakładki Data i znajdź opcję Data Consolidation.
 4. Dodaj arkusze: W nowym oknie, które się pojawi, dodaj arkusze, które chcesz połączyć. Upewnij się, że zaznaczasz odpowiednie zakresy komórek.
 5. Wybierz opcje: W tym samym oknie będziesz miał możliwość wyboru różnych opcji, takich jak które kolumny lub wiersze mają być użyte jako etykiety.
 6. Wykonaj konsolidację: Po zatwierdzeniu, Excel automatycznie połączy dane w nowym arkuszu.

Metoda 11: Dynamiczne tablice

W najnowszych wersjach Excela (Excel 365 i nowsze) dostępne są dynamiczne tablice, które można wykorzystać do łączenia danych z różnych arkuszy w sposób dynamiczny.

 1. Użyj funkcji SORTBY, UNIQUE, czy FILTER: Te nowe funkcje pozwalają na dynamiczne sortowanie, filtrowanie i usuwanie duplikatów w zestawach danych.
 2. Odniesienie do różnych arkuszy: Możesz użyć tych funkcji, odwołując się do komórek w różnych arkuszach, aby dynamicznie łączyć dane.

Metoda 12: Użycie Named Ranges

 1. Utwórz Named Range: W każdym arkuszu, który chcesz połączyć, utwórz Named Range dla zakresu komórek, które chcesz uwzględnić.
 2. Użyj funkcji INDIRECT z Named Ranges: Możesz teraz użyć funkcji INDIRECT w arkuszu docelowym, odwołując się do różnych Named Ranges, co automatycznie zaktualizuje dane w arkuszu docelowym, gdy zostaną one zmienione w arkuszach źródłowych.

Metoda 13: Power Pivot

 1. Importuj dane do Power Pivot: Power Pivot to dodatek do Excela, który umożliwia zaawansowaną analizę i manipulację danych. Możesz importować dane z różnych arkuszy do modelu danych Power Pivot.
 2. Stwórz relacje: W Power Pivot możesz stworzyć relacje między różnymi zestawami danych, co jest niezwykle użyteczne dla łączenia informacji z różnych arkuszy.
 3. Utwórz Pivot Table: Po ustawieniu relacji, możesz użyć tego modelu danych do utworzenia zaawansowanych tabel przestawnych, które łączą informacje z różnych arkuszy.

Ostatecznie, łączenie danych z różnych arkuszy w jednym w Excelu to zadanie, które można wykonać na wiele sposobów, w zależności od konkretnych potrzeb i dostępnych narzędzi. Kluczem jest zrozumienie, jakie są Twoje wymagania i jakie narzędzia najlepiej je spełnią.