Tworzenie Efektu Mouseover w Microsoft Excel

0
102
Rate this post

Efekt mouseover to popularny sposób na interakcję z użytkownikiem w różnych aplikacjach i na stronach internetowych. W przypadku Microsoft Excel, choć nie jest to narzędzie zaprojektowane do interaktywnych stron internetowych, możliwe jest stworzenie podobnego efektu za pomocą kilku technik. W tym artykule omówimy kilka metod, dzięki którym można zasymulować efekt mouseover w arkuszach kalkulacyjnych Excela.

Wykorzystanie Komentarzy

Najprostszą formą efektu mouseover w Excelu jest użycie wbudowanych komentarzy. Kiedy użytkownik najedzie na komórkę z komentarzem, komentarz się pojawi.

 1. Krok Pierwszy: Wybierz komórkę, w której chcesz dodać komentarz.
 2. Krok Drugi: Następnie przejdź do zakładki „Recenzja” w pasku narzędzi i kliknij „Wstaw komentarz”.
 3. Krok Trzeci: Wprowadź tekst komentarza i zapisz.

Chociaż to proste, ma swoje ograniczenia, takie jak brak możliwości formatowania i interaktywności poza prostym wyświetleniem tekstu.

VBA dla Zaawansowanych Efektów

Dla zaawansowanych efektów mouseover, można użyć VBA (Visual Basic for Applications). Jest to język programowania używany w Excelu do automatyzacji różnych zadań i dodawania interaktywności. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz Edytor VBA: Użyj skrótu klawiaturowego Alt + F11 lub przejdź do zakładki „Programista” i kliknij „Visual Basic”.
 2. Wstaw Moduł: W Edytorze VBA, prawym przyciskiem myszy kliknij na VBAProject (TwojArkusz), wybierz „Wstaw”, a następnie „Moduł”.
 3. Napisz Kod: W nowo otwartym oknie modułu, możesz teraz wpisać kod VBA.
vba
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Range("B1").Value = "Najechałeś na A1"
Else
Range("B1").Value = ""
End If
End Sub

Ten prosty kod zmienia wartość w komórce B1 na „Najechałeś na A1”, gdy użytkownik kliknie na komórkę A1.

 1. Zastosuj Kod: Upewnij się, że kod jest zapisany, a następnie zamknij Edytor VBA i wróć do arkusza Excela. Teraz, kiedy najedziesz myszką na komórkę A1, komórka B1 powinna zmienić swoją wartość.

Wykorzystanie Formuł i Warunkowego Formatowania

Inną metodą jest użycie formuł Excela w połączeniu z warunkowym formatowaniem. Na przykład, możesz użyć formuły HYPERLINK aby zasymulować efekt najechania myszką.

 1. Wstaw Formułę: W komórce A1, wprowadź formułę =HYPERLINK("","Najedź na mnie!").
 2. Warunkowe Formatowanie: Zaznacz komórkę A1, przejdź do zakładki „Strona główna”, a następnie do „Warunkowe formatowanie”.

Tu możesz ustawić różne atrybuty, takie jak kolor tła i czcionki, które zostaną aktywowane, gdy komórka zostanie wybrana.

 1. Nowa Reguła: Wybierz „Nowa reguła”, a następnie użyj formuły do określenia, które komórki sformatować. Na przykład, jeśli chcesz, aby komórka A1 zmieniła kolor na czerwony, gdy zostanie wybrana, możesz użyć formuły =CELL("address")=ADDRESS(ROW(A1),COLUMN(A1)).
 2. Zastosuj Format: Po utworzeniu reguły, zastosuj odpowiedni format i kliknij „OK”.

Mimo że te metody nie są tak doskonałe jak efekt mouseover na stronach internetowych, oferują pewien poziom interaktywności w arkuszach Excela. Wybór metody zależy od konkretnych potrzeb i umiejętności użytkownika.

Stosowanie Formuł i Obiektów ActiveX

Inny sposób, aby zasymulować efekt mouseover, polega na użyciu kontrolki ActiveX, takiej jak przycisk lub pole tekstowe. Oto jak to można zrobić:

 1. Wstaw Kontrolkę: Przejdź do zakładki „Programista”, a następnie wybierz „Wstaw” i „Kontrolki ActiveX”. Tutaj można wybrać, na przykład, przycisk.
 2. Ustal Właściwości: Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo dodanej kontrolce i wybierz „Właściwości”. W okienku „Właściwości” możesz dostosować różne aspekty kontrolki, takie jak kolor, etykieta i wielkość.
 3. Dodaj Kod: Klikając dwukrotnie na kontrolce, otworzysz Edytor VBA, gdzie można dodać kod, który zostanie uruchomiony, gdy użytkownik najedzie myszą na kontrolkę.
vba
Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Cells(1, 1).Value = "Najechałeś na przycisk"
End Sub

Kod powyżej zmieni wartość komórki A1 na „Najechałeś na przycisk”, kiedy użytkownik najedzie na kontrolkę ActiveX.

Interaktywność za Pomocą Wykresów

Ciekawą opcją jest również użycie interaktywnych wykresów, które zmieniają się, gdy użytkownik najedzie myszą na pewne elementy.

 1. Utwórz Wykres: Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie, a następnie wstaw wykres.
 2. Dodaj Akcję: Możesz dodać akcję VBA, która zostanie wykonana, gdy użytkownik najedzie na element wykresu. To wymaga umiejętności programowania w VBA i dostępu do obiektu wykresu w kodzie.
vba
Private Sub Chart_MouseMove(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long)
Dim ElementID As Long, Arg1 As Long, Arg2 As Long
ActiveChart.GetChartElement X, Y, ElementID, Arg1, Arg2
If ElementID = xlSeries Then
Cells(1, 1).Value = "Najechałeś na serię danych"
End If
End Sub

Ten kod aktywuje się, gdy użytkownik najedzie myszą na serię danych na wykresie i zmienia wartość komórki A1.

Efekt Mouseover z Użyciem Makr

Ostatnia metoda, którą warto omówić, to użycie makr dla osiągnięcia efektu mouseover. Jest to bardziej złożona technika i wymaga doświadczenia w programowaniu makr.

 1. Rejestracja Makra: Otwórz zakładkę „Programista” i wybierz „Rejestruj makro”. Następnie wykonaj akcje, które chcesz zautomatyzować.
 2. Przypisanie Makra: Po zakończeniu rejestracji, możesz przypisać makro do specyficznej komórki lub zakresu komórek.
 3. Testowanie: Upewnij się, że makro działa tak, jak oczekiwano, testując interaktywność w arkuszu.

Mimo że Excel nie jest narzędziem stworzonym do efektów mouseover w takim stopniu jak języki programowania do tworzenia stron internetowych, możliwość użycia VBA i innych wbudowanych funkcji daje nam pewien margines kreatywności. Dzięki temu możemy tworzyć arkusze, które są nie tylko funkcjonalne, ale i interaktywne.

Zastosowanie Dodatkowych Bibliotek i Narzędzi

Jeżeli jesteś otwarty na korzystanie z zewnętrznych narzędzi, możesz również rozważyć użycie dodatkowych bibliotek i narzędzi, które rozszerzają funkcjonalność Excela.

Add-Ins i Wtyczki

Na rynku dostępne są różne add-ins i wtyczki, które oferują dodatkowe funkcje interaktywne, w tym efekty mouseover. Oto kilka kroków do ich zainstalowania:

 1. Znajdź Wtyczkę: Przeszukaj internet w poszukiwaniu wtyczek oferujących funkcje mouseover dla Excela. Upewnij się, że są one kompatybilne z Twoją wersją Excela.
 2. Instalacja: Pobierz i zainstaluj wtyczkę zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
 3. Aktywacja: Po instalacji, aktywuj wtyczkę w Excelu, zwykle przez zakładkę „Programista” i opcję „Zarządzaj dodatkami”.
 4. Użycie: Po aktywacji, nowe funkcje powinny być dostępne w Excelu, a wtyczka zazwyczaj oferuje dokumentację i tutoriale na temat ich użycia.

Zintegrowane Narzędzia Analityczne

Niektóre bardziej zaawansowane wersje Excela, takie jak Excel 365, oferują zintegrowane narzędzia analityczne, które umożliwiają tworzenie bardziej interaktywnych elementów. Chociaż nie oferują one efektu mouseover w tradycyjnym sensie, mogą być używane do tworzenia interaktywnych tablic i wykresów, które reagują na akcje użytkownika.

Połączenie z Językami Programowania

Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, istnieje również możliwość łączenia Excela z innymi językami programowania jak Python czy JavaScript. Przy pomocy bibliotek takich jak xlwings dla Pythona, można tworzyć skrypty, które interaktywują z arkuszem Excela w czasie rzeczywistym, umożliwiając tworzenie zaawansowanych efektów interaktywnych.

Efekt Mouseover w Excelu Online

Warto również zauważyć, że Excel Online ma ograniczone możliwości w porównaniu z pełną wersją desktopową, szczególnie jeśli chodzi o VBA i interaktywne elementy. Jeżeli zależy Ci na dostępności arkusza z efektem mouseover dla szerokiego grona użytkowników, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, możesz być zainteresowany przeniesieniem Twojego projektu na platformę bardziej przystosowaną do interaktywności, taką jak dedykowane aplikacje webowe czy narzędzia do wizualizacji danych.

Optymalizacja Dla Różnych Wersji Excela

Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z bardziej zaawansowanych technik, warto zwrócić uwagę na kompatybilność różnych wersji Excela. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach, a różne wersje mogą różnić się sposobem interpretowania kodu VBA. Dlatego zawsze warto testować swój arkusz na różnych wersjach Excela, aby upewnić się, że efekt mouseover działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zastosowanie efektu mouseover w Excelu może być zatem skomplikowane i wymagające, ale również bardzo satysfakcjonujące. Pozwala to na dodanie dodatkowej warstwy interaktywności do Twoich arkuszy, co może znacząco poprawić doświadczenie użytkownika.