Tworzenie Wykresu Słupkowego z Zaznaczonymi Obszarami w Excelu

0
130
Rate this post

Microsoft Excel to potężne narzędzie do analizy danych, które oferuje szeroki wachlarz opcji do tworzenia różnych typów wykresów. Wykresy słupkowe są jednym z najczęściej używanych formatów, pozwalających na łatwe porównanie wartości między różnymi kategoriami. Co więcej, Excel oferuje opcje umożliwiające zaznaczenie konkretnych obszarów na wykresie, co może być niezwykle pomocne w analizie danych. W tym artykule pokażemy, jak stworzyć wykres słupkowy z zaznaczonymi obszarami w Excelu.

Wprowadzenie do Wykresów Słupkowych

Wykres słupkowy to rodzaj wykresu, na którym kategorie danych są przedstawione za pomocą prostokątnych słupków. Długość (lub wysokość) każdego słupka odpowiada wartości, którą reprezentuje. Wykresy te są często używane do porównywania jednej kategorii danych między indywidualnymi podgrupami.

Wybór Danych

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz zorganizowane dane, które chcesz przedstawić na wykresie. Na przykład, możesz mieć tabelę z wynikami sprzedaży dla różnych miesięcy:

diff
Miesiąc | Sprzedaż
-----------|-----------
Styczeń | 200
Luty | 220
Marzec | 250
Kwiecień | 275
Maj | 300

Kroki do Utworzenia Wykresu Słupkowego

 1. Zaznacz dane: Otwórz arkusz Excela i zaznacz komórki, które zawierają dane do wykresu.
 2. Wybierz typ wykresu: Po zaznaczeniu danych, przejdź do zakładki Wstaw w górnym pasku narzędzi i wybierz Wykres Słupkowy z grupy Wykresy.
 3. Konfiguracja wykresu: Po wstawieniu wykresu, możesz dostosować jego elementy. Kliknij na wykres, aby zobaczyć dodatkowe opcje formatowania.

Zaznaczanie Obszarów na Wykresie

 1. Dodaj dodatkową serię danych: Jeśli chcesz zaznaczyć konkretne obszary na wykresie, jednym ze sposobów jest dodanie dodatkowej serii danych, która reprezentuje te obszary.
 2. Zmiana typu wykresu dla nowej serii danych: Po dodaniu nowej serii danych, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień typ serii wykresu. Wybierz typ wykresu, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb, na przykład Obszar.
 3. Formatowanie: Po ustawieniu typu wykresu, możesz dodatkowo formatować zaznaczone obszary. Kliknij na obszar, a następnie wybierz Formatuj obszar danych z menu kontekstowego.

Stylizacja i Personalizacja

Excel oferuje różne opcje stylizacji, w tym zmianę kolorów, dodawanie etykiet danych, tytułów osi i wiele innych. Możesz także dodać elementy takie jak linie siatki czy legenda, aby uczynić swój wykres bardziej czytelnym i profesjonalnym.

Używanie Wzorów i Funkcji

Jeżeli chcesz zaznaczyć obszary na wykresie na podstawie jakiegoś kryterium, możesz użyć wbudowanych funkcji Excela, takich jak IF, aby automatycznie generować dane dla serii reprezentującej zaznaczone obszary.

Dzięki tym funkcjom możesz, na przykład, zaznaczyć obszary, w których sprzedaż była wyjątkowo wysoka lub niska, i automatycznie aktualizować te obszary, gdy dane się zmienią.

Zaawansowane Techniki

Jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, możesz również skorzystać z programowania w VBA (Visual Basic for Applications) do zautomatyzowania procesu tworzenia i formatowania wykresów. To otwiera drzwi do niemal nieograniczonych możliwości dostosowania i analizy danych.

Wizualizacja Danych Zewnętrznych

Warto również wspomnieć, że Excel pozwala na import danych z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak bazy danych SQL, arkusze Google i inne. Możesz więc utworzyć wykres słupkowy z zaznaczonymi obszarami nie tylko na podstawie danych wprowadzonych ręcznie, ale i tych zaimportowanych z innych aplikacji czy platform.

Zastosowanie Warunkowego Formatowania na Wykresie

Chociaż Excel nie oferuje bezpośredniej opcji warunkowego formatowania na wykresach, możesz osiągnąć podobny efekt, korzystając z nieco bardziej zaawansowanych technik. Na przykład, możesz stworzyć kilka serii danych, każda z nich reprezentująca różne warunki, i następnie dodać je do wykresu jako osobne słupki lub obszary.

 1. Utworzenie Serii Warunkowych: W pierwszym kroku utworz dodatkowe kolumny w arkuszu danych, w których umieścisz wyniki funkcji warunkowych.
 2. Dodanie Serii do Wykresu: Następnie dodaj te nowo utworzone serie danych do istniejącego wykresu.
 3. Stylizacja Warunkowa: Po dodaniu nowych serii, możesz je indywidualnie formatować, tak aby wyróżniały się kolorem, stylu linii czy innymi atrybutami.

Interaktywne Elementy na Wykresie

Jeżeli chcesz zrobić swój wykres bardziej interaktywnym, możesz zastosować różne elementy formularza, takie jak przyciski czy suwaki. Na przykład, używając suwaka, możesz umożliwić odbiorcom dynamiczne zmiany zakresu dat na wykresie.

 1. Wstawianie Elementu Formularza: Aby to zrobić, przejdź do zakładki Programista i wybierz Wstaw, a następnie wybierz element formularza, który chcesz dodać.
 2. Konfiguracja Interaktywności: Po dodaniu elementu, będziesz musiał skonfigurować jego właściwości, tak aby wpływały one na wykres w oczekiwany sposób.

Zastosowanie Makr i VBA

Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie spełnia Twoich oczekiwań, zawsze możesz sięgnąć po język programowania VBA do stworzenia niestandardowych funkcji i automatyzacji.

 1. Otwarcie Edytora VBA: Możesz to zrobić, przechodząc do zakładki Programista i klikając Visual Basic.
 2. Pisanie Kodu: W edytorze VBA, możesz napisać kod, który zautomatyzuje tworzenie wykresu, zaznaczenie obszarów i inne elementy.
 3. Przypisanie Makra: Po napisaniu kodu, musisz go przypisać do odpowiedniego elementu interfejsu użytkownika, na przykład przycisku, aby użytkownik mógł go uruchomić.

Kombinowanie Typów Wykresów

Ostatecznym etapem może być skombinowanie różnych typów wykresów w jednym wykresie, co jest szczególnie użyteczne w przypadku skomplikowanych zestawień danych. Na przykład, możesz chcieć przedstawić sprzedaż i zysk na tym samym wykresie, ale w różnych formatach — słupki dla sprzedaży i linia dla zysku.

 1. Zmiana Typu dla Serii: Klikając prawym przyciskiem na konkretną serię danych w wykresie, możesz zmienić jej typ.
 2. Dostosowanie Skali: Jeżeli różne serie danych mają różne zakresy wartości, być może będziesz musiał dostosować skalę jednej z osi, aby obie serie były czytelne.

Korzystanie z tych zaawansowanych technik może znacząco zwiększyć możliwości analizy danych w Excelu. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym analitykiem danych, wykorzystanie tych funkcji pozwoli Ci na tworzenie bardziej złożonych i efektywnych wykresów.

Analiza Wykresów i Debugowanie

Po zastosowaniu różnorodnych technik i stylizacji, ważne jest również, aby dokładnie przeanalizować swój wykres pod kątem błędów lub niejasności.

 1. Sprawdzanie Danych: Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i że nie występują duplikaty lub brakujące wartości, które mogą wpłynąć na jakość analizy.
 2. Wizualna Inspekcja: Obejrzyj wykres uważnie, aby zidentyfikować wszelkie elementy, które mogą być mylące lub wprowadzające w błąd.
 3. Testowanie Interaktywności: Jeżeli dodałeś elementy interaktywne, jak przyciski czy suwaki, sprawdź, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami.

Udostępnianie i Publikacja

Po ukończeniu pracy nad wykresem, być może zechcesz go udostępnić innym. Excel oferuje różne opcje eksportu i udostępniania:

 1. Eksport do PDF: Możesz zapisać swój arkusz Excela jako PDF, co jest przydatne, jeżeli nie chcesz, aby odbiorcy mogli modyfikować wykres.
 2. Udostępnianie Online: Excel umożliwia również udostępnianie arkuszy w chmurze przez OneDrive czy SharePoint. Dzięki temu inni użytkownicy mogą zobaczyć i nawet edytować wykres w czasie rzeczywistym.
 3. Wbudowywanie w Prezentacje i Dokumenty: Możesz również skopiować wykres i wkleić go do programów takich jak Microsoft PowerPoint czy Word, zachowując przy tym jego interaktywność i formatowanie.

Dynamiczne Aktualizacje Danych

Jeżeli twoje dane są regularnie aktualizowane, możesz zautomatyzować proces aktualizacji wykresu:

 1. Połączenia z Zewnętrznymi Źródłami Danych: Jeżeli dane pochodzą z zewnętrznego źródła, można ustanowić dynamiczne połączenie, tak aby wykres był aktualizowany automatycznie.
 2. Użycie Tabeli Dynamicznej: Tworzenie wykresu opartego na tabeli dynamicznej umożliwia łatwe i szybkie aktualizowanie danych bez konieczności ręcznej modyfikacji wykresu.
 3. Automatyzacja przez VBA: Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, VBA oferuje możliwość pełnej automatyzacji procesu aktualizacji danych.

Wizualizacje Dla Wielu Zestawów Danych

W przypadku, gdy masz do analizy więcej niż jeden zestaw danych, istnieje możliwość utworzenia tzw. „dashboardu”, czyli panelu kontrolnego z różnymi wykresami i wskaźnikami.

 1. Multiple Wykresy: Na jednym arkuszu możesz umieścić wiele różnych wykresów, które razem dają pełniejszy obraz analizowanych danych.
 2. Interaktywne Filtry: Możesz dodać interaktywne filtry i przyciski, które pozwolą na dynamiczne przełączanie między różnymi zestawami danych lub różnymi aspektami tego samego zestawu danych.

W tworzeniu wykresów słupkowych z zaznaczonymi obszarami w Excelu ogranicza cię jedynie twoja kreatywność i zrozumienie narzędzia. Niezależnie od poziomu zaawansowania, zastosowanie wyżej wymienionych technik i praktyk pozwoli na stworzenie czytelnych, informacyjnych i profesjonalnych wykresów.