Rate this post

Wykresy są nieodłącznym elementem analizy danych w programie Microsoft Excel. Jednym z mniej konwencjonalnych, ale bardzo efektywnych typów wykresów jest wykres lizakowy, znany również jako „Lollipop Chart”. Choć Excel nie oferuje natywnego wsparcia dla tego rodzaju wykresu, można go z łatwością stworzyć, korzystając z dostępnych narzędzi. Ten przewodnik pokaże, jak krok po kroku stworzyć wykres lizakowy w Excelu.

Co To Jest Wykres Lizakowy?

Wykres lizakowy to odmiana wykresu słupkowego. W wykresie tym słupki są zastąpione liniami z końcowymi punktami, które przypominają lizaki. Tego rodzaju wykres jest użyteczny, gdy chcemy podkreślić różnice pomiędzy poszczególnymi elementami, nie zaślepując użytkownika nadmiarem kolorów i form.

Wymagania Wstępne

 • Wersja Microsoft Excel: 2010 lub nowsza
 • Podstawowa znajomość pracy z Excel

Krok 1: Przygotowanie Danych

Przed stworzeniem wykresu lizakowego, przygotuj dane w arkuszu. Załóżmy, że mamy dane dotyczące sprzedaży różnych produktów w ciągu miesiąca.

css
Produkt | Sprzedaż
--------|---------
A | 20
B | 35
C | 50
D | 15

Krok 2: Stworzenie Wykresu Słupkowego

 1. Zaznacz dane sprzedaży.
 2. Przejdź do zakładki „Wstaw” („Insert”).
 3. Wybierz „Wykres słupkowy” („Bar Chart”) i wybierz poziomy wykres słupkowy.

Teraz powinieneś mieć podstawowy wykres słupkowy przedstawiający sprzedaż produktów.

Krok 3: Konwersja na Wykres Lizakowy

Usunięcie Słupków

 1. Kliknij na jeden ze słupków, aby je wszystkie zaznaczyć.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj miniserię” („Format Data Series”).
 3. Zmień kolor wypełnienia na „Brak wypełnienia” („No Fill”).

Dodanie Linii

 1. Kliknij na wykres, aby zaznaczyć jego obszar.
 2. Przejdź do zakładki „Formatuj” („Format”) i wybierz „Dodaj element wykresu” („Add Chart Element”).
 3. Wybierz „Linie siatki” („Gridlines”) i następnie „Pionowe” („Primary Vertical”).

Dodanie 'Lizaków’

 1. Ponownie kliknij na wykres, aby zaznaczyć jego obszar.
 2. Wybierz „Dodaj element wykresu” („Add Chart Element”).
 3. Wybierz „Linie danych” („Data Lines”) i wybierz poziome linie danych.

Krok 4: Personalizacja Wykresu

Zmiana Kolorów Lizaków

 1. Kliknij na jednej z linii danych, aby zaznaczyć je wszystkie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj linie danych” („Format Data Lines”).
 3. W menu, które się pojawi, zmień kolor linii na ten, który Ci odpowiada.

Dodanie Etykiet

 1. Kliknij na wykres, aby go zaznaczyć.
 2. Przejdź do zakładki „Formatuj” („Format”).
 3. Wybierz „Dodaj element wykresu” („Add Chart Element”).
 4. Wybierz „Etykiety danych” („Data Labels”) i umieść je według własnego uznania.

Oto kilka sposobów, dzięki którym możesz jeszcze bardziej spersonalizować swój wykres:

 • Dodanie tytułu wykresu.
 • Zmiana koloru tła.
 • Dodanie legendy.

Powyższe instrukcje są uniwersalne i można je dostosować do własnych potrzeb. Wykres lizakowy w Excelu to świetny sposób na wizualizację danych w sposób zarówno atrakcyjny, jak i funkcjonalny. Oczywiście, to dopiero początek możliwości, które daje Excel w kontekście tworzenia niestandardowych wykresów.

Krok 5: Zaawansowane Personalizacje

Dodanie Strzałek w Lizakach

 1. Kliknij na wykres, aby go zaznaczyć.
 2. Wybierz „Dodaj element wykresu” („Add Chart Element”).
 3. Wybierz „Strzałki” („Error Bars”) i następnie „Strzałki niestandardowe” („Custom Error Bars”).
 4. W menu, które się pojawi, wprowadź niewielką wartość (np. 1) dla strzałek. To spowoduje dodanie małych strzałek na końcach „lizaków”.
Przeczytaj także:  Błądzić rzecz ludzka – o błędach w Excelu

Dodanie Kolorów Warunkowych

Jeśli chcesz, aby kolory „lizaków” zmieniały się w zależności od wartości, możesz to zrobić, korzystając z funkcji „Warunkowe formatowanie” („Conditional Formatting”).

 1. Kliknij na linie danych, aby zaznaczyć je wszystkie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj linie danych” („Format Data Lines”).
 3. Wybierz „Wypełnienie i kreska” („Fill & Line”), a następnie „Warunkowe formatowanie” („Conditional Formatting”).

Możesz teraz ustawić różne kolory dla różnych zakresów wartości.

Interaktywne Lizaki

Chcesz zrobić swój wykres lizakowy bardziej interaktywnym? Możesz to osiągnąć, korzystając z formuł i suwaków formularza.

 1. Wstaw suwak formularza, korzystając z zakładki „Deweloper” („Developer”) i wybierając „Suwak” („Slider”) z „Form Controls”.
 2. Połącz suwak z komórką, która będzie regulować wartość na wykresie.
 3. Użyj funkcji takich jak IF, VLOOKUP czy INDEX i MATCH, aby zaktualizować wykres na podstawie wartości z suwaka.

Krok 6: Udostępnianie i Zapisywanie

Eksport do PDF

Jeśli chcesz podzielić się swoim wykresem z osobami, które nie mają dostępu do Excela, możesz go wyeksportować do formatu PDF.

 1. Wybierz „Plik” („File”) > „Zapisz jako” („Save As”) > „PDF”.

Udostępnianie w Chmurze

Excel oferuje również opcję zapisania arkusza w chmurze (np. OneDrive czy SharePoint), co umożliwia łatwe współdzielenie z innymi użytkownikami.

 1. Wybierz „Plik” („File”) > „Zapisz jako” („Save As”) > „OneDrive” lub „SharePoint”.
 2. Po zapisaniu, możesz udostępnić link do arkusza z wykresem.

Eksport jako Obraz

Jeżeli potrzebujesz wykorzystać swój wykres w prezentacji lub na stronie internetowej, możesz go również zapisać jako obraz.

 1. Kliknij na wykres, aby go zaznaczyć.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz jako obraz” („Save as Picture”).

Oczywiście, nie jest to wyczerpujący przewodnik dotyczący wszystkich możliwości wykresów lizakowych w Excelu. Istnieją liczne inne opcje i narzędzia, które można zastosować w celu dalszej personalizacji i analizy. Ale mam nadzieję, że te podstawowe kroki pomogą Ci zacząć pracę nad własnymi, efektywnymi wizualizacjami danych.

Krok 7: Automatyzacja i Skrypty

Wykorzystanie Makr

Jeżeli tworzysz wykresy lizakowe regularnie, może warto zautomatyzować ten proces poprzez użycie makr.

 1. Przejdź do zakładki „Deweloper” („Developer”) i kliknij „Nagraj makro” („Record Macro”).
 2. Wykonaj wszystkie kroki potrzebne do stworzenia wykresu lizakowego.
 3. Zakończ nagrywanie makra.

Teraz, każdorazowo gdy będziesz potrzebował stworzyć nowy wykres lizakowy, możesz po prostu uruchomić zapisane makro.

Użycie VBA

Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, możesz również stworzyć własny kod VBA, który zautomatyzuje proces tworzenia wykresów. To daje jeszcze więcej kontroli nad finalnym produktem, ale wymaga znajomości programowania w VBA.

Krok 8: Wykorzystanie Wtyczek i Dodatków

Istnieją również zewnętrzne dodatki i wtyczki, które można zainstalować, aby ułatwić tworzenie wykresów lizakowych. Takie narzędzia często oferują dodatkowe funkcje i opcje, których nie znajdziesz w standardowej wersji Excela.

 1. Znajdź i zainstaluj wtyczkę, która Cię interesuje.
 2. Po instalacji, nowe opcje zwykle pojawiają się w zakładce „Wstaw” („Insert”) lub w osobnej zakładce menu.

Krok 9: Inne Wersje Excela i Kompatybilność

Excel na Mac

Proces tworzenia wykresu lizakowego w Excelu na Macu jest bardzo podobny do wersji na Windows. Istnieją jednak pewne różnice w interfejsie i nazewnictwie opcji.

Excel Online

Excel Online oferuje podstawowe opcje tworzenia wykresów, ale może nie mieć wszystkich funkcji potrzebnych do stworzenia zaawansowanego wykresu lizakowego. W takim przypadku, najlepiej jest pracować na desktopowej wersji programu.

Wersje Starsze

W starszych wersjach Excela (np. Excel 2007), pewne opcje mogą być niedostępne lub ukryte w innych miejscach interfejsu. Pomimo to, tworzenie wykresu lizakowego jest wciąż możliwe, chociaż może wymagać więcej ręcznej pracy.

Krok 10: Alternatywne Metody i Narzędzia

Jeżeli Excel nie spełnia Twoich wymagań, istnieją również inne narzędzia do analizy danych i wizualizacji, które oferują wsparcie dla wykresów lizakowych, takie jak Tableau, Power BI czy narzędzia oparte na języku R i Python. Każde z nich ma swoje własne metody i procesy, ale zasadnicza idea pozostaje taka sama.

Stworzenie wykresu lizakowego w Excelu nie jest skomplikowane, ale jak widać, możliwości są niemalże nieograniczone. Możesz dostosować wykres do swoich potrzeb, zautomatyzować jego tworzenie, czy nawet użyć zaawansowanych technik programistycznych dla jeszcze większej kontroli nad finalnym produktem.