Zasady tworzenia skutecznych dashboardów w Excelu – co robić i czego unikać?

0
130
Rate this post

Microsoft Excel to jedno z najczęściej używanych narzędzi analitycznych i biurowych na świecie. Jego elastyczność i mnogość funkcji sprawiają, że jest niezwykle użyteczny w różnorodnych zastosowaniach – od prostych arkuszy kalkulacyjnych po zaawansowane modele analizy danych. Jednym z kluczowych zastosowań Excela jest tworzenie dashboardów, czyli zestawień graficznych i tabelarycznych prezentujących istotne dane w przystępny i atrakcyjny sposób. Ale jak stworzyć skuteczny dashboard w Excelu? Oto kilka zasad i wskazówek, które mogą pomóc.

Planowanie i Celowanie

Zanim zaczniemy tworzyć dashboard, ważne jest, aby zrozumieć, jakie cele chcemy osiągnąć. Kto jest odbiorcą? Jakie informacje są dla nich najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zdecydować, jakie elementy należy uwzględnić na dashboardzie.

Co robić:

 • Określ swoją grupę docelową i zastanów się, co jest dla niej ważne.
 • Zdefiniuj cel dashboardu i wybierz odpowiednie wskaźniki (KPIs).
 • Zastanów się nad układem i hierarchią informacji.

Czego unikać:

 • Unikaj tworzenia dashboardu „dla wszystkich”. Im bardziej sprecyzowany cel, tym lepszy.
 • Nie umieszczaj na dashboardzie zbyt wielu niepowiązanych informacji. Może to być mylące dla odbiorcy.

Wybór Danych i Ich Prezentacja

Kiedy już znamy cel i odbiorcę, czas przejść do danych. Wybór odpowiednich danych i ich prezentacja są kluczowe dla skuteczności dashboardu.

Co robić:

 • Upewnij się, że dane są dokładne i aktualne.
 • Używaj wykresów i grafik, które ułatwiają interpretację danych.
 • Wykorzystaj kolory i style, ale ostrożnie.

Czego unikać:

 • Nie używaj zbyt skomplikowanych wykresów, które mogą utrudnić zrozumienie.
 • Unikaj zbytniego „upiększania” dashboardu kosztem czytelności i funkcjonalności.

Interaktywność

Jedną z głównych zalet dashboardów w Excelu jest możliwość tworzenia interaktywnych elementów, takich jak przyciski, suwaki czy listy rozwijane.

Co robić:

 • Dodaj elementy interaktywne, które pozwolą użytkownikowi dostosować prezentację danych do własnych potrzeb.
 • Upewnij się, że interaktywne elementy są intuicyjne w obsłudze.

Czego unikać:

 • Nie komplikuj zbytnio. Zbyt wiele opcji może być mylące dla użytkownika.
 • Unikaj niejasnych lub nieintuicyjnych elementów interaktywnych, które mogą utrudnić korzystanie z dashboardu.

Optymalizacja i Testowanie

Ostatnim etapem jest optymalizacja i testowanie dashboardu. Często pierwsza wersja nie jest doskonała, więc ważne jest, aby ją poprawić.

Co robić:

 • Testuj dashboard na różnych urządzeniach i konfiguracjach.
 • Zbieraj opinie od odbiorców i wprowadzaj poprawki.

Czego unikać:

 • Nie zakładaj, że dashboard jest już „skończony”. Zawsze jest miejsce na ulepszenia.
 • Unikaj ignorowania opinii odbiorców. Ich doświadczenie jest najważniejsze dla skuteczności dashboardu.

Aktualizacja i Monitorowanie

Dashboard, jak każde narzędzie analityczne, wymaga regularnej aktualizacji i monitorowania. Z biegiem czasu pojawiają się nowe dane, zmieniają się cele i potrzeby odbiorców.

Co robić:

 • Regularnie aktualizuj dane i wprowadzaj potrzebne zmiany.
 • Monitoruj skuteczność dashboardu, np. poprzez śledzenie, jak często jest on używany i jakie elementy przyciągają najwięcej uwagi.

Czego unikać:

 • Nie zapominaj o dashboardzie po jego „ukończeniu”. Regularna aktualizacja jest kluczowa dla jego skuteczności.
 • Unikaj braku elastyczności. Dobry dashboard powinien być dostosowywany do zmieniających się potrzeb i warunków.

Ustalanie Priorytetów i Fokusowanie

Przy tworzeniu dashboardu ważne jest, aby wiedzieć, na co warto się skupić. Nie wszystkie dane są równie ważne, a niektóre mogą być wręcz mylące czy zbędne w kontekście celów, które chcemy osiągnąć.

Co robić:

 • Zastanów się, które wskaźniki są najważniejsze i umieść je w widocznym miejscu.
 • Używaj opcji sortowania i filtracji, aby pomóc odbiorcom w znalezieniu najważniejszych informacji.

Czego unikać:

 • Unikaj przeciążenia informacyjnego. Zbyt wiele danych na jednym ekranie może być przytłaczające.
 • Nie traktuj wszystkich informacji jako równie ważnych. Ostatecznym celem jest przekazanie odbiorcom najważniejszych i najbardziej użytecznych danych w jak najbardziej przystępnej formie.

Stworzenie efektywnego dashboardu w Excelu to proces, który wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale również zrozumienia potrzeb odbiorców i celów, jakie chcemy osiągnąć. Dzięki przemyślanemu podejściu i ciągłym ulepszeniom, twój dashboard nie tylko będzie atrakcyjny wizualnie, ale przede wszystkim użyteczny i skuteczny.

Automatyzacja i Aktualizacja Danych

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, dane są niemalże w stałym ruchu. Dlatego też, dobry dashboard powinien być w stanie automatycznie aktualizować się, aby zapewnić najświeższe i najbardziej precyzyjne informacje.

Co robić:

 • Wykorzystaj funkcje takie jak Power Query czy makra VBA, aby zautomatyzować procesy aktualizacji danych.
 • Ustal regularne interwały aktualizacji i wprowadź powiadomienia o zmianach.

Czego unikać:

 • Unikaj ręcznego aktualizowania danych, co jest czasochłonne i podatne na błędy.
 • Nie zaniedbuj testowania automatyzacji; upewnij się, że wszystko działa jak należy przed wprowadzeniem zmian na dużą skalę.

Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo to aspekt, który często jest pomijany, ale jest niesamowicie ważny, zwłaszcza gdy dashboard zawiera wrażliwe informacje.

Co robić:

 • Zabezpiecz arkusz hasłem lub innymi mechanizmami uwierzytelniania.
 • Ogranicz dostęp do dashboardu tylko dla uprawnionych użytkowników.

Czego unikać:

 • Nie pozostawiaj dashboardu bez zabezpieczeń, nawet jeśli nie zawiera on wrażliwych danych.
 • Unikaj przechowywania kopii roboczych na dyskach czy serwerach bez odpowiednich środków zabezpieczających.

Personalizacja i Dostosowanie

Każdy odbiorca ma swoje unikalne potrzeby i preferencje. Dlatego warto rozważyć możliwość personalizacji dashboardu.

Co robić:

 • Zastosuj opcje, które umożliwiają użytkownikowi dostosowanie wyglądu i zawartości dashboardu.
 • Rozważ użycie dynamicznych elementów, które mogą być dostosowane w zależności od potrzeb użytkownika.

Czego unikać:

 • Unikaj nadmiernego komplikowania interfejsu; personalizacja nie powinna utrudniać korzystania z dashboardu.
 • Nie ignoruj potrzeb różnych grup odbiorców; staraj się uwzględnić różnorodność potrzeb i oczekiwań.

Użyteczność na Różnych Urządzeniach

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji często odbywa się przez różne urządzenia: komputery, tablety, smartfony. Dlatego też, tworząc dashboard, warto zwrócić uwagę na jego użyteczność na różnych platformach.

Co robić:

 • Testuj dashboard na różnych urządzeniach i dostosuj go do różnych rozdzielczości ekranu.
 • Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze widoczne i łatwo dostępne na mniejszych ekranach.

Czego unikać:

 • Unikaj używania elementów, które nie są kompatybilne z wszystkimi urządzeniami czy przeglądarkami.
 • Nie ignoruj potrzeb użytkowników mobilnych; upewnij się, że twój dashboard jest dostępny i użyteczny również na smartfonach i tabletach.

Tworzenie skutecznego dashboardu w Excelu to wyzwanie, które wymaga uwzględnienia wielu aspektów, od celów i odbiorców, przez wybór i prezentację danych, aż po interaktywność i personalizację. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepszy dashboard nie zastąpi głębokiej analizy i interpretacji danych. Dlatego też, oprócz skupienia się na samej formie prezentacji, nie zapomnij też o merytorycznej stronie przedstawianych informacji.

Utrzymywanie Skalowalności

W miarę jak Twoja organizacja lub projekt rośnie, dashboard też może wymagać rozbudowy. Skalowalność jest kluczowa dla długoterminowej użyteczności twojego narzędzia.

Co robić:

 • Projektuj strukturę dashboardu tak, aby można było łatwo dodawać nowe elementy i dane.
 • Zastosuj narzędzia takie jak tabele przestawne i dynamiczne zakresy, które umożliwiają elastyczne manipulowanie danymi.

Czego unikać:

 • Unikaj „sztywnych” rozwiązań, które komplikują późniejsze modyfikacje i rozbudowę.
 • Nie zaniedbuj przemyślenia przyszłych potrzeb podczas projektowania. Krótkoterminowe rozwiązania mogą być problematyczne w dłuższej perspektywie.

Dokumentacja i Wsparcie

Każdy dashboard, niezależnie od jego złożoności, powinien być wspierany odpowiednią dokumentacją. Dzięki temu, zarówno ty, jak i inni użytkownicy, będą mogli efektywniej z niego korzystać.

Co robić:

 • Dołącz instrukcje obsługi, legendy i inne materiały pomocnicze.
 • Wprowadź mechanizm wsparcia dla użytkowników, np. FAQ czy dedykowany kanał kontaktowy.

Czego unikać:

 • Nie zakładaj, że wszystko jest dla każdego oczywiste. Brak dokumentacji to droga do konfuzji i nieporozumień.
 • Unikaj braku ścieżki wsparcia. Użytkownicy powinni wiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie problemów.

Analiza i Ocena Wpływu

Jeden z najważniejszych elementów efektywnego dashboardu to możliwość mierzenia jego wpływu na procesy decyzyjne i działania w organizacji.

Co robić:

 • Zintegruj narzędzia analityczne, które pozwolą na śledzenie interakcji użytkowników z dashboardem.
 • Regularnie analizuj zebrane dane i modyfikuj dashboard w odpowiedzi na obserwacje.

Czego unikać:

 • Nie ignoruj danych na temat użycia i interakcji. Mogą one dostarczyć cennych wskazówek na temat tego, co działa, a co wymaga poprawy.
 • Unikaj braku proaktywności. Analiza wpływu powinna być ciągłym procesem, a nie jednorazową akcją.

Pamiętaj, że tworzenie efektywnego dashboardu to nie tylko kwestia umiejętności technicznych, ale także zrozumienia kontekstu biznesowego i potrzeb użytkowników. Przemyślane podejście, dbałość o detale i gotowość do adaptacji i ciągłego ulepszania są kluczowe dla sukcesu.

Nie zapominaj również o możliwościach, jakie niesie ze sobą integracja Excela z innymi narzędziami, takimi jak Power BI czy narzędzia analityczne w chmurze. Otwierają one nowe perspektywy dla zwiększenia funkcjonalności i efektywności twojego dashboardu. Ostatecznym celem jest stworzenie narzędzia, które nie tylko prezentuje dane, ale też pomaga w ich zrozumieniu i wykorzystaniu dla podejmowania lepszych decyzji biznesowych.