Wygenerowałeś klucz prywatny w PuTTY, a nie wiesz jak go dodać do systemu Linux? Czyli konwersja PPK

0
45
4/5 - (1 vote)

W dzisiejszym świecie cyfrowym, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania dostępem do zdalnych serwerów jest niezwykle ważna. Jednym ze standardowych narzędzi używanych przez administratorów systemów operacyjnych Linux jest SSH (Secure Shell), który umożliwia bezpieczne połączenie zdalne. Klucze SSH są kluczowym elementem w procesie uwierzytelniania, a generowanie ich w PuTTY pod Windows może wydawać się prostym rozwiązaniem. Jednakże, klucze te są w formacie PPK (PuTTY Private Key), który nie jest bezpośrednio obsługiwany przez serwery Linux. W tym artykule pokażę, jak przekonwertować klucz PPK na format obsługiwany przez Linux oraz jak go poprawnie zaimplementować w systemie.

Co to jest PuTTY i klucz PPK?

PuTTY to popularny klient terminala dla systemów Windows, używany do zdalnego połączenia z serwerami za pomocą SSH. Gdy generujemy klucz SSH za pomocą PuTTYgen, domyślnie jest on zapisywany w formacie PPK. Jest to format specyficzny dla PuTTY i niekompatybilny z większością serwerów Linux, które domyślnie używają kluczy w formacie OpenSSH.

Dlaczego konwersja jest potrzebna?

Aby użyć klucza wygenerowanego w PuTTY na serwerze Linux, musimy przekonwertować go na format rozpoznawany przez OpenSSH. Jest to istotne z punktu widzenia kompatybilności oraz bezpieczeństwa, ponieważ bez tej konwersji nie będziemy mogli nawiązać połączenia.

Konwersja klucza PPK na OpenSSH

Krok 1: Użyj PuTTYgen do konwersji klucza

PuTTYgen, narzędzie służące do generowania kluczy w PuTTY, może również konwertować klucze PPK na format OpenSSH. Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków:

 1. Otwórz PuTTYgen na swoim komputerze z systemem Windows.
 2. Wybierz opcję 'Load’ i załaduj swój klucz PPK.
 3. Po załadowaniu klucza, wybierz opcję 'Conversions’ z górnego menu, a następnie 'Export OpenSSH key’.
 4. Zapisz wyeksportowany klucz w bezpiecznym miejscu.

Krok 2: Przesyłanie klucza na serwer Linux

Po konwersji klucza, musimy przesłać go na docelowy serwer Linux. Możemy to zrobić na kilka sposobów, na przykład używając SCP (Secure Copy Protocol) lub za pośrednictwem klienta FTP.

Krok 3: Konfiguracja serwera SSH

Po przesłaniu klucza na serwer, musimy dodać go do autoryzowanych kluczy w SSH. Zrób to w następujący sposób:

 1. Zaloguj się na serwer Linux.
 2. Upewnij się, że masz katalog .ssh w swoim katalogu domowym. Jeśli nie, utwórz go poleceniem mkdir ~/.ssh.
 3. Dodaj swój klucz do pliku ~/.ssh/authorized_keys używając edytora tekstowego, na przykład: nano ~/.ssh/authorized_keys.
 4. Upewnij się, że plik authorized_keys oraz katalog .ssh mają odpowiednie uprawnienia (plik: 600, katalog: 700).

Testowanie połączenia

Po zakończeniu konfiguracji, przetestuj połączenie SSH z Twojego komputera z systemem Windows (za pomocą klienta PuTTY lub innego, który obsługuje SSH) do serwera Linux. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, powinieneś móc zalogować się bez konieczności wpisywania hasła.

Konwersja klucza PPK na format OpenSSH i jego implementacja w systemie Linux może wydawać się skomplikowana, ale jest to kluczowy krok w zapewnieniu bezpiecznego i wygodnego dostępu do Twoich serwerów Linux. Przestrzeganie tych kroków pomoże zapewnić bezproblemową komunikację między systemami Windows i Linux.


Ten artykuł jest przydatny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników systemów Linux, którzy chcą wykorzystać klucze wygenerowane w PuTTY do pracy z serwerami Linux. Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarządzania infrastrukturą IT, a właściwe zarządzanie kluczami SSH jest jego fundamentalnym elementem.

Rozwiązywanie problemów

Problem: Brak dostępu po konwersji klucza

Jeśli po wykonaniu wszystkich kroków nadal nie możesz uzyskać dostępu do swojego serwera Linux, sprawdź następujące elementy:

 1. Uprawnienia Plików: Upewnij się, że uprawnienia pliku ~/.ssh/authorized_keys na serwerze Linux są ustawione na 600. Możesz to sprawdzić poleceniem ls -l ~/.ssh.
 2. Format Klucza: Zweryfikuj, czy klucz został poprawnie skonwertowany i skopiowany. Czasami błędy podczas kopiowania mogą spowodować, że klucz nie będzie działać poprawnie.
 3. Ustawienia SSHd: Sprawdź plik konfiguracyjny SSHd (/etc/ssh/sshd_config) na serwerze, aby upewnić się, że autoryzacja klucza jest włączona (PubkeyAuthentication yes).

Problem: Błędy z PuTTYgen podczas konwersji

W niektórych przypadkach PuTTYgen może zgłaszać błędy podczas próby konwersji klucza. Może to być spowodowane niekompatybilnością wersji PuTTYgen z formatem klucza. W takim przypadku spróbuj użyć najnowszej wersji PuTTYgen.

Zaawansowane zastosowania

Automatyzacja procesu

Dla użytkowników, którzy często konwertują klucze PPK na OpenSSH, proces ten może być zautomatyzowany za pomocą skryptów. Skrypty mogą obejmować konwersję klucza, przesyłanie go na serwer i aktualizowanie authorized_keys, minimalizując interakcję użytkownika.

Zarządzanie wieloma kluczami

W przypadku zarządzania wieloma serwerami i kluczami, warto rozważyć użycie menedżera kluczy SSH, który może pomóc w organizacji i szybkim dostępie do różnych kluczy dla różnych serwerów.

Klucze SSH są nieodłącznym elementem pracy z serwerami Linux, a ich prawidłowa konwersja i zarządzanie są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa systemu. Mimo że PuTTY jest narzędziem przede wszystkim związanym z systemem Windows, jego klucze można skutecznie wykorzystywać w środowisku Linux po odpowiedniej konwersji. Dzięki temu artykułowi, powinieneś być teraz wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia tego procesu.

Pamiętaj, że zarządzanie kluczami SSH to nie tylko kwestia techniczna, ale także istotny aspekt bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje, monitorowanie dostępu oraz przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa są równie ważne, co umiejętność techniczna.

Sprawdź teraz nasz inny portal internetowy który znajduje się pod adresem – https://www.fitness-station.pl