KategorieProgramowanieWeb Developer

[PHP] W jaki sposób sprawdzić czy określony rok jest przystępny ?

W jaki sposób zweryfikować czy dany rok ma 366 dni ?

Jako że sytuacja ta dotyczy wszystkich ludzi na świecie PHP zostało wyposażone w gotowy mechanizm weryfikujący te dane, jak łatwo można się domyślić weryfikujemy to poprzez funkcję date.

$rok = 2007;

if(date('L', mktime( 1, 1, 1, 1, 1, $rok )))
    echo 'Podany rok <strong>jest</strong> rokiem przystępnym.';
else
    echo 'Podany rok <strong>nie jest</strong> rokiem przystępnym.';

Jak widzimy wykorzystaliśmy oprócz funkcji date funkcję mktime, służy ona do stworzenia znacznika czasu dla funkcji date, zaś w funkcji date użyliśmy parametru L który zwraca true (1), gdy dany rok jest przystępny bądź też false (0) gdy takim nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.