Czerwiec 29, 2015 / Marcin Lewandowski
[Linux] Jak usunąć puste wiersze z pliku txt ?

Jeśli chcielibyście usunąć puste wiersze z pliku tekstowego np. txt / csv / html itd. możecie posłużyć się poleceniem sed. Poniżej przykład jak takie polecenie powinno wyglądać.

Maj 22, 2015 / Marcin Lewandowski
[Bash][Linux] Jak usunąć klucz serwera z pliku known_hosts ?

Pracując z SSH nieco dłużej możemy spotkać się z sytuacją, gdy klucz na serwerze z którym się już łączyliśmy uległ zmianie i konieczne jest usunięcie starego wpisu z listy akceptowanych kluczy. Operacja jest dość prosta i sprowadza się do wywołania polecenia ssh-keygen lub edycji pliku known_hosts.

Maj 20, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak skopiować tylko widoczne komórki ?

Kopiując komórki w Excel-u, domyślnie są kopiowane komórki widoczne oraz te ukryte. Jednak istnieje możliwość skopiowania tylko widocznych komórek.

Maj 15, 2015 / Marcin Lewandowski
[Sieci][Linux] Jak sprawdzić siłę sygnału WIFI ?

Narzędzia do diagnozowania sieci bezprzewodowych z reguły są narzędziami wysoce specjalistycznymi i co za tym idzie dość drogimi. Jednak na nasze potrzeby wystarczą często bardzo proste aplikacje, które mają tylko podstawowe funkcjonalności swoich starszych braci 😉

Maj 14, 2015 / Marcin Lewandowski
Stock z darmowymi zdjęciami

Płatne banki zdjęć posiadają ogromne zbiory z bardzo dobrej jakości zdjęciami jednak konieczność płacenia za nie jest dla niektórych z nas barierą nie do przejścia. Dlatego chciałem się z wami podzielić linkami do serwisów udostępniających zdjęcia za darmo przy czym w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani podać źródło.

Maj 07, 2015 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak usunąć wszystkie tabele z bazy ?

Do tematu możemy podejść na kilka sposobów, najprostszym zapewne jest usunięcie bazy danych i stworzenie jej na nowo co da pożądany efekt. Jednak nie zawsze mamy uprawnienia do usunięcia bazy danych, poniższe rozwiązania pokażą jak to wykonać bez tej operacji.

Maj 05, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak rozdzielić imię i nazwisko do osobnych kolumn ?

Jeśli chcemy rozdzielić dane znajdujące się w jednej komórce na wiele kolumn możemy posłużyć się wbudowanym narzędziem Excel-a, które nazywa się „Text to Columns”. Najczęściej spotykanym problemem jest chęć rozdzielenia imienia i nazwiska znajdującego się w jednej kolumnie i tutaj pokażę jak możemy do tego podejść.