KategorieExcel

[Excel] Jak obliczyć liczbę dni pomiędzy datami ?

Excel udostępnia bardzo prostą metodę na wyliczenie liczby dni pomiędzy dwiema datami. Cała operacja sprowadza się do wprowadzenia interesujących nas dat do komórek arkusza i wykonania odejmowania na tychże komórkach.

excel-jak-obliczyc-liczbe-dni-pomiedzy-datami

Zakładając że w komórce A1 mamy datę (data późniejsza) zaś w B1 drugą datę (data wcześniejsza niż w komórce A1) to w komórce C1 umieszczamy formułę:

=A1-B1

Wynikiem działania będzie 6 dni.

Jednak należy wiedzieć że obliczenia wykonywane dla roku 1900 mogą być błędne, gdyż rok ten Excel traktuje jako przestępny. Jest to związane z chęcią poprawienia zgodności z programem Lotus 1/2/3. Tak więc po 1 marca 1900 roku nie powinny zdarzyć się błędne obliczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.