[Excel] Jak obliczyć liczbę dni pomiędzy datami?

0
285
Rate this post

Microsoft Excel to jedno z najczęściej używanych narzędzi biurowych na świecie. Jego wszechstronność sprawia, że jest niezastąpiony w różnych dziedzinach, od finansów po naukę danych. Jednym z podstawowych zastosowań Excela jest praca z datami i czasem. W tym artykule omówimy, jak obliczyć liczbę dni pomiędzy dwiema datami w Excelu.

Wykorzystanie Funkcji DATEDIF

Jednym z najprostszych sposobów na obliczenie różnicy pomiędzy dwiema datami jest użycie funkcji DATEDIF. Ta funkcja przyjmuje trzy argumenty:

 1. Data początkowa (Start_date)
 2. Data końcowa (End_date)
 3. Jednostka różnicy czasu (Unit)

Podstawowa składnia funkcji DATEDIF wygląda tak:

excel
=DATEDIF(A1, B1, "d")

W tym przypadku, A1 i B1 to komórki, w których znajdują się daty początkowa i końcowa. Litera „d” oznacza, że chcemy obliczyć różnicę w dniach.

Użycie innych jednostek czasu

Oprócz dni („d”), funkcja DATEDIF pozwala na obliczanie różnicy w innych jednostkach czasu, takich jak:

 • Miesiące („m”)
 • Lata („y”)
 • Dni robocze („wd”) – choć tutaj funkcja DATEDIF może nie być odpowiednia i zaleca się użycie innych technik.

Funkcja DAYS

Inną funkcją, którą można użyć do obliczania różnicy dni pomiędzy dwiema datami, jest DAYS. Ta funkcja jest prostsza w użyciu i ma taką składnię:

excel
=DAYS(B1, A1)

Wartość w B1 powinna być datą późniejszą, a w A1 datą wcześniejszą. Jeżeli zamienisz miejscami daty, wynik będzie liczbą ujemną.

Uwzględnianie dni roboczych

Jeśli chcesz obliczyć różnicę dni roboczych pomiędzy dwiema datami, możesz użyć funkcji NETWORKDAYS. Składnia tej funkcji wygląda tak:

excel
=NETWORKDAYS(A1, B1)

Ta funkcja uwzględnia dni robocze od poniedziałku do piątku i ignoruje weekendy. Możesz też dodatkowo uwzględnić święta jako dni wolne od pracy, dodając je jako trzeci argument w formie zakresu komórek.

Uwzględnianie własnych weekendów

Jeśli twoje dni robocze różnią się od standardowego poniedziałku do piątku, możesz użyć funkcji NETWORKDAYS.INTL, która pozwala na zdefiniowanie własnych weekendów. Na przykład, jeśli twój weekend to piątek i sobota, możesz użyć tej funkcji w następujący sposób:

excel
=NETWORKDAYS.INTL(A1, B1, 7)

Liczba 7 w tym przypadku oznacza weekend od piątku do soboty.

Skomplikowane obliczenia z wykorzystaniem VBA

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest wystarczające, możesz skorzystać z języka programowania VBA (Visual Basic for Applications) do stworzenia własnej funkcji. VBA pozwala na dużą swobodę i precyzję w obliczeniach, ale wymaga również znajomości podstaw programowania.

W VBA możesz użyć typu danych Date i funkcji DateDiff, aby z łatwością obliczyć różnicę pomiędzy dwiema datami. Na przykład:

vba
Function DateDifference(date1 As Date, date2 As Date) As Integer
DateDifference = DateDiff("d", date1, date2)
End Function

Po dodaniu tego kodu do modułu VBA w Excelu, możesz użyć funkcji DateDifference w arkuszu tak, jak każdej innej funkcji Excela.

Porady i pułapki

 • Upewnij się, że daty są w odpowiednim formacie. Jeżeli Excel nie rozpoznaje wprowadzonej wartości jako daty, wynik będzie niepoprawny.
 • Uważaj na różnice czasowe i strefy czasowe, jeżeli dane pochodzą z różnych źródeł.
 • Funkcja DATEDIF jest dość stara i nie jest opisana w oficjalnej dokumentacji Excela, co może powodować pewne problemy z kompatybilnością w nowszych wersjach programu.

Excel oferuje wiele różnych sposobów na obliczenie liczby dni pomiędzy datami, a wybór najodpowiedniejszej metody zależy od konkretnego przypadku. Dzięki temu, możesz wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Zastosowania w analizie danych i zarządzaniu projektami

Umiejętność obliczania różnicy dni pomiędzy datami w Excelu ma szerokie zastosowania, zwłaszcza w zarządzaniu projektami i analizie danych. Na przykład, możesz użyć tej funkcji do:

 • Monitorowania czasu realizacji poszczególnych etapów projektu
 • Analizy wyników sprzedaży w różnych okresach
 • Prognozowania trendów na podstawie historycznych danych
 • Obliczania wieku produktu na magazynie
 • Planowania rotacji zasobów

Funkcje pomocnicze i zestawienia

Jeżeli chcesz wykonać bardziej zaawansowane analizy, możesz łączyć różne funkcje Excela, takie jak SUM, AVERAGE czy COUNT, z funkcjami do obliczania różnicy dni. Na przykład, możesz obliczyć średni czas realizacji projektu dla różnych działów w firmie i porównać je ze sobą.

Jeszcze bardziej zaawansowane analizy można przeprowadzić za pomocą tabel przestawnych. Te narzędzia pozwalają na szybkie zestawienie i porównanie różnych danych, w tym dat i czasu, na różnych poziomach agregacji.

Integracja z innymi narzędziami

Excel często działa w środowisku zintegrowanym z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft Power BI czy różne bazy danych. Jeśli obliczasz różnicę dni pomiędzy datami w ramach szerszej analizy danych, możesz eksportować te dane do innych narzędzi w celu dalszej analizy lub wizualizacji.

Użycie formuł warunkowych

W niektórych przypadkach możesz chcieć użyć formuł warunkowych w połączeniu z funkcjami do obliczania różnicy dni. Na przykład, możesz chcieć obliczyć liczbę dni pomiędzy dwiema datami, ale tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki. W takim przypadku możesz użyć funkcji IF lub IFS do stworzenia bardziej skomplikowanej formuły.

Oto przykład:

excel
=IF(AND(A1<>"", B1<>""), DAYS(B1, A1), "Brak danych")

Ta formuła oblicza różnicę dni pomiędzy datami w komórkach A1 i B1, ale tylko jeśli obie komórki zawierają dane. W przeciwnym razie zwraca napis „Brak danych”.

Funkcje zagnieżdżone i tablice

W bardziej zaawansowanych przypadkach możesz używać formuł zagnieżdżonych i funkcji działających na tablicach. To otwiera możliwości dla skomplikowanych obliczeń i analiz, ale również zwiększa ryzyko błędów, dlatego zawsze warto dokładnie testować takie rozwiązania.

Rozwiązania zewnętrzne i dodatki

Jeżeli standardowe funkcje Excela nie spełniają Twoich wymagań, możesz rozważyć użycie zewnętrznych dodatków i narzędzi, które rozszerzają funkcjonalność programu w zakresie pracy z datami i czasem. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, od prostych dodatków do zaawansowanych narzędzi analizy danych.

Zastosowania w analizie finansowej

Różnica dni pomiędzy datami jest często używana w analizie finansowej, na przykład do obliczania terminów płatności, przeterminowanych należności czy czasu trwania inwestycji. Możesz skorzystać z funkcji takich jak XNPV czy XIRR, które uwzględniają daty i odpływy pieniężne, do zaawansowanych analiz finansowych.

Zastosowanie w analizie sezonowości

Jeżeli zajmujesz się analizą danych, które wykazują pewną sezonowość (np. sprzedaż w okresie świątecznym czy wakacyjnym), obliczenie różnicy dni pomiędzy kluczowymi datami może być niezwykle użyteczne. Możesz wówczas wykorzystać tę różnicę do normalizacji danych, co pozwoli Ci na bardziej precyzyjne porównanie okresów czasu o różnej długości.

Excel w chmurze i na urządzeniach mobilnych

Warto również wspomnieć o możliwościach obliczeń dat w Excelu dostępnym w chmurze (Microsoft Excel Online) oraz na urządzeniach mobilnych. Funkcje do obliczeń różnicy dni są dostępne w tych wersjach i działają w sposób zbliżony do wersji desktopowej. Oznacza to, że możesz mieć dostęp do swoich analiz i obliczeń praktycznie z każdego miejsca.

Debugowanie i optymalizacja

Praca z datami w Excelu może być czasem skomplikowana i błędna, dlatego ważne jest umiejętne debugowanie i optymalizacja swoich formuł. W przypadku błędów warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Upewnij się, że format daty jest konsekwentny i zrozumiały dla Excela.
 • Sprawdź, czy nie występują błędy typu #VALUE! czy #NUM!, które mogą wskazywać na problem z formułą.
 • Jeżeli korzystasz z formuł zagnieżdżonych czy funkcji tablicowych, zastanów się nad ich optymalizacją. Nieefektywne formuły mogą znacznie spowolnić pracę w dużych arkuszach.

Kompatybilność wersji i migracja danych

Jeżeli pracujesz na różnych wersjach Excela lub planujesz migrację danych, warto upewnić się, że używane funkcje są kompatybilne pomiędzy różnymi wersjami. Na przykład, starsza funkcja DATEDIF może być nieobecna w niektórych wersjach Excela, co może wymagać jej zastąpienia inną funkcją czy techniką.

Obliczanie liczby dni pomiędzy datami w Excelu to zadanie, które znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach: od analizy danych, przez zarządzanie projektami, aż po analizy finansowe. Excel oferuje wiele różnych funkcji i technik, które można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań. Opanowanie tej umiejętności pozwala na znaczne rozszerzenie możliwości analizy danych i zarządzania projektami.