Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY czy ZŁĄCZ.TEKSTY?

0
138
Rate this post

W świecie Microsoft Excel, manipulacja danymi tekstowymi jest równie ważna co operacje matematyczne czy analizy statystyczne. Dwa narzędzia służące do tego celu to funkcje POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY. Oba pozwalają na łączenie różnych ciągów tekstowych w jednym komórce, ale mają pewne subtelne różnice, które warto zrozumieć.

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY jest stosunkowo stara i znana wielu użytkownikom Excela. Składnia tej funkcji jest bardzo prosta:

excel
=POŁĄCZ.TEKSTY(separator; [ignore_empty]; tekst1; [tekst2]; ...)
 • separator: znak lub ciąg znaków, który będzie umieszczony między połączonymi tekstami.
 • ignore_empty: wartość logiczna określająca, czy puste komórki mają być ignorowane.
 • tekst1, tekst2, ...: komórki lub wartości tekstowe, które mają być połączone.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest nowsza i wprowadza kilka ulepszeń. Oto jej składnia:

excel
=ZŁĄCZ.TEKSTY(separator; [tekst1]; [tekst2]; ...)
 • separator: to samo co w POŁĄCZ.TEKSTY.
 • tekst1, tekst2, ...: także to samo co w przypadku POŁĄCZ.TEKSTY.

Zauważmy, że nie ma tu argumentu ignore_empty, co jest jednym z głównych różnic między tymi dwoma funkcjami.

Kluczowe różnice
 1. Obsługa pustych komórek: Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY daje możliwość ignorowania pustych komórek, podczas gdy ZŁĄCZ.TEKSTY automatycznie je ignoruje.
 2. Wersja programu: POŁĄCZ.TEKSTY jest dostępna w starszych wersjach Excela, podczas gdy ZŁĄCZ.TEKSTY jest dostępna tylko w nowszych edycjach.
 3. Złożoność i elastyczność: ZŁĄCZ.TEKSTY jest uważana za bardziej elastyczną ze względu na brak potrzeby używania argumentu ignore_empty.
 4. Wyjątki i błędy: POŁĄCZ.TEKSTY jest bardziej podatna na błędy spowodowane niepoprawnym użyciem argumentów, podczas gdy ZŁĄCZ.TEKSTY jest bardziej wyrozumiała w tym zakresie.
Zastosowania

Obie funkcje znajdują zastosowanie w różnych kontekstach. Na przykład, POŁĄCZ.TEKSTY może być użyteczna, gdy chcesz mieć ścisłą kontrolę nad tym, jak są traktowane puste komórki. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest bardziej użyteczna, gdy chcesz szybko i sprawnie połączyć różne elementy tekstowe, nie martwiąc się o puste komórki.

Jeśli używasz nowszej wersji Excela, zaleca się korzystanie z funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY ze względu na jej większą elastyczność i prostotę użycia. Jeśli jednak pracujesz na starszej wersji programu lub potrzebujesz więcej kontroli nad procesem łączenia tekstu, POŁĄCZ.TEKSTY może być lepszym wyborem.

Przykłady

Załóżmy, że mamy dwie kolumny z imionami i nazwiskami, i chcemy je połączyć.

W przypadku POŁĄCZ.TEKSTY formuła może wyglądać tak:

excel
=POŁĄCZ.TEKSTY(" "; PRAWDA; A1; B1)

W przypadku ZŁĄCZ.TEKSTY:

excel
=ZŁĄCZ.TEKSTY(" "; A1; B1)

Obie formuły dadzą nam to samo wyniki, czyli imię i nazwisko oddzielone spacją. Jednak, jak wcześniej wspomniano, ZŁĄCZ.TEKSTY jest prostsza w użyciu i nie wymaga dodatkowego argumentu do obsługi pustych komórek.

Podobne funkcje

Oprócz POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY, w Excelu dostępne są również inne funkcje służące do manipulacji tekstowych, takie jak LEWY, PRAWY, DŁ, WYSZUKAJ i wiele innych. Każda z nich ma swoje własne zastosowanie i może być używana w połączeniu z POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY w celu realizacji bardziej złożonych operacji na tekście.

Zaawansowane techniki

Gdy zaczynamy korzystać z funkcji typu POŁĄCZ.TEKSTY czy ZŁĄCZ.TEKSTY w bardziej złożonych kontekstach, możemy je łączyć z innymi funkcjami Excela, by uzyskać bardziej zaawansowane wyniki.

Użycie z IF

Na przykład, możemy chcieć połączyć różne fragmenty tekstu, ale tylko pod pewnymi warunkami. Wówczas możemy użyć funkcji IF wewnątrz funkcji łączącej teksty.

excel
=ZŁĄCZ.TEKSTY(" "; IF(A1=""; ""; A1); IF(B1=""; ""; B1))

W tym przypadku, tekst z komórki A1 lub B1 zostanie dołączony tylko wtedy, gdy nie jest pusty.

Użycie z funkcjami data/czas

Jeśli masz do czynienia z danymi zawierającymi daty i godziny, również możesz wykorzystać POŁĄCZ.TEKSTY lub ZŁĄCZ.TEKSTY, łącząc je z funkcjami takimi jak ZAOKR(DŁUGOŚĆ.TEKSTU()), by sformatować daty i godziny według własnych potrzeb.

excel
=POŁĄCZ.TEKSTY(" "; PRAWDA; TEKST(A1; "rrrr-mm-dd"); B1)

W tym przypadku, data z komórki A1 zostanie sformatowana jako „rrrr-mm-dd”, a następnie połączona z tekstem z komórki B1.

Użycie w tabelach przestawnych

Obie funkcje mogą być również użyte w tabelach przestawnych. Na przykład, możesz chcieć połączyć kilka kolumn w jedną, by służyła jako etykieta w tabeli przestawnej. Wówczas skorzystanie z funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY może uprościć ten proces, eliminując potrzebę ręcznego łączenia danych.

Ograniczenia i pułapki

Podczas korzystania z funkcji POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY warto również mieć na uwadze pewne ograniczenia:

 1. Długość tekstu: Ostateczny ciąg tekstowy nie może przekraczać 32 767 znaków. To jest maksymalna liczba znaków, którą Excel jest w stanie obsłużyć w jednej komórce.
 2. Kompatybilność: Jak wspomniano wcześniej, ZŁĄCZ.TEKSTY jest dostępna tylko w nowszych wersjach Excela. Jeżeli masz do czynienia z plikami, które będą otwierane w starszych wersjach programu, lepiej użyć POŁĄCZ.TEKSTY.
 3. Zasoby systemowe: Skomplikowane formuły łączące duże ilości danych mogą obciążyć system i spowolnić pracę w Excelu.

Alternatywne metody

Jeżeli operacje na tekstach są dla ciebie bardzo ważne i uznasz, że wbudowane funkcje Excela są niewystarczające, możesz rozważyć użycie języka VBA (Visual Basic for Applications) do stworzenia własnych, bardziej zaawansowanych funkcji. VBA pozwala na dużą elastyczność i precyzję w manipulacji tekstami, chociaż wymaga też większych umiejętności programistycznych.

Możesz także korzystać z narzędzi dostępnych w innych programach pakietu Microsoft Office, jak na przykład funkcji zapytań w programie Microsoft Access, które oferują jeszcze więcej opcji do manipulacji i analizy tekstów.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł ci zrozumieć różnice i zastosowania funkcji POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY w Excelu. Jak zawsze, wybór odpowiedniego narzędzia zależy od twoich indywidualnych potrzeb i kontekstu, w jakim pracujesz.

Integracja z narzędziami zewnętrznymi

Jeszcze jednym aspektem, który warto poruszyć, jest możliwość integracji funkcji Excela z narzędziami zewnętrznymi. Dzięki różnym dodatkom i API, funkcje takie jak POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY mogą być używane w połączeniu z narzędziami do analizy danych, takimi jak Power BI, czy nawet z programami do zarządzania bazami danych.

Na przykład, możesz mieć skrypt SQL, który generuje dane, które następnie są importowane do Excela. Zamiast pisać złożone zapytania, które łączą tekst na poziomie SQL, możesz importować „surowe” dane do Excela i używać funkcji POŁĄCZ.TEKSTY czy ZŁĄCZ.TEKSTY do ich dalszej obróbki. Dzięki temu zyskujesz większą kontrolę nad prezentacją danych.

Wydajność i optymalizacja

W kontekście dużych zbiorów danych, również warto wspomnieć o kwestiach wydajności. Choć Excel jest narzędziem dość potężnym, nie jest on zbudowany z myślą o obsłudze ogromnych ilości informacji. Oznacza to, że zbyt złożone formuły, zwłaszcza te łączące duże ilości tekstu, mogą znacznie spowolnić działanie programu.

W praktyce oznacza to, że zanim zdecydujesz się na użycie jednej z tych funkcji na dużą skalę, warto zastanowić się nad optymalizacją. Może to obejmować takie działania jak:

 • Usuwanie zbędnych danych przed ich połączeniem.
 • Używanie funkcji takich jak ZAOKR czy ZAOKR.DÓŁ do ograniczenia ilości znaków w liczbach przed ich połączeniem z tekstem.
 • Ograniczenie ilości używanych funkcji i zagnieżdżeń.

Sztuczki i wskazówki

Na koniec kilka dodatkowych sztuczek, które mogą się okazać użyteczne:

 1. Automatyczne sortowanie: Możesz użyć funkcji SORTUJ w połączeniu z ZŁĄCZ.TEKSTY, aby automatycznie sortować elementy, które są łączone.
 2. Zastępowanie tekstu: Jeżeli potrzebujesz zastąpić pewne fragmenty tekstu przed ich połączeniem, funkcja PODSTAW może być tutaj niezwykle przydatna.
 3. Konwersja do małych/wielkich liter: Jeśli potrzebujesz, aby cały tekst był w jednym formacie, funkcje DUŻE.LITERY i MAŁE.LITERY mogą być użyte przed właściwym połączeniem tekstu.
 4. Manipulacja tekstem przy użyciu VBA: Jak już wcześniej wspomniano, dla bardziej zaawansowanych operacji, można użyć VBA. Jest to jednak opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Z funkcjami POŁĄCZ.TEKSTY i ZŁĄCZ.TEKSTY w Excelu można robić naprawdę wiele, począwszy od prostych operacji, takich jak łączenie imienia i nazwiska, aż po zaawansowane manipulacje z wykorzystaniem dodatkowych funkcji i narzędzi. Jak zawsze w Excelu, ogranicza cię jedynie twoja wyobraźnia i znajomość dostępnych narzędzi.