Wyszukiwanie Po Kilku Kryteriach w Microsoft Excel

0
122
Rate this post

Excel jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących do analizy danych i przetwarzania informacji. Jedną z najbardziej użytecznych funkcji jest możliwość wyszukiwania danych według różnych kryteriów. Choć funkcje takie jak VLOOKUP czy HLOOKUP są często używane i dobrze znane, mają pewne ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o wyszukiwanie po kilku kryteriach. W tym artykule przeanalizujemy różne sposoby, w jaki można wykonać to bardziej zaawansowane wyszukiwanie w Excelu.

Użycie Funkcji INDEX i MATCH

Jednym z najbardziej elastycznych sposobów na wyszukiwanie po kilku kryteriach jest użycie kombinacji funkcji INDEX i MATCH.

Podstawy INDEX i MATCH

 • INDEX: Ta funkcja pozwala na wybór pojedynczej komórki z określonego zakresu na podstawie indeksu wiersza i kolumny.
  excel
 • =INDEX(zakres, numer_wiersza, numer_kolumny)
 • MATCH: Znajduje pozycję elementu w danym zakresie i zwraca jej indeks.
  excel
 • =MATCH(wartość, zakres, [typ_dopasowania])

Kombinowanie funkcji

Można połączyć te dwie funkcje, aby znaleźć wartość w tabeli, która spełnia kilka kryteriów. Załóżmy, że mamy tabelę z kolumnami „Imię”, „Nazwisko” i „Wiek”. Możemy znaleźć wiek osoby, znając jej imię i nazwisko, używając formuły:

excel
=INDEX(Wiek, MATCH(1, (Imię="Jan")*(Nazwisko="Kowalski"), 0))

W tym przypadku (Imię="Jan")*(Nazwisko="Kowalski") tworzy tablicę wartości logicznych, a funkcja MATCH szuka indeksu, gdzie oba warunki są spełnione.

Użycie SUMPRODUCT

Funkcja SUMPRODUCT to kolejna potężna funkcja, która może być używana do wyszukiwania po kilku kryteriach. SUMPRODUCT mnoży odpowiadające sobie elementy dwóch tablic i sumuje je. Jednak można ją też wykorzystać w bardziej zaawansowany sposób.

Przykład

Jeżeli chcemy znaleźć, ile dni łącznie pracował Jan Kowalski, możemy użyć formuły:

excel
=SUMPRODUCT((Imię="Jan")*(Nazwisko="Kowalski")*(Dni_pracy))

Tutaj, (Imię="Jan")*(Nazwisko="Kowalski") znowu tworzy tablicę wartości logicznych, a (Dni_pracy) to zakres, który chcemy zsumować.

Użycie tabel przestawnych

Tabele przestawne to jedno z najmocniejszych narzędzi w Excelu do analizy danych. Za ich pomocą można łatwo przeszukiwać dane według wielu kryteriów, filtrować je i sortować, nie pisząc żadnych formuł.

Jak to zrobić

 1. Zaznacz swoją tabelę danych.
 2. Przejdź do karty „Wstaw” i wybierz „Tabela przestawna”.
 3. W nowo utworzonym oknie można przeciągnąć interesujące nas kolumny do odpowiednich pól, takich jak „Wartości”, „Wiersze” czy „Kolumny”, aby uzyskać żądaną analizę.

Funkcje wbudowane w Excel 365

Jeśli korzystasz z Excel 365, masz dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak FILTER, SORT i UNIQUE, które można łączyć w różne sposoby, aby uzyskać wyniki wyszukiwania po kilku kryteriach.

Przykład z funkcją FILTER

excel
=FILTER(tabela, (tabela[Imię]="Jan")*(tabela[Nazwisko]="Kowalski"))

Tutaj tabela to zakres danych, który chcemy przefiltrować. Formuła zwróci wszystkie wiersze, w których imię to „Jan”, a nazwisko to „Kowalski”.

Zaawansowane techniki z wykorzystaniem tablic dynamicznych

Jednym z najnowszych dodatków do Excela są tablice dynamiczne. Są one dostępne tylko w Excel 365, ale dają ogromne możliwości w zakresie zaawansowanego wyszukiwania danych.

Użycie XLOOKUP

Funkcja XLOOKUP to rozbudowana wersja VLOOKUP i HLOOKUP. Dzięki niej można łatwo wyszukiwać dane w różnych układach tabel. Załóżmy, że mamy tabelę z kolumnami „Imię”, „Nazwisko”, „Wiek” i „Zawód”. Jeśli chcemy znaleźć zawód osoby o imieniu „Jan” i nazwisku „Kowalski”, możemy użyć:

excel
=XLOOKUP(1, (tabela[Imię]="Jan")*(tabela[Nazwisko]="Kowalski"), tabela[Zawód], "Nie znaleziono", 0)

Łączenie funkcji XLOOKUP z FILTER

Jeżeli chcemy wykorzystać moc obu tych funkcji, możemy je połączyć. Na przykład:

excel
=XLOOKUP("Inżynier", FILTER(tabela[Zawód], (tabela[Imię]="Jan")*(tabela[Nazwisko]="Kowalski")), tabela[Wiek], "Nie znaleziono", 0)

W tym przypadku funkcja FILTER najpierw przefiltruje tabelę, a następnie XLOOKUP znajdzie wiek osoby o zawodzie „Inżynier” spośród przefiltrowanych rekordów.

Wykorzystanie makr i VBA

Dla użytkowników, którzy potrzebują jeszcze większej kontroli nad procesem wyszukiwania, Visual Basic for Applications (VBA) w Excelu oferuje niemal nieograniczone możliwości. Za pomocą kodu VBA możemy tworzyć skomplikowane algorytmy wyszukiwania, które będą dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb.

Prosty przykład w VBA

Załóżmy, że chcemy znaleźć wiersze, w których imię to „Jan” i nazwisko to „Kowalski”, a wiek jest większy niż 30. Kod w VBA mógłby wyglądać tak:

vba
Sub WyszukajOsoby()
Dim wiersz As Range
For Each wiersz In Sheets("Arkusz1").Range("A1:C100").Rows
If wiersz.Cells(1, 1).Value = "Jan" And wiersz.Cells(1, 2).Value = "Kowalski" And wiersz.Cells(1, 3).Value > 30 Then
'Tutaj możemy zrobić coś z pasującym wierszem, np. skopiować go do innego arkusza
End If
Next wiersz
End Sub

Oczywiście, to tylko przykładowy kod i w praktyce zaleca się dodatkowe zabezpieczenia, takie jak obsługa błędów.

Wyszukiwanie z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych

Jeżeli twoje potrzeby przekraczają możliwości Excela, istnieje wiele zewnętrznych narzędzi i dodatków, które można zintegrować z Excel, takich jak Power Query czy różnego rodzaju bazy danych. Dzięki temu można wykonywać nawet najbardziej zaawansowane operacje wyszukiwania i analizy danych.

Power Query i jego możliwości

Power Query to potężne narzędzie do importowania, przekształcania i analizy danych w Excelu. Można je również wykorzystać do zaawansowanego wyszukiwania po wielu kryteriach.

Filtracja i sortowanie w Power Query

Za pomocą interfejsu Power Query możesz łatwo dodawać różne kryteria wyszukiwania i filtrowania. Interfejs jest intuicyjny i nie wymaga znajomości języków programowania czy formuł. Po zaimportowaniu danych do Power Query, wystarczy wybrać odpowiednie kolumny i zastosować filtry według potrzeb.

Połączenie tabel

Jedną z funkcji Power Query jest możliwość łączenia różnych tabel według określonych kryteriów. Dzięki temu, możesz przeprowadzić bardziej złożone operacje wyszukiwania na różnych zestawach danych.

Zastosowanie Power Pivot

Power Pivot to kolejne narzędzie dostępne w zaawansowanych wersjach Excela, który znacząco rozszerza możliwości analizy i modelowania danych. Za jego pomocą można tworzyć złożone relacje między różnymi tabelami oraz korzystać z języka DAX (Data Analysis Expressions) do tworzenia zaawansowanych formuł i kalkulacji.

Relacje w Power Pivot

W Power Pivot możesz stworzyć relacje między tabelami, co umożliwia wykonanie zaawansowanego wyszukiwania na wielu połączonych tabelach. Na przykład, jeżeli masz jedną tabelę z danymi osobowymi pracowników i drugą tabelę z ich wynikami, możesz stworzyć relację między nimi, aby łatwo znaleźć pracowników spełniających konkretne kryteria w obu tabelach.

Język DAX

Język DAX oferuje szeroki wachlarz funkcji wyszukiwania i analizy danych. Za jego pomocą możesz tworzyć formuły, które pozwalają na wyszukiwanie po kilku kryteriach, agregowanie danych i wiele więcej.

Wyszukiwanie danych za pomocą SQL i zewnętrznych baz danych

Jeżeli masz do czynienia z dużymi zestawami danych, które są przechowywane w zewnętrznych bazach danych, możesz zintegrować Excel z tymi bazami, aby wykonywać zaawansowane zapytania SQL bezpośrednio w arkuszu.

Podstawy zapytań SQL

Zapytania SQL (Structured Query Language) pozwalają na wyszukiwanie, sortowanie i manipulowanie danymi w bardzo zaawansowany sposób. Jeżeli znasz podstawy SQL, możesz wykorzystać tę wiedzę do tworzenia zapytań, które zostaną wykonane na zewnętrznej bazie danych, a wyniki zostaną zaimportowane do Excela.

Integracja z bazami danych

Excel oferuje różne opcje integracji z bazami danych, takimi jak Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL i inne. Aby połączyć się z bazą danych, najczęściej wystarczy przejść do zakładki „Dane” i wybrać odpowiednią opcję importu.

Zastosowanie zaawansowanych technik wyszukiwania w Excelu może znacznie usprawnić zarządzanie i analizę danych. Opcje te są szczególnie przydatne, gdy pracujesz z dużymi zestawami danych lub gdy potrzebujesz dokładnej i złożonej analizy. Od podstawowych funkcji i formuł, przez makra VBA, po zaawansowane narzędzia jak Power Query i Power Pivot – możliwości są niemal nieograniczone.