Jak szybko usunąć puste komórki by zorganizować dane w programie Microsoft Excel?

0
113
Rate this post

Puste komórki w arkuszach kalkulacyjnych mogą być prawdziwą zmorą dla osób analizujących dane lub tworzących raporty. Mogą zakłócać działanie formuł, utrudniają sortowanie i wprowadzają ogólny chaos w prezentacji danych. Jeżeli prowadzisz zaawansowane analizy danych w programie Microsoft Excel, wiesz, że każda pusta komórka może znacząco wpłynąć na końcowy wynik. Oto kilka metod na szybkie usunięcie pustych komórek, aby ułatwić organizację danych.

Metoda 1: Ręczne Zaznaczanie i Usuwanie

Jest to najprostsza i najbardziej podstawowa metoda, ale też najbardziej czasochłonna. Po prostu zaznaczasz puste komórki i usuwasz je ręcznie.

 1. Zaznacz obszar, w którym chcesz usunąć puste komórki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz opcję „Usuń”.
 4. Zostaniesz zapytany, czy chcesz przesunąć pozostałe komórki w górę czy w bok. Wybierz odpowiednią opcję.

Metoda 2: Używanie Funkcji „Znajdź i Zastąp”

Jest to szybsza metoda i lepiej nadaje się do dużych arkuszy.

 1. Naciśnij Ctrl+F aby otworzyć okno „Znajdź i Zastąp”.
 2. W oknie, które się pojawi, pozostaw pole „Znajdź” puste.
 3. Kliknij „Znajdź wszystko”.
 4. Wszystkie puste komórki zostaną zaznaczone. Następnie możesz je usunąć, jak w metodzie 1.

Metoda 3: Sortowanie danych

 1. Zaznacz kolumnę lub zakres kolumn, w których chcesz usunąć puste komórki.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” w pasku narzędzi.
 3. Kliknij „Sortuj A do Z” lub „Sortuj Z do A”. Puste komórki zostaną automatycznie przesunięte na dół.
 4. Po przesortowaniu danych, łatwo można je usunąć, zaznaczając zakres pustych komórek i używając opcji „Usuń”.

Metoda 4: Filtr

 1. Zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Filtr”.
 3. Kliknij na strzałkę, która pojawi się w nagłówku kolumny i odznacz wszystkie opcje z wyjątkiem „(Puste komórki)”.
 4. Teraz widoczne będą tylko puste komórki. Możesz je zaznaczyć i usunąć.

Metoda 5: Makra VBA

Jeżeli często wykonujesz to zadanie, być może warto jest napisać makro w VBA, które zautomatyzuje cały proces. Oto przykładowy kod:

vba
Sub UsunPusteKomorki()
Dim rng As Range
Set rng = ActiveSheet.UsedRange
rng.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
End Sub

Ten kod zaznacza wszystkie używane komórki w aktywnym arkuszu, znajduje wśród nich puste i usuwa je, przesuwając pozostałe komórki w górę.

Metoda 6: Dodatki i narzędzia zewnętrzne

Istnieje wiele dodatków i narzędzi zewnętrznych, które można zintegrować z Excel, aby usprawnić proces usuwania pustych komórek. Przykłady to Kutools for Excel czy AbleBits Ultimate Suite for Excel. Oferują one różnorodne funkcje, w tym zaawansowane opcje usuwania pustych komórek.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, kluczowe jest zrozumienie swoich potrzeb i ograniczeń czasowych. Dzięki tym technikom, organizacja danych w Excelu stanie się znacznie łatwiejsza i efektywniejsza.

Metoda 7: Wykorzystanie Funkcji Excela

Niektóre funkcje wbudowane w Excel, takie jak IF czy ISBLANK, mogą również pomóc w identyfikacji i usuwaniu pustych komórek. Na przykład, możesz utworzyć nową kolumnę i użyć funkcji, która zwróci wartość „PUSTA”, jeśli komórka w innej kolumnie jest pusta:

excel
=IF(ISBLANK(A1), "PUSTA", A1)

Po utworzeniu tej kolumny i przekopiowaniu formuły do wszystkich komórek, możesz łatwo zidentyfikować, które z nich są puste, i usunąć je, korzystając z jednej z wcześniej opisanych metod.

Metoda 8: Usuwanie Pustych Wierszy i Kolumn

Jeżeli nie tylko pojedyncze komórki, ale całe wiersze lub kolumny są puste, możesz je usunąć w prosty sposób:

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz „Usuń”.

W przypadku kolumny można również użyć kombinacji klawiszy Alt + H + D + C, a w przypadku wiersza Alt + H + D + R.

Metoda 9: Połączone Komórki

Czasem puste komórki są wynikiem połączonych komórek, które mogą komplikować automatyczne usuwanie pustych komórek. Możesz je łatwo „odpołączyć”:

 1. Zaznacz zakres komórek, które mogą być połączone.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj komórki”.
 3. Przejdź do zakładki „Wyrównanie”.
 4. Odznacz opcję „Połącz komórki”.

Metoda 10: Usuwanie Pustych Komórek Przy Użyciu Power Query

Power Query w Excelu oferuje również opcje zaawansowanej manipulacji danymi, w tym możliwość usuwania pustych komórek:

 1. Zaznacz zakres danych, który chcesz oczyszczyć.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i wybierz „Pobierz dane” > „Z tabeli/zakresu”.
 3. W oknie Power Query, przejdź do „Home” > „Usuń wiersze” > „Usuń puste wiersze”.
 4. Kliknij „Zamknij i załaduj”, aby zaaplikować zmiany do oryginalnego arkusza.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, więc wybór najodpowiedniejszej zależy od specyficznych potrzeb i kontekstu, w jakim pracujesz z danymi.

Metoda 11: Usuwanie Pustych Komórek za Pomocą Warunkowego Formatowania

Warunkowe formatowanie nie usuwa pustych komórek, ale może je zidentyfikować, co ułatwia ich ręczne usunięcie.

 1. Zaznacz zakres, w którym chcesz znaleźć puste komórki.
 2. Przejdź do zakładki „Strona główna” i kliknij „Warunkowe formatowanie”.
 3. Wybierz „Nowa reguła”.
 4. W oknie, które się pojawi, wybierz „Użyj formuły, aby określić, które komórki sformatować”.
 5. W polu formuły wprowadź =ISBLANK(A1). Zmien A1 na odpowiednią komórkę odpowiadającą zakresowi.
 6. Kliknij „Formatuj” i wybierz styl, który będzie widoczny dla pustych komórek, np. czerwone tło.
 7. Kliknij „OK” i wszystkie puste komórki w zaznaczonym zakresie zostaną sformatowane. Teraz możesz je łatwo zidentyfikować i usunąć.

Metoda 12: Wykorzystanie Tabeli

Jeżeli twoje dane są zorganizowane w tabeli Excela, puste komórki są znacznie łatwiejsze do zidentyfikowania i usunięcia.

 1. Kliknij w dowolną komórkę w tabeli.
 2. Przejdź do zakładki „Narzędzia tabeli”.
 3. Kliknij w „Usuń wiersze” lub „Usuń kolumny”, aby usunąć puste wiersze lub kolumny.

Tabele w Excelu mają tę zaletę, że automatycznie aktualizują się po usunięciu pustych wierszy lub kolumn, co eliminuje potrzebę ręcznej aktualizacji zakresów i formuł.

Metoda 13: Użycie Funkcji „Go To Special”

Jest to jedna z bardziej zaawansowanych funkcji w Excelu, która pozwala na zaznaczenie specjalnych typów komórek.

 1. Kliknij F5 lub Ctrl+G aby otworzyć okno „Idź do”.
 2. Kliknij „Specjalne”.
 3. Wybierz „Puste komórki” i kliknij „OK”.
 4. Teraz wszystkie puste komórki w zaznaczonym zakresie są zaznaczone, i można je łatwo usunąć.

Metoda 14: Wykorzystanie Query Language

Jeśli pracujesz z bardzo dużymi zestawami danych i standardowe metody nie wystarczają, możesz rozważyć wykorzystanie Excel Query Language dla zaawansowanej manipulacji danych. To jednak wymaga pewnej wiedzy programistycznej i jest zalecane dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Wybór metody zależy od różnych czynników, takich jak ilość danych, dostępność zasobów i specyfika projektu. Niektóre metody są bardziej efektywne dla małych arkuszy, inne lepiej sprawdzają się w przypadku dużych zestawów danych. Ostateczny wybór metody zależy od twojego konkretnego przypadku.