Jak wygenerować listę pierwszych poniedziałków każdego miesiąca w Microsoft Excel?

0
116
Rate this post

Excel to niezwykle potężne narzędzie, które oferuje różne funkcje i możliwości. Jednym z interesujących zastosowań jest generowanie listy pierwszych poniedziałków każdego miesiąca. Tego rodzaju funkcje mogą być użyteczne w planowaniu projektów, zarządzaniu czasem czy też w finansach. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jakie można to zrobić.

Sposób 1: Użycie Formuły

Najprostszym sposobem na generowanie listy pierwszych poniedziałków każdego miesiąca jest użycie formuły. Oto jak można to zrobić:

 1. Wprowadzenie daty początkowej: W A1 wprowadź datę początkową, np. 01-01-2022.
 2. Wyszukanie pierwszego poniedziałku: W komórce A2 wprowadź następującą formułę:
  excel
 • =A1 + CHOOSE(WEEKDAY(A1),1,0,6,5,4,3,2)

  Ta formuła przesunie datę do najbliższego poniedziałku.

 • Generowanie listy: W komórce A3 wprowadź formułę, która doda jeden miesiąc do daty w komórce A2:
  excel
 1. =EDATE(A2, 1)
 2. Kopiowanie formuły: Skopiuj formułę z komórki A3 i wklej ją w dół listy, aż dojdziecie do końca roku czy innego pożądanego okresu.

Sposób 2: Użycie Tabeli Data

Jeśli Twoja wersja Excela umożliwia korzystanie z Tabeli Data, możesz zautomatyzować proces w następujący sposób:

 1. Wprowadzenie daty początkowej: W komórce A1 wprowadź datę początkową.
 2. Utworzenie tabeli: Zaznacz komórkę A1, a następnie przejdź do zakładki Wstaw i wybierz Tabela. Upewnij się, że zaznaczone jest Tabela ma nagłówki.
 3. Nagłówek dla poniedziałków: W komórce B1 wprowadź nazwę kolumny, na przykład Pierwszy Poniedziałek.
 4. Formuła: W komórce B2 wprowadź formułę, którą używaliśmy wcześniej do znalezienia pierwszego poniedziałku:
  excel
 1. =A2 + CHOOSE(WEEKDAY(A2),1,0,6,5,4,3,2)
 2. Rozszerzenie tabeli: Po wprowadzeniu formuły tabela automatycznie się rozszerzy, generując listę pierwszych poniedziałków.

Sposób 3: Użycie VBA

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, Excel oferuje możliwość używania VBA (Visual Basic for Applications) do generowania listy pierwszych poniedziałków.

 1. Otworzenie edytora VBA: Naciśnij Alt + F11, aby otworzyć edytor VBA.
 2. Nowy moduł: Kliknij prawym przyciskiem myszy na arkuszu, na którym chcesz umieścić kod, wybierz Wstaw a następnie Moduł.
 3. Wprowadzenie kodu: Wklej poniższy kod VBA.
  vba
 1. Sub PierwszyPoniedzialek()
  Dim dataStart As Date
  Dim i As Integer
  Dim pierwszyPoniedzialek As Date

  ' Ustaw datę początkową
  dataStart = "01/01/2022"

  ' Umieść datę początkową w komórce A1
  Cells(1, 1).Value = dataStart

  ' Wyszukaj pierwszych 12 poniedziałków
  For i = 1 To 12
  pierwszyPoniedzialek = dataStart + CHOOSE(Weekday(dataStart), 1, 0, 6, 5, 4, 3, 2)
  Cells(i + 1, 1).Value = pierwszyPoniedzialek
  dataStart = DateAdd("m", 1, dataStart)
  Next i
  End Sub

 2. Uruchomienie kodu: Naciśnij F5, aby uruchomić kod. Wygeneruje to listę pierwszych poniedziałków w kolumnie A.

Każdy z powyższych sposobów ma swoje plusy i minusy, ale wszystkie są skuteczne w generowaniu listy pierwszych poniedziałków każdego miesiąca w Excelu. Wybór metody zależy od Twoich potrzeb i poziomu zaawansowania.

Sposób 4: Użycie Power Query

Power Query to narzędzie dostępne w nowszych wersjach Excela, które umożliwia zaawansowaną manipulację i analizę danych. Możesz użyć Power Query, aby wygenerować listę pierwszych poniedziałków w następujący sposób:

 1. Otworzenie Power Query: Przejdź do zakładki Dane, a następnie kliknij Pobieranie danych i wybierz Pusty zapytanie.
 2. Edytor zapytania: W oknie edytora zapytania, przejdź do zakładki Widok i otwórz Zaawansowany edytor.
 3. Wprowadzenie kodu M: Wklej poniższy kod:
  m
 1. let
  Source = List.Dates(#date(2022, 1, 1), 12, #duration(1, 0, 0, 0)),
  FilterMonday = List.Select(Source, each Date.DayOfWeek(_, Day.Monday) = 0),
  ToTable = Table.FromList(FilterMonday, Splitter.SplitByNothing())
  in
  ToTable
 2. Zastosuj i zamknij: Kliknij OK, a następnie Zamknij i załaduj, aby wygenerować listę pierwszych poniedziałków w nowym arkuszu.

Sposób 5: Połączenie różnych technik

Jeżeli żadna z pojedynczych technik nie spełnia Twoich oczekiwań, zawsze możesz połączyć je, aby osiągnąć zamierzony efekt. Na przykład:

 1. Formuły i VBA: Możesz użyć VBA do generowania dat początkowych dla różnych lat, a następnie zastosować formułę do wyszukiwania pierwszych poniedziałków.
 2. Power Query i Tabela: Po utworzeniu listy w Power Query, możesz przenieść dane do tabeli w Excelu, aby łatwo je aktualizować i analizować.
 3. Dynamiczne tabele przestawne: Po wygenerowaniu listy, możesz również użyć dynamicznych tabel przestawnych do dalszej analizy i segregacji danych, co jest szczególnie użyteczne w przypadku dużych zestawów danych.

Sposób 6: Użycie dodatków i narzędzi zewnętrznych

Istnieje również wiele dodatków i narzędzi zewnętrznych, które oferują gotowe rozwiązania do generowania list dat. Choć nie są one wbudowane w Excela, mogą być użyteczne w przypadku, gdy żadna z wbudowanych metod nie jest wystarczająca.

 1. Excel Add-ins: Sklepy z dodatkami, takie jak Microsoft Store, oferują różne narzędzia, które można zintegrować z Excel. Po prostu zainstaluj wybrane narzędzie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 2. Narzędzia online: Są serwisy internetowe, które generują listy dat według różnych kryteriów. Po wygenerowaniu listy można ją eksportować do Excela.

Generowanie listy pierwszych poniedziałków każdego miesiąca w Excelu może być wykonane na różne sposoby, w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu umiejętności.

Sposób 7: Użycie funkcji SZUKAJ.PIONOWO i ZNAJDŹ

Jeśli dysponujesz już danymi, które zawierają daty i chcesz w nich znaleźć pierwsze poniedziałki, możesz użyć funkcji SZUKAJ.PIONOWO lub ZNAJDŹ, aby zautomatyzować ten proces.

 1. Przygotowanie danych: Upewnij się, że masz kolumnę z datami, które są odpowiednio posortowane.
 2. Funkcja SZUKAJ.PIONOWO: W nowej kolumnie wpisz formułę, która poszuka pierwszego poniedziałku w danym miesiącu w istniejącej kolumnie. Na przykład:
  excel
 • =SZUKAJ.PIONOWO("poniedziałek", A1:A30, 1, FALSE)

  Ta formuła zwróci pierwszą komórkę, w której znajdzie się słowo „poniedziałek”.

 • Funkcja ZNAJDŹ: Jeśli dane są w formie tekstowej i zawierają nazwę dnia tygodnia, możesz użyć funkcji ZNAJDŹ do zlokalizowania pozycji pierwszego poniedziałku w tekście. Na przykład:
  excel
 1. =ZNAJDŹ("poniedziałek", A1)

  Formuła ta zwróci pozycję, na której zaczyna się słowo „poniedziałek” w komórce A1.

Sposób 8: Użycie Excela Online i integracji z chmurą

Excel Online oferuje również różne sposoby na generowanie listy pierwszych poniedziałków, a także umożliwia integrację z innymi narzędziami w chmurze.

 1. Excel w przeglądarce: Otwórz Excel Online i wykonaj te same kroki, jak w przypadku wersji desktopowej. Możesz również współpracować z innymi osobami w czasie rzeczywistym.
 2. Integracja z Google Sheets: Jeśli korzystasz również z Google Sheets, możesz użyć funkcji importu danych, aby połączyć arkusze Google z Excel Online.
 3. Automatyzacja z Microsoft Power Automate: Dzięki integracji z Microsoft Power Automate, możesz zautomatyzować proces generowania listy pierwszych poniedziałków, wprowadzając różne triggery i akcje.

Sposób 9: Zastosowanie formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe to inny sposób na wyróżnienie pierwszych poniedziałków w istniejącym zestawie danych.

 1. Zaznaczenie zakresu: Zaznacz kolumnę lub zakres, w którym chcesz znaleźć pierwsze poniedziałki.
 2. Ustawienie reguły: Przejdź do zakładki Strona główna, a następnie wybierz Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.
 3. Formuła: Wprowadź formułę, która identyfikuje pierwsze poniedziałki, np:
  excel
 1. =AND(WEEKDAY(A1)=2, DAY(A1)<8)
 2. Styl formatowania: Wybierz styl formatowania, który zostanie zastosowany do pierwszych poniedziałków, na przykład zmiana koloru tła na zielony.

Po zastosowaniu tej reguły, wszystkie komórki spełniające warunki zostaną odpowiednio sformatowane, co pozwoli na łatwe ich zidentyfikowanie.

Jak widać, możliwości generowania listy pierwszych poniedziałków w Excelu są różnorodne i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Dzięki tej różnorodności, z pewnością znajdziesz metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.