Porównanie Dwóch Wartości na Wykresie Słupkowym w Microsoft Excel

0
151
Rate this post

Microsoft Excel, znane narzędzie do przetwarzania danych, oferuje różnorodne opcje wizualizacji danych, a wykresy słupkowe są jednym z najbardziej popularnych sposobów prezentacji. Oto, jak możesz skutecznie porównać dwie różne wartości na jednym wykresie słupkowym w Excelu.

Rodzaje Wykresów Słupkowych

Zanim przejdziemy do porównywania dwóch wartości, warto zrozumieć, jakie typy wykresów słupkowych są dostępne w Excelu:

 1. Wykres słupkowy prostokątny (pionowy): Służy do porównywania wartości między różnymi kategoriami.
 2. Wykres słupkowy poziomy: Używany, gdy etykiety kategorii są zbyt długie, aby pasować na osi X wykresu prostokątnego.
 3. Wykres słupkowy skumulowany: Odpowiedni, gdy chcesz przedstawić skumulowane wartości wielu zmiennych.
 4. Wykres słupkowy 100% skumulowany: Prezentuje procentowy udział poszczególnych kategorii w całości.

Kiedy Używać Wykresu Słupkowego?

Wykresy słupkowe są szczególnie przydatne, gdy:

 • Chcesz porównać dane między różnymi kategoriami.
 • Masz zestaw danych, które można łatwo podzielić na różne podkategorie.
 • Dążysz do prostego i zrozumiałego przedstawienia danych.

Krok po Kroku: Jak Utworzyć Wykres Słupkowy

Wprowadzenie Danych

 1. Wprowadź dane do arkusza: W komórkach wprowadź dane, które chcesz przedstawić. Na przykład, możesz mieć dwie kolumny: jedna z nazwami produktów, a druga z ich cenami.

Wybór Danych

 1. Zaznacz dane: Zaznacz wprowadzone dane.
 2. Otwórz zakładkę 'Wstaw’: Kliknij na zakładkę 'Wstaw’ na pasku narzędzi.
 3. Wybierz typ wykresu: Kliknij na ikonę 'Wykresy słupkowe’ i wybierz typ, który najbardziej Ci odpowiada.

Modyfikacja Wykresu

 1. Dodaj tytuły i etykiety osi: Aby uczynić wykres bardziej zrozumiałym, dodaj tytuły i etykiety osi.
 2. Zastosuj różne kolory: Aby lepiej zobaczyć różnice między dwiema wartościami, zmień kolory słupków.

Porównanie Dwóch Wartości

Jeżeli masz dwie kolumny danych, które chcesz porównać na jednym wykresie, możesz je zaznaczyć obie przy tworzeniu wykresu. Excel automatycznie stworzy dwa zestawy słupków dla każdej kategorii.

Użycie Legendy

Legenda jest kluczowym elementem, który pomoże odbiorcy zrozumieć, co każdy słupek reprezentuje. Upewnij się, że legenda jest czytelna i precyzyjna.

Dostosowanie Osi Y

Jeśli zakresy wartości są znacznie różne, możesz chcieć dostosować skalę osi Y, aby wykres był czytelniejszy.

Porównanie Dwóch Wartości za Pomocą Wykresu Skumulowanego

Inną opcją jest użycie wykresu słupkowego skumulowanego, który pokaże, jak dwie różne wartości sumują się do całości. Jest to szczególnie przydatne, gdy jedna wartość jest podzbiorem drugiej.

Jak To Zrobić:

 1. Utwórz tabelę danych: W tym przypadku, potrzebujesz co najmniej trzech kolumn – jednej dla etykiet kategorii i dwóch dla wartości, które chcesz porównać.
 2. Zaznacz dane i utwórz wykres: Postępuj tak, jak w przypadku zwykłego wykresu słupkowego, ale wybierz 'Wykres słupkowy skumulowany’.
 3. Dostosuj kolory i etykiety: To pomoże w łatwiejszym odczytaniu i interpretacji danych.

Ustalenie Priorytetów w Wykresie

Jeżeli jeden zestaw danych jest ważniejszy, możesz użyć różnych technik wizualnych, takich jak cienie czy różne odcienie kolorów, aby go podkreślić.

Analiza Porównawcza za Pomocą Linii Trendu

Kiedy mamy do czynienia z dwoma zestawami danych, które zmieniają się w czasie, dodanie linii trendu może być bardzo pomocne. Linia trendu pokazuje ogólny kierunek zmiany i może być dodana do każdego zestawu słupków na wykresie.

Jak dodać linię trendu:

 1. Kliknij na słupek, który chcesz analizować: Wybierz jeden z zestawów słupków na wykresie.
 2. Otwórz zakładkę 'Narzędzia wykresu’: Następnie kliknij na 'Dodaj element wykresu’.
 3. Wybierz 'Linia trendu’: Możesz wybrać różne typy linii trendu, takie jak liniowa, wykładnicza czy polinominalna w zależności od natury danych.

Wykorzystanie Wartości Odniesienia

Jeżeli chcesz porównać dwie wartości do pewnej wartości odniesienia, możesz dodać poziomą linię do wykresu słupkowego.

Jak dodać linię odniesienia:

 1. Wprowadź wartość odniesienia do arkusza: Wprowadź tę wartość w jednej z komórek.
 2. Dodaj tę wartość do wykresu: Używając opcji 'Dodaj element wykresu’, możesz dodać 'Linie odniesienia’ i wybrać wprowadzoną wartość.

Ta linia pomoże wizualnie zobaczyć, jak obie wartości, które porównujesz, stosują się do wartości odniesienia.

Zastosowanie Filtrów

Jeśli zestaw danych jest duży i chcesz skupić się tylko na konkretnych kategoriach, możesz zastosować filtry bezpośrednio do wykresu.

Jak to zrobić:

 1. Kliknij na wykres: Spowoduje to otwarcie narzędzi wykresu.
 2. Otwórz 'Filtry wykresu’: Znajdziesz je zwykle na prawym pasku narzędzi.
 3. Wybierz kategorie, które chcesz pokazać: Po zastosowaniu filtra, wykres automatycznie się zaktualizuje.

Użycie Makr do Automatyzacji Procesu

Jeżeli często tworzysz tego typu wykresy, może być przydatne stworzenie makra, które zautomatyzuje ten proces.

 1. Otwórz zakładkę 'Programista’: Jeżeli jej nie widzisz, możesz ją włączyć w opcjach Excela.
 2. Nagraj makro: Postępuj zgodnie z instrukcjami, wykonując czynności, które chcesz zautomatyzować.
 3. Zapisz i przypisz do przycisku: Teraz każdorazowe tworzenie podobnych wykresów będzie znacznie szybsze.

Zastosowanie Formuł dla Zaawansowanej Analizy

Excel oferuje również różne formuły, które można zintegrować z wykresami dla bardziej zaawansowanej analizy. Na przykład, formuła CORREL() pozwala na obliczenie współczynnika korelacji między dwoma zestawami danych, co można następnie uwzględnić w prezentacji na wykresie.

Integracja z Inneymi Narzędziami

Warto również pamiętać, że wykresy słupkowe w Excelu można łatwo eksportować do innych programów takich jak PowerPoint czy Word, co ułatwia ich wykorzystanie w różnych formach prezentacji i raportów.

Wykresy słupkowe to potężne narzędzie w analizie i prezentacji danych. Excel oferuje różnorodne opcje i narzędzia, które pozwalają na głęboką personalizację i analizę. Opanowanie umiejętności tworzenia i modyfikowania wykresów słupkowych w Excelu jest kluczowe dla efektywnego przekazywania informacji.

Wskazówki w Projektowaniu Wykresów

Oprócz funkcjonalności technicznych, design i estetyka również odgrywają kluczową rolę w efektywności wykresu. Oto kilka wskazówek:

Ogranicz Liczbę Kolorów

Używaj maksymalnie 2-3 kolorów na wykresie, aby nie przeszkadzać w odbiorze danych. Kolory powinny być łatwo rozróżnialne i kontrastowe.

Uważaj na Wykorzystanie 3D

Chociaż wykresy 3D mogą wyglądać atrakcyjnie, często wprowadzają one zniekształcenia i mogą utrudnić odczytanie dokładnych wartości.

Odpowiedni Wybór Czcionek

Używaj prostych, czytelnych czcionek. Unikaj stylów i efektów, które utrudniają odczytanie.

Dynamiczne Wykresy za Pomocą Tabeli przestawnej

Jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, których porównanie jest skomplikowane, warto rozważyć użycie tabeli przestawnej zintegrowanej z wykresem słupkowym.

Jak to zrobić:

 1. Utwórz tabelę przestawną: Zaznacz dane, a następnie wybierz opcję „Tabela przestawna” z zakładki 'Wstaw’.
 2. Skonfiguruj pola tabeli: Przeciągnij odpowiednie kolumny do obszarów „Wiersze” i „Wartości” w panelu tabeli przestawnej.
 3. Wstaw wykres: Wybierz tabelę przestawną i wstaw do niej wykres słupkowy.

Teraz każda zmiana w tabeli przestawnej automatycznie zaktualizuje wykres, co jest szczególnie przydatne w dynamicznych zestawach danych.

Porównanie Wartości Relatywnych i Bezwarunkowych

Excel daje możliwość porównania zarówno wartości bezwzględnych, jak i relatywnych. Na przykład, możesz chcieć porównać bezwzględne liczby sprzedaży dwóch produktów, ale także ich względne udziały w rynku.

Wykorzystanie Formuły „Procent z Całości”

Jeżeli chcesz przedstawić dane w formie procentowej, możesz skorzystać z formuły, która podzieli wartość jednego elementu przez sumę wszystkich elementów i przemnoży ją przez 100. Na przykład =(A2/SUM(A2:B2))*100.

Wizualizacja Wartości Czasowych

Jeśli twoje dane mają komponent czasowy, takie jak sprzedaż miesięczna, możesz skorzystać z wykresu słupkowego z osią czasu. To pozwoli na łatwiejsze zrozumienie sezonowości i trendów.

Narzędzia Zewnętrzne i Dodatki

Excel pozwala na integrację z różnymi narzędziami zewnętrznymi i dodatkami, które mogą dalej zwiększyć jego możliwości w zakresie tworzenia wykresów. Przykładowe narzędzia to Power BI dla zaawansowanej analizy danych czy różne dodatki dostępne w Microsoft Store.

Zaawansowane Techniki Prezentacji

Jeśli prezentujesz swój wykres na spotkaniu czy w raporcie, pomyśl o wykorzystaniu animacji, komentarzy czy interaktywnych elementów, które można łatwo dodać w programach prezentacyjnych po wyeksportowaniu wykresu z Excela.

Pamiętaj, że tworzenie efektywnego wykresu to nie tylko umiejętność techniczna, ale również artystyczna. Dobrze zaprojektowany wykres potrafi przekazać informacje w sposób jasny i przystępny, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie pełnym danych.