KategorieProgramowanie

[PHP] Jak porcjować wyświetlanie wyników na stronie ?

W jaki sposób mogę podzielić zwracane wyniki z bazy danych na strony.

Baza danych

CREATE TABLE `klienci` (
`idklienta` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`email` varchar(255) NOT NULL default '',
`imie` varchar(255) NOT NULL default '',
`nazwisko` varchar(255) NOT NULL default '',
       PRIMARY KEY (`idklienta`)
      ) ENGINE=MyISAM ;

Skrypt

$ilosc = mysql_result(mysql_query("SELECT 
                    COUNT(idklienta) 
                  FROM 
                    klienci"),0);
if($ilosc){

  //określamy ilość wyników wyświetlanych na stronie
  $liczba_pozycji = 10;

  //obliczmy ilość stron
  $max = ceil($ilosc/$liczba_pozycji);

  //sprawdzamy czy wybrano jakiś numer strony 
  //jeśli nie ustawiamy na pierwszą stronę
  if($_GET['nrstr'] == '')
    $_GET['nrstr'] = 1;

  //sprawdzamy czy wybrany numer strony nie jest większy 
  //od największego możliwego numeru strony
  if($_GET['nrstr'] > $max)

    //jeśli jest ustawiamy go na największy możliwy
    $_GET['nrstr'] = $max

  //jeśli numer strony równy jest jeden oznacza to 
  //że przycisk wstecz jest nieaktywny...
  if($_GET['nrstr'] == '1' )

    //...dlatego do zmiennej wpisujemy tylko treść
    $prev = '« Poprzednia';

  //w przeciwnym wypadku przycisk jest aktywny i wprowadzamy link
  else
    $prev = '<a href="index.php?nrstr='.($_GET['nrstr'] -1) .'">« Poprzednia</a>';

  //Jeśli numer strony jest równy aktualnemu numerowi strony
  if($_GET['nrstr'] == $max )

    //oznacza to że nie ma już kolejnej strony 
    //i przycisk nie jest aktywny
    $next = 'Następna »';

  //w przeciwnym wypadku do zmiennej wpisujemy link 
  //do kolejnej strony
  else
    $next = '<a href="index.php?nrstr='.($_GET['nrstr'] + 1).'">Next »</a>';

  $start = ($_GET['nrstr'] - 1) * $liczba_pozycji;
  echo '<table>';
  echo '<tr>';
    echo '<th>Imie</th>';
    echo '<th>Nazwisko</th>';
    echo '<th>Email</th>';
  echo '</tr>';
  $zapytanie = mysql_query(" SELECT 
                  imie,
                  nazwisko,
                  email
                FROM 
                  klienci 
                LIMIT 
                  $start, $liczba_pozycji");
  while($dane = mysql_fetch_assoc($zapytanie)){
    echo '<tr>';
      echo '<td>'.$dane['imie'].'</td>';
      echo '<td>'.$dane['nazwisko'].'</td>';
      echo '<td>'.$dane['email'].'</td>';
    echo '<tr>';
  }
  echo $prev.' '.$_GET['nrstr'].'/'.$max.' '.$next;
}else{
  echo '<h2>Brak pozycji w bazie</h2>';
}

Jedno przemyślenie nt. „[PHP] Jak porcjować wyświetlanie wyników na stronie ?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *