[Excel] Jak wyszukać w określonym zakresie i policzyć ilość wystąpień układu liter ?

Excel
[Excel] Jak wyszukać w określonym zakresie i policzyć ilość wystąpień układu liter ?

W celu przeszukania określonego zakresu komórek oraz zliczeniu ilości wystąpień danego ciągu znaków można posłużyć się funkcją COUNTIF (LICZ.JEŻELI), która jak nazwa wskazuje liczy jeżeli jest spełniony określony warunek w tym przypadku jeśli w danym ciągu zostanie znaleziona określona wartość.

Funkcja ta przyjmuje dwa parametry:

  • pierwszy to zakres komórek do przeszukania np. A10:A150
  • drugi zaś to szukana wartość np. test, Fra*, *are*

Należy pamiętać że w przypadku szukania tylko fragmentu tekstu powinniśmy posłużyć się znakami zastępującymi brakujące znaki. W zależności czy chcemy zastąpić tylko jeden znak czy te kilka powinniśmy użyć:

  • ? – oznacza jeden dowolny znak
  • * – oznacza dowolną ilość znaków

Przeszukiwać będziemy listę imion, która jest przedstawiona na poniższym obrazku.
countif0

Jako że chcemy przeszukiwać zakres na wystąpienie określonego fragmentu tekstu w osobnej komórce umieszczamy szukamy fragment zaś do samej funkcji zliczającej będziemy dołączali tekst zdefiniowany w innej komórce. Pozwoli to osobom nie znającym Excela oraz formuł spokojną zmianę tekstu wyszukiwanego bez zbędnego ingerowania w kod formuły.

countif1

Jak widać na obrazku w komórce C2 umieszczony jest ciąg, który ma być wyszukany w określonym zakresie. W komórce D2 znajduje się formuła wyszukująca i zliczająca, pierwszy parametr jak widać jest po prostu zakresem imion jakie są w arkuszu. Drugi parametr odrobinkę się skomplikował bowiem należało pobrać tekst zdefiniowany w komórce C2 oraz dodatkowo dodać do niego znaki zastępujące dowolne znaki przed i po tekście, aby tego dokonać należy w cudzysłowu umieścić znak specjalny [b]*[/b] następnie do tego znaku dokleić tekst wykorzystując znak [b]&[/b], który skleja fragmentu tekstu. W ten sposób otrzymujemy formułę:
=COUNTIF(A2:A12, "*" & C2 & "*"). Efektem końcowym jest arkusz pozwalający na przeszukanie określonego zakresu i zliczenie wystąpień określonego fragmentu tekstu w tym że zakresie.

countif2